נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחולל חוזה עבודה
אשף ליצירת חוזה עבודה עבור עובדים בתפקידים שונים בכירים וזוטרים לרבות העסקת מנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים, מנהל משאבי אנוש, מהנדס, מפתח תוכנה, מפתח חומרה, יועץ משפטי, מנהל פרויקט, מנהל רכש, מנהל חנות, מוכר בחנות, עובד אדמיניסטרציה, מזכיר, נהג, נציג מכירות, טכנאי ועוד תפקידים רבים נוספים. חוזה עבודה מבטא הסכמות וההבנות שבין המעסיק לעובד, לרבות מסגרת העבודה והתנאים הסוציאליים.
 
למסמכים אחרונים שלך (חוזה עבודה, הזמנה לשימוע, מכתב סיום העסקה/מכתב פיטורין) לחץ כאן
מכל הסכם עבודה שהופק, ניתן לייצר מכתב הזמנה לשימוע ולחולל מכתב סיום העסקה עם אותם נתוני העובד והמעסיק
הנתונים האחרונים שיוקלדו, ישמרו במחשב שממנו בוצעה הפעולה (במחשבים ששומרים קוקיז)
 
מקום החתימה יום עריכת ההסכם
פרטי העובד
תפקיד ת.ז. שם פרטי שם משפחה
מיקוד מס רחוב עיר
  מין דואר אלקטרוני טלפון העובד
 

פרטי המעסיק
סוג מעסיק ת.ז./ע.מ/ח.פ שם המעסיק / שם החברה
המען בו תבוצע העבודה
תחום פעילות המעסיק
שם המחלקה ושם המומנה הישיר
שם המחלקה   שם פרטי ממונה שם משפחה ממונה
 
כתובת המעסיק למכתבים
מיקוד מס רחוב עיר
דואר אלקטרוני טלפון המעסיק  
 
 
תחילת עבודה
תאריך תחילת עבודה
 
שכר עבודה
יש להקליד שכר ברוטו למשרה מלאה. באם מדובר על חלקיות משרה, המערכת תחשב אוטומטית
שכר יסוד חודשי ברוטו
אחוז משרה
האם דמי הבראה, ימי חופשה ומחלה יחושבו בכל מקרה לפי משרה מלאה
שעות נוספות גלובליות בחודש
(התוספת לשכר תחושב אוטומטית)
 
ימי חופשה שניתן לצבור
ימי חופשה מקסימליים שניתן להעביר לשנה הבאה
 
מספר ימי עבודה בשבוע ומסגרת שעות עבודה
מספר ימי עבודה בשבוע
  שעת תחילת עבודה
  שעת סיום עבודה
האם העובד מועסק גם בערבי שבת וערבי חג
  שעת תחילת עבודה בערבי חג ושבתות
  שעת סיום עבודה בערבי חג ושבתות
הערות בגין שעות עבודה/ימי עבודה
 
תוכנית רכישת מניות המעסיק
לחברות שהמניות שלהן נסחרות בבורסה בלבד
האם העובד מעוניין לרכוש את מניות החברה משכרו החודשי
אחוז השתתפות ברכישה מהשכר נטו
 
ביגוד ותשלומים נוספים לעובד
תשלום חודשי עבור ביגוד
תן כותרת קצרה למרכיב שכר נוסף (למשל: ארוחות, תוספת סיכון)
סכום חודשי נוסף
באם הסכומים בסעיפים אלו ישארו ריקים או 0 - הטבות אלו לא יכנסו לחוזה העבודה
 
קה"ל - קרן השתלמות
האם המעסיק מפריש לקרן השתלמות
אם כן - מאיזה חודש תתחיל ההפרשה לקה"ל
 
טלפון נייד, מחשב נייד
טלפון נייד מטעם המעסיק
מחשב נייד מטעם המעסיק
 
רכב / אחזקת רכב / דמי נסיעות
רכב חברה / רכב בליסינג מטעם החברה
דרגת הרכב
אחזקת רכב / נסיעות / דלק
אם המעסיק משלם את כל הוצאות הדלק - רשום כאן 0
 
סודיות, קניין רוחני, אי תחרות
להוסיף סעיף סודיות
להוסיף סעיף קניין רוחני
להוסיף סעיף אי תחרות
מספר חודשי אי תחרות
 
כללי התנהגות עסקית
האם למעסיק יש כללי התנהגות עסקית לעובדיו
 
תוספת בונוס מיוחד ממכירות העובד
בונוס, עמלות, פרמיות חריגות שאינן מרכיב קבוע בשכר
יש לפרט כאן האם לעובד בונוס פרמיות מיוחדות והתנאים
*
*
 
הסכמות נוספות - בקצרה
פרטי הסכמות נוספות להסכם העבודה:
כאן ניתן לפרט גם הפניה לנספחים נוספים, כגון התייחסות להקצאת מניות ו/או אופציות וכדומה
*
*
*
 
סמכות שיפוט
בית דין לעבודה שתהיה לו סמכות בלעדית
קביעת סמכות שיפוטית בלעדית
בית הדין האזורי לעבודה
 
יצירת הסכם עבודה בוורד - למי שוורד מותקן במחשב
האם ליצור קובץ וורד - Word
(למי שמותקן וורד של חברת מיקרוסופט במחשב)


דברי הסבר: מחולל חוזה עבודה אישי

המחולל מפיק חוזה עבודה באופן אוטומטי מהיר, תוך התחשבות בדיני העבודה החלים במדינת ישראל. מתאים למרבית העסקים ו/או חברות בישראל שבהם נדרשים לנסח הסכם עבודה לעובדים שונים עם הסדרים ותנאי שכר שונים. מחולל הסכם עבודה זה מאפשר לייצר למעלה מ 30 סעיפים בחוזה עבודה, בהתאם למילוי הפרטים, ביניהם: התייחסות לתפקיד העובד, מועד תחילת העסקה, שעות וימי העסקה, שכר עבודה ותנאיו, היקף שעות גלובליות חודשיות, אחוז משרה וחישוב השכר בהתאם לאלו שאינם עובדים משרה מלאה, ביגוד לעובדים שזכאים, טלפון - לפי החלטת המעסיק, מחשב נייד - לפי החלטת המעסיק, רכב או החזר נסיעות, קרן השתלמות - לפי החלטת המעסיק, ביטוח פנסיוני, דמי הבראה, ימי חופשה, דמי מחלה, התחייבות העובד, סיום ההסכם, ניכוי ותשלום מיסים, סודיות, קניין רוחני, אי ניגוד עניינים, מידע אישי, אי תחרות, בונוס ומענקים מיוחדים, הסכמות נוספות, הודעות ועוד.. המחולל מיועד לעו"ד המייצגים חברות או לשימוש עורכי דין, משפטנים, המועסקים במחלקות המשפטיות בעסקים ובחברות. אחריות מילוי הפרטים והשימוש במחולל חוזה עבודה זה חלה על המשתמש בלבד. השירות ניתן ללא ייעוץ משפטי.


האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.