טקסו - מחשבונים משפטיים
חישובי ריביות - הצמדה - שיערוך סכומים - בדיקת יתרת חובות
הוסף למועדפים מחשבון - מחשבון חוק פסיקת ריבית והצמדה - ריבית צמודה מחשבונים משפטיים

חישובי ריביות והצמדה
מכתב התראה אוטומטי
חוק פסיקת ריבית והצמדה
תקנות פסיקת ריבית
ריבית פקודת פשיטת רגל
מחשבון ריבית רגילה
מחשבון חוק פסיקת ריבית
מחשבון פסיקת ריבית ריבוי חיובים
מחשבון פסיקת ריבית פיגורים
פסיקת ריבית שיקלית
פסיקת ריבית במטבע חוץ
מחשבון ריבית חשכ"ל
מחשבון ריבית פיגורים למשכנתאות
מחשבון ריבית פיגורים - חשכ"ל
מחשבון ריבית שיבוב מל"ל
מחשבון ריבית הפריים
מחשבון ריבית מס הכנסה
מחשבון ריבית חודשית/שנתית
מחשבון חוב צמוד + החזר חודשי
מחשבון הצמדה - לירה - ש"ח
מחשבון אינפלציה בישראל
מחשבון תשומות בניה
מחשבון מחירי הדירות
מחשבון השוואת מדדים
מחשבון ריבית אפקטיבית
מחשבון ארנונה ריבית פיגורים
מחשבון ארנונה ריבית החזרים
מחשבון נכיון שיק
בדיקת משכנתא צמודה למדד
 
מחשבוני מיסוי מקרקעין
מחשבוני נזיקין - פלת"ד
מחשבוני דיני עבודה - חישובי שכר
חישובי עסקים
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה - ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים
שימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון - חוק פסיקת ריבית והצמדה - ריבית צמודה רגילה - חישוב מפורט
 
תאריך תחילת תקופה
 
תאריך סוף תקופה
 
הסכום לשיערוך
הריבית השנתית מחושבת אוטומטית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה - ריבית צמודה רגילה ריבית צמודה

האם להציג חישוב מפורט
 

הערות - מחשבון הצמדה למדד וריבית צמודה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה
המחשבון מעודכן אחת לרבעון - לפי נתוני אגף החשב הכללי - משרד האוצר. כל הריביות המחושבות מכוח תקנה ריבית והצמדה מחושבות אחת לרבעון על ידי החשב הכללי ומפורסמות עד העשירי לחודש כל רבעון. בעבר שימשו הריביות לחישוב הריבית בגין תשלומים הנפסקים, בהליך משפטי בלבד. כיום משמשות ריביות אלה כבסיס לחישוב הריבית בהסכמים שונים. לעניין ריבית משפטית - ריבית חוקית ראה גם ע"א 001274/05 בבית משפט מחוזי תל אביב בפני כבוד השופטת רות רונן (13/2/06), נקבע כי כאשר המונח שננקט הוא "ריבית חוקית" ולא צויינה ריבית אחרת חלה ריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, גם אם מהותית נטען שצריכה לחול ריבית בנקאית.
בכל תחילת רבעון מעביר בנק ישראל נתונים לחשב הכללי לפיהם מחושבת הריבית על פי חוק ובאין נתונים אלו - בתחילת כל רבעון - הריבית תחושב לפי ריבית ידועה עד עדכון החשב.
מדד המחירים לצרכן נלקח בדיוק עד 6 ספרות אחרי הנקודה ומוצג עד 2 ספרות אחרי הנקודה
ריבית צמודה תקופה
1.0% מיום 01/04/2015 עד 30/06/2015
1.0% מיום 01/01/2015 עד 31/03/2015
1.0% מיום 01/10/2014 עד 31/12/2014
1.0% מיום 01/07/2014 עד 30/09/2014
1.0% מיום 01/04/2014 עד 30/06/2014
1.0% מיום 01/01/2014 עד 31/03/2014
1.2% מיום 01/10/2013 עד 31/12/2013
1.1% מיום 01/07/2013 עד 30/09/2013
1.0% מיום 01/04/2013 עד 30/06/2013
1.0% מיום 01/01/2013 עד 31/03/2013
1.0% מיום 01/10/2012 עד 31/12/2012
1.2% מיום 01/07/2012 עד 30/09/2012
1.1% מיום 01/04/2012 עד 30/06/2012
1.6% מיום 01/01/2012 עד 31/03/2012
2.1% מיום 01/10/2011 עד 31/12/2011
2.3% מיום 01/07/2011 עד 30/09/2011
1.8% מיום 01/04/2011 עד 30/06/2011
1.5% מיום 01/01/2011 עד 31/03/2011
1.4% מיום 01/10/2010 עד 31/12/2010
1.1% מיום 01/07/2010 עד 30/09/2010
1.3% מיום 01/04/2010 עד 30/06/2010
1.7% מיום 01/01/2010 עד 31/03/2010
1.7% מיום 01/10/2009 עד 31/12/2009
1.0% מיום 01/07/2009 עד 30/09/2009
1.8% מיום 01/04/2009 עד 30/06/2009
3.6% מיום 01/01/2009 עד 31/03/2009
3.9% מיום 01/10/2008 עד 31/12/2008
2.8% מיום 01/07/2008 עד 30/09/2008
2.7% מיום 01/04/2008 עד 30/06/2008
4.0% מיום 01/01/2008 עד 31/03/2008
4.4% מיום 01/10/2007 עד 31/12/2007
3.2% מיום 01/07/2007 עד 30/09/2007
4.0% מיום 01/04/2007 עד 30/06/2007
4.6% מיום 01/01/2007 עד 31/03/2007
4.8% מיום 01/10/2006 עד 31/12/2006
4.7% מיום 01/07/2006 עד 30/09/2006
4.5% מיום 01/04/2006 עד 30/06/2006
4.3% מיום 01/01/2006 עד 31/03/2006
3.0% מיום 01/10/2005 עד 31/12/2005
3.2% מיום 01/07/2005 עד 30/09/2005
3.1% מיום 01/04/2005 עד 30/06/2005
4.0% מיום 01/01/2005 עד 31/03/2005
4.2% מיום 01/10/2004 עד 31/12/2004
4.5% מיום 01/07/2004 עד 30/09/2004
4.6% מיום 01/04/2004 עד 30/06/2004
5.1% מיום 01/01/2004 עד 31/03/2004
5.2% מיום 01/10/2003 עד 31/12/2003
5.5% מיום 01/07/2003 עד 30/09/2003
6.3% מיום 01/04/2003 עד 30/06/2003
4.0% מיום 01/06/1993 עד 31/03/2003
8.0% מיום 13/04/1989 עד 31/05/1993
4.0% מיום 09/02/1984 עד 12/04/1989
3.0% מיום 01/01/1979 עד 08/02/1984
11.0% מיום 02/03/1961 עד 31/12/1978
ההצמדה למדד ושיערוך ריבית הפיגורים - מפורטים בטבלה לכל תקופה בתוצאות החישוב
מכוח סעיף 3א לחוק פסיקת ריבית והצמדה - לבית המשפט הסמכות להפחית את שיעור הריבית
וההצמדה במלואה או במקצתה לפי שיקול דעתו
האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il
ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר
השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי

© All Right Reserved - Diogines Sharon Tal Advocate Copyrights (c) כל הזכויות שמורות טל שרון, עורך דין
שיווק והפצה - זולו