טקסו - מחשבונים משפטיים
דיני עבודה - מחשבוני יחסי עובד מעביד
הוסף למועדפים - מחשבון שווי השימוש ברכב החל משנת 2010 מחשבונים משפטיים

דיני עבודה ושכר
כתב תביעה אוטומטי
תביעת חוב מפרק/נאמן
תביעת חוב לבדיקת מפרק
תביעת חוב לפי בל/5305
מחשבון פיצויי פיטורים
מחשבון ימי הודעה מוקדמת
מחשבון הודעה מוקדמת + פיצוי
מחשבון פיצויי הלנת שכר
מחשבון פיצויי הלנת פיצויים
מחשבון דמי הבראה
מחשבון דמי הבראה לפי שעות
מחשבון שעות עבודה נוספות
מחשבון דמי מחלה
מחשבון חופשת לידה
מחשבון פדיון חופשה מפורט
מחשבון פדיון חופשה 5
מחשבון פדיון חופשה 6
מחשבון שעות נוספות
מחשבון גמול שעות נוספות
מחשבון היוון זכויות פנסיה
מחשבון היוון זכויות קה"ל
מחשבון פיצויי פטירה
מחשבון גיל פרישה
מחשבון מס הכנסה חודשי
מחשבון מס הכנסה שנתי
בדיקה החזרי מס
מחשבון הוצאות נסיעה לחו"ל
מחשבון הוצאות השגחה על ילדים
מחשבון תביעת גילום נטו
מחשבון נקודות זיכוי במס
סימולטור פריסה - תכנון מס
מחשבון פריסה - חישוב שנים
מידע - שווי השימוש ברכב
מידע - דמי הבראה טבלת זכאות
מידע - שיעורי מס הכנסה
מידע - פנסיה במגזר הפרטי
מידע - הרפורמה במס
דיני עבודה
 
מחשבוני ריביות והצמדה
מחשבוני מיסוי מקרקעין
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין - פלת"ד
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה - ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים
שימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון שווי שימוש ברכב החל משנת 2010 - לצורך גילום חודשי בשכר העובד
 
שנת רכישת הרכב
 
מחיר מחירון יבואן הרכב ביום הרכישה
 


הערות - מחשבון שווי שימוש חודשי ברכב החל משנת 2010 לצורך גילום בשכר העובד
החל מיום 01/01/2010 תיושם שיטת שווי שימוש ברכב באופן לינארי. שיטה חדשה זו מחליפה את השיטה בה שווי שימוש ברכב נקבע לפי הקבוצה שאליה השתייך מתוך שבע קבוצות השימוש ברכב. עקב שווי הגילום שהינו מרכיב משמעותי המפחית את שכר הנטו - כדאי לכל עובד לערוך בדיקת כדאיות בין רכישת רכב באופן עצמאי או קבלת רכב חברה בהתאם לאופי השימוש ברכב והערכת הפרמטרים המובאים במחשבון הבא - בדיקת כדאיות רכב פרטי או רכב מהעבודה בדיקה מושכלת זו עשויה לתרום בקבלת החלטה כלכלית מהותית שתהיה בה כדי להוסיף או לגרוע לשכר העובד סכומים מצטברים נכרים במהלך השנים. למידע נוסף מצ"ב טבלת מידע - שווי השימוש ברכב לפי תקנות מס הכנסה - הכנסה זקופה לשנות המס 2007-2010
האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il. ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
© All Right Reserved - Diogines Sharon Tal Advocate Copyrights (c) כל הזכויות שמורות טל שרון, עורך דין
שיווק והפצה - זולו