טקסו - מחשבונים משפטיים
דיני עבודה - מחשבוני יחסי עובד מעביד
הוסף למועדפים מחשבון מס הכנסה - חישוב מס הכנסה שנתי מחשבונים משפטיים

דיני עבודה ושכר
כתב תביעה אוטומטי
כתב תביעה עם שמירת נתונים
תביעת חוב מפרק/נאמן
תביעת חוב לבדיקת מפרק
תביעת חוב לפי בל/5305
מחשבון פיצויי פיטורים
מחשבון ימי הודעה מוקדמת
מחשבון הודעה מוקדמת + פיצוי
מחשבון פיצויי הלנת שכר
מחשבון פיצויי הלנת פיצויים
מחשבון דמי הבראה
מחשבון דמי הבראה לפי שעות
מחשבון שעות עבודה נוספות
מחשבון דמי מחלה
מחשבון חופשת לידה
מחשבון פדיון חופשה מפורט
מחשבון פדיון חופשה 5
מחשבון פדיון חופשה 6
מחשבון שעות נוספות
מחשבון גמול שעות נוספות
מחשבון היוון זכויות פנסיה
מחשבון היוון זכויות קה"ל
מחשבון פיצויי פטירה
מחשבון גיל פרישה
מחשבון מס הכנסה חודשי
מחשבון מס הכנסה שנתי
בדיקה החזרי מס
מחשבון הוצאות נסיעה לחו"ל
מחשבון הוצאות השגחה על ילדים
מחשבון תביעת גילום נטו
מחשבון נקודות זיכוי במס
סימולטור פריסה - תכנון מס
מחשבון פריסה - חישוב שנים
מידע - שווי השימוש ברכב
מידע - דמי הבראה טבלת זכאות
מידע - שיעורי מס הכנסה
מידע - פנסיה במגזר הפרטי
מידע - הרפורמה במס
דיני עבודה
 
מחשבוני ריביות והצמדה
מחשבוני מיסוי מקרקעין
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין - פלת"ד
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה - ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים
שימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון מס הכנסה - חישוב החבות השנתית במס הכנסה משכר עבודה שנתי לשנת המס נבחרת
 
הכנסה שנתית חייבת
שנת מס
סטטוס
נקודות זיכוי נוספות: מזונות, חד הורי, נטולי יכולת וכו
 


הערות: מחשבון מס הכנסה - בדיקת החבות במס משכר עבודה / יגיעה אישית - הכנסה שנתית
חישובים עבור שנת המס הנוכחית (או האחרונה הידועה שנתוני ניכויי המס פורסמו ע"י רשות המיסים) ועבור שנות מס קודמות לצורך תביעת החזרי מס ו/או תביעות לצורך שווי הכנסה נטו / ברוטו בגין עבר הסטורי שהינו בעל עילה משפטית רלוונטית.
המחשבון מציג את סך ההכנסה השנתית החייבת משכר עבודה / שכר מיגיעה אישית , הכנסה חודשית ממוצעת , סך המס לתשלום השנתי לשנת המס המבוקשת ללא נקודות זיכוי, גובה שווי נקודת זיכוי לאותה שנת מס מבוקשת , נקודות זיכוי חודשיות , סה"כ שווי נקודות זיכוי שנתיות, סה"כ מס הכנסה שנתי לתשלום כולל נקודות זיכוי , הכנסה שנתית בניכוי מס הכנסה כולל נקודות זיכוי , הכנסה חודשית ממוצעת בניכוי מס הכנסה כולל נקודות זיכוי , ממוצע מקדמת מס חודשית כולל נקודות זיכוי ואת דרגת המס השולי (שיעור מס שולי) בהתאם לאותם דרגות מס שולי באותה שנת מס מבוקשת, הכל בהתאם לסעיף 121 לפקודת מס הכנסה - כולל פרסום בתוצאות החישוב את טבלת מדרגות המס לשנת המס שעבורה נערך חישוב שיערוך חבות המס - מדרגות מס שנתיות ומדרגות מס חודשיות, לרבות שיעור המס לכל מדרגת מס לאותה שנת מס שנערך עבורה חישוב המס.

מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2015
מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2014
מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2013
מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2012
מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2011
מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2010
מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2009
מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2008
מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2007
מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2006
מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2005
מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2004
מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2003
מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2002
טבלת מדרגות מס הכנסה משכר עבודה / יגיעה אישית
מידע למייצגים - קבצי שינויים במערך הניכויים
הרפורמה במס הכנסה 
הכנסה שנתית חייבת - סה''כ הכנסות הנישום החייבות בשנת המס
שכיר - יש להקליד את סה''כ ההכנסה החייבת המופיעה בטופס 106
עצמאי - יש להקליד את סך ההכנסה לאחר ניכוי ההוצאות שהוצאו לייצורה ולאחר קיזוזים, הניכויים והפטורים
עצמאי שהוא גם שכיר, או כל בעל הכנסה אחרת - ראה עצמאי
סטטוס - לפי הסטטוס שלך מוקטנת החבות במס - נקודות זיכוי
חישוב במחשבון זה אינו בא במקום השומה הנקבעת ע''פ החוק.
האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il
ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר
השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי

© All Right Reserved - Diogines Sharon Tal Advocate Copyrights (c) כל הזכויות שמורות טל שרון, עורך דין
שיווק והפצה - זולו