טקסו - מחשבונים משפטיים
דיני עבודה - מחשבוני יחסי עובד מעביד
טבלת שיעורי מס ערך מוסף - טבלת מע"מ מחשבונים משפטיים

דיני עבודה ושכר
כתב תביעה אוטומטי
כתב תביעה עם שמירת נתונים
תביעת חוב מפרק/נאמן
תביעת חוב לבדיקת מפרק
תביעת חוב לפי בל/5305
מחשבון פיצויי פיטורים
מחשבון ימי הודעה מוקדמת
מחשבון הודעה מוקדמת + פיצוי
מחשבון פיצויי הלנת שכר
מחשבון פיצויי הלנת פיצויים
מחשבון דמי הבראה
מחשבון דמי הבראה לפי שעות
מחשבון שעות עבודה נוספות
מחשבון דמי מחלה
מחשבון חופשת לידה
מחשבון פדיון חופשה מפורט
מחשבון פדיון חופשה 5
מחשבון פדיון חופשה 6
מחשבון שעות נוספות
מחשבון גמול שעות נוספות
מחשבון היוון זכויות פנסיה
מחשבון היוון זכויות קה"ל
מחשבון פיצויי פטירה
מחשבון גיל פרישה
מחשבון מס הכנסה חודשי
מחשבון מס הכנסה שנתי
בדיקה החזרי מס
מחשבון הוצאות נסיעה לחו"ל
מחשבון הוצאות השגחה על ילדים
מחשבון תביעת גילום נטו
מחשבון נקודות זיכוי במס
סימולטור פריסה - תכנון מס
מחשבון פריסה - חישוב שנים
מידע - שווי השימוש ברכב
מידע - דמי הבראה טבלת זכאות
מידע - שיעורי מס הכנסה
מידע - פנסיה במגזר הפרטי
מידע - הרפורמה במס
דיני עבודה
 
מחשבוני ריביות והצמדה
מחשבוני מיסוי מקרקעין
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין - פלת"ד
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה - ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים
שימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
טבלת שיעורי מס ערך מוסף - ההסטוריה של שיעורי מע"מ
חוק מע"מ נכנס לתוקף בתאריך 1.7.76 מחשבון מע"מ
החל מיום שיעור מע"מ
01/07/1976 8%
01/11/1977 12%
01/08/1982 15%
01/06/1985 17%
01/07/1985 15%
01/03/1990 16%
01/01/1991 18%
01/01/1993 17%
15/06/2002 18%
01/03/2004 17%
01/09/2005 16.5%
01/07/2006 15.5%
01/07/2009 16.5%
01/01/2010 16.0%
01/01/2011 16.0%
01/01/2012 16.0%
01/09/2012 17.0%
02/06/2013 18.0%

הערות - טבלת שיעורי מס ערך מוסף - טבלת מע"מ
חוק מע"מ נכנס לתוקף בתאריך 1.7.76 - מס ערך מוסף הינו מס מחזור המסייע בין היתר למדוד את התוצר הלאומי הגולמי
מע"מ - מידע סכומים ושיעורים מס ערך מוסף לשנת המס
מע"מ - מידע סכומים ושיעורים מס ערך מוסף לשנת המס 2014
מע"מ - מידע סכומים ושיעורים מס ערך מוסף לשנת המס 2013
מע"מ - מידע סכומים ושיעורים מס ערך מוסף לשנת המס 2012
מע"מ - מידע סכומים ושיעורים מס ערך מוסף לשנת המס 2011
מע"מ - מידע סכומים ושיעורים מס ערך מוסף לשנת המס 2010
הנחיות בעניין יישום הפחתת מס ערך מוסף ל 16% מרץ 2009
מע"מ - מידע סכומים ושיעורים מס ערך מוסף לשנת המס 2009
מע"מ - מידע סכומים ושיעורים מס ערך מוסף לשנת המס 2008
מע"מ - מידע סכומים ושיעורים מס ערך מוסף לשנת המס 2007
האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il
ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר
השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי


© All Right Reserved - Diogines Sharon Tal Advocate Copyrights (c) כל הזכויות שמורות טל שרון, עורך דין
שיווק והפצה - זולו