טקסו - מחשבונים משפטיים
מיסוי מקרקעין - מחשבוני מקרקעין
הוסף למועדפים - עדכון מס רכישה 16/01/2009 מחשבונים משפטיים

מיסוי מקרקעין
מדריך תיקון 76
מחשבון שכ"ט מינימלי
מחשבון מס רכישה
מחשבון הלכת פלם
מחשבון מס שבח מקרקעין
מחשבון מס שבח מורחב
מס שבח הוראת השעה
מס שבח גילום מלא
מס שבח פטור חד פעמי
סימולטור מס שבח בדיקת פטור
קנסות מס שבח
קנס גרעון
פריסת מס שבח
פחת מקרקעין
פחת דירה שהושכרה
איחוד וחלוקה
מחשבון תמ"א 38
מחשבון היטל השבחה
ריבית פיגורים היטל השבחה
מחשבון תיאום מס רכוש
מחשבון יום הרכישה בניה עצמית
מחשבון היוון בניה רוויה
מסלולי מיסוי דירה מושכרת
מיסוי שכ"ד פטור מלא/חלקי
מחשבון פטור זכויות בניה 49ז
מחשבון הלכת בטאט 49ז
מחשבון הגנת הדייר מגורים
מחשבון הגנת הדייר בתי עסק
מחשבון ארנונה פיגורים
מחשבון ארנונה החזרים
מחשבון ריבוי תאומים
מחשבון תכנון משכנתא
מידע טבלת מס רכישה
מידע ביטול מס מכירה
מידע הכל על משכנתא
מס שבח טפסים
מס שבח טלפונים
מיסוי מקרקעין קבלת קהל
חוק מיסוי מקרקעין
 
מחשבוני ריבית והצמדה
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין
מחשבוני חישובי שכר
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים
עדכון מדרגות מס רכישה לדירות מגורים ומשקים חקלאיים
כ טבת, תשס"ט
‏16 ינואר, 2009‏
עדכון מדרגות מס רכישה לדירות מגורים ומשקים חקלאיים
מדרגות מס רכישה, המוטל על רכישת דירות למגורים, משקים חקלאיים ורכישת זכות במקרקעין בידי עולה, עודכנו החל מה-16 בינואר 2009 בשיעור של 10.99%. הבסיס לעדכון הוא מדד מחירי הדירות בבעלות המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כחלק ממדד המחירים לצרכן.

בתחולה מיום 01/01/2000 נקבעו 2 מסלולי חיוב במס רכישה לגבי דירות מגורים:

א. דירת מגורים יחידה כמשמעותה בסעיף 9(ג1א)(2)(ב) לחוק - דירה שהיא דירתו היחידה של הרוכש. לעניין זה יראו דירת מגורים כדירה יחידה גם אם לרוכש יש דירה אחרת, שהיתה דירתו היחידה, עד מועד רכישה זו, ומכר אותה תוך 24 חודשים או תוך 12 חודשים מיום המסירה הקבוע בהסכם (במידה והדירה נרכשה מקבלן).

ביום 25.7.2005 התקבל בכנסת תיקון מס' 147 לפקודת מס הכנסה, אשר, בין היתר, תיקן באופן עקיף את חוק מיסוי מקרקעין, לפיו נקבע כי לא ישולם מס רכישה על חלק משווי הזכות שנרכשה, ובלבד שהרכישה היא בתקופה שבין 1 ביולי 2005 לבין 31 בדצמבר 2006 של דירת מגורים יחידה בידי יחיד.
במסגרת חוק ההסדרים לשנת המס 2007, אשר התקבל בכנסת ביום 3 בינואר 2007, הוארך תוקפה של הוראת השעה האמורה והיא תחול על רכישות כאמור שיבוצעו עד ליום 31 בדצמבר 2007.

ביום 31/10/07 התקבל בכנסת חוק מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישה) (תיקון מס' 59) התשס"ח - 2007. בתיקון הנ"ל תוקנו מספר הוראות בקשר למס הרכישה החל על דירה יחידה כהגדרתו בחוק, וכן תוקנה תדירות עדכון מדרגות המס.

ב. "דירת מגורים "- דירה נרכשת כאשר בבעלותו של הרוכש דירת מגורים נוספת (להלן: "דירת מגורים אחרת").

להלן עדכון מדרגות מס רכישה לדירות מגורים, למשקים חקלאיים ולעולים (תקנה 12) בתוקף מיום 16/01/2009 (שיעור העדכון 10.99%):

  שעור המס מדרגות ישנות
מ- 16/01/08 עד 15/01/09
הסכום בשקלים חדשים
מדרגות חדשות
מ- 16/01/09 עד 15/01/10
הסכום בשקלים חדשים
דירת מגורים יחידה ללא מס 907,700 1,026,660
3.50% מ-907,700 – 1,275,690 מ-1,026,660– 1,442,870
5% מעל – 1,275,690 מעל – 1,442,870
דירת מגורים אחרת 3.50% עד – 772,310 עד – 873,500
מעל – 772,310 מעל – 873,500
5%    
משקים חקלאיים 0.50% עד – 238,420 עד – 269,660
מעל – 238,420 מעל – 269,660
5%    
פטור לעולה 0.50% עד - 1,165,670 עד - 1,318,400
5% מעל – 1,165,670 מעל – 1,318,400

דוגמא לרכישת דירת מגורים

דוגמא א'
- רוכש דירת מגורים יחידה בשווי של 1,000,000 ש"ח לא ישלם מס.

דוגמא ב' - רוכש דירת מגורים יחידה בשווי של 1,100,000 ש"ח ישלם היום 2,567 ש"ח.

דוגמא ג' - רוכש דירת מגורים שאינה דירתו היחידה, בשווי של 800,000 ש"ח ישלם היום 28,000 ש"ח.

דוגמא ד' - רוכש דירת מגורים שאינה דירתו היחידה, בשווי של 1,000,000 ש"ח ישלם היום 36,897 ש"ח.

הערות - מידע שהתקבל ממשרד האוצר - רשות המיסים
לחישוב מס רכישה לעסקה ספציפית - ראה מחשבון מס רכישה
לטבלת מדרגות מס רכישה בחודשים האחרונים - לחץ כאן

© All Right Reserved - Diogines Sharon Tal Advocate Copyrights (c) כל הזכויות שמורות טל שרון, עורך דין
שיווק והפצה - זולו