גודל טקסט:
 צבע רקע:

טקסו - מחשבונים משפטיים


שימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון חוק פסיקת ריבית והצמדה - ריבית צמודה רגילה - חישוב מפורט
 
תאריך תחילת תקופה
 
תאריך סוף תקופה
 
הסכום לשיערוך
ריבית צמודה הריבית השנתית מחושבת אוטומטית
לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה - ריבית צמודה רגילה
 
האם להציג חישוב מפורט
דברי הסבר: חישוב הצמדה למדד לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה
המחשבון מעודכן אחת לרבעון - לפי נתוני אגף החשב הכללי - משרד האוצר. כל הריביות המחושבות מכוח תקנה ריבית והצמדה מחושבות אחת לרבעון על ידי החשב הכללי ומפורסמות עד העשירי לחודש כל רבעון. בעבר שימשו הריביות לחישוב הריבית בגין תשלומים הנפסקים, בהליך משפטי בלבד. כיום משמשות ריביות אלה כבסיס לחישוב הריבית בהסכמים שונים. לעניין ריבית משפטית - ריבית חוקית ראה גם ע"א 001274/05 בבית משפט מחוזי תל אביב בפני כבוד השופטת רות רונן (13/2/06), נקבע כי כאשר המונח שננקט הוא "ריבית חוקית" ולא צויינה ריבית אחרת חלה ריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, גם אם מהותית נטען שצריכה לחול ריבית בנקאית.
בכל תחילת רבעון מעביר בנק ישראל נתונים לחשב הכללי לפיהם מחושבת הריבית על פי חוק ובאין נתונים אלו - בתחילת כל רבעון - הריבית תחושב לפי ריבית ידועה עד עדכון החשב. מדד המחירים לצרכן נלקח בדיוק עד 6 ספרות אחרי הנקודה ומוצג עד 2 ספרות אחרי הנקודה

ריבית צמודהתקופה
1.0%מיום 01/04/2016 עד 30/06/2016
1.1%מיום 01/01/2016 עד 31/03/2016
1.0%מיום 01/10/2015 עד 31/12/2015
1.0%מיום 01/07/2015 עד 30/09/2015
1.0%מיום 01/04/2015 עד 30/06/2015
1.0%מיום 01/01/2015 עד 31/03/2015
1.0%מיום 01/10/2014 עד 31/12/2014
1.0%מיום 01/07/2014 עד 30/09/2014
1.0%מיום 01/04/2014 עד 30/06/2014
1.0%מיום 01/01/2014 עד 31/03/2014
1.2%מיום 01/10/2013 עד 31/12/2013
1.1%מיום 01/07/2013 עד 30/09/2013
1.0%מיום 01/04/2013 עד 30/06/2013
1.0%מיום 01/01/2013 עד 31/03/2013
1.0%מיום 01/10/2012 עד 31/12/2012
1.2%מיום 01/07/2012 עד 30/09/2012
1.1%מיום 01/04/2012 עד 30/06/2012
1.6%מיום 01/01/2012 עד 31/03/2012
2.1%מיום 01/10/2011 עד 31/12/2011
2.3%מיום 01/07/2011 עד 30/09/2011
1.8%מיום 01/04/2011 עד 30/06/2011
1.5%מיום 01/01/2011 עד 31/03/2011
1.4%מיום 01/10/2010 עד 31/12/2010
1.1%מיום 01/07/2010 עד 30/09/2010
1.3%מיום 01/04/2010 עד 30/06/2010
1.7%מיום 01/01/2010 עד 31/03/2010
1.7%מיום 01/10/2009 עד 31/12/2009
1.0%מיום 01/07/2009 עד 30/09/2009
1.8%מיום 01/04/2009 עד 30/06/2009
3.6%מיום 01/01/2009 עד 31/03/2009
3.9%מיום 01/10/2008 עד 31/12/2008
2.8%מיום 01/07/2008 עד 30/09/2008
2.7%מיום 01/04/2008 עד 30/06/2008
4.0%מיום 01/01/2008 עד 31/03/2008
4.4%מיום 01/10/2007 עד 31/12/2007
3.2%מיום 01/07/2007 עד 30/09/2007
4.0%מיום 01/04/2007 עד 30/06/2007
4.6%מיום 01/01/2007 עד 31/03/2007
4.8%מיום 01/10/2006 עד 31/12/2006
4.7%מיום 01/07/2006 עד 30/09/2006
4.5%מיום 01/04/2006 עד 30/06/2006
4.3%מיום 01/01/2006 עד 31/03/2006
3.0%מיום 01/10/2005 עד 31/12/2005
3.2%מיום 01/07/2005 עד 30/09/2005
3.1%מיום 01/04/2005 עד 30/06/2005
4.0%מיום 01/01/2005 עד 31/03/2005
4.2%מיום 01/10/2004 עד 31/12/2004
4.5%מיום 01/07/2004 עד 30/09/2004
4.6%מיום 01/04/2004 עד 30/06/2004
5.1%מיום 01/01/2004 עד 31/03/2004
5.2%מיום 01/10/2003 עד 31/12/2003
5.5%מיום 01/07/2003 עד 30/09/2003
6.3%מיום 01/04/2003 עד 30/06/2003
4.0%מיום 01/06/1993 עד 31/03/2003
8.0%מיום 13/04/1989 עד 31/05/1993
4.0%מיום 09/02/1984 עד 12/04/1989
3.0%מיום 01/01/1979 עד 08/02/1984
11.0%מיום 02/03/1961 עד 31/12/1978

ההצמדה למדד ושיערוך ריבית הפיגורים - מפורטים בטבלה לכל תקופה בתוצאות החישוב מכוח סעיף 3א לחוק פסיקת ריבית והצמדה - לבית המשפט הסמכות להפחית את שיעור הריבית וההצמדה במלואה או במקצתה לפי שיקול דעתו

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
חישובי ריביות
מכתב התראה
חוק פסיקת ריבית
תקנות ריבית
ריבית פשיטת רגל
ריבית רגילה
פסיקת ריבית
פסיקת ריבוי חיובים
פסיקת ריבית פיגורים
פסיקת ריבית שיקלית
ריבית במטבע חוץ
ריבית חשכ"ל
פיגורים במשכנתאות
פיגורים חשכ"ל
שיבוב מל"ל
ריבית הפריים
ריבית מס הכנסה
ריבית חודשית/שנתית
חוב צמוד חודשי
הצמדה לירה ש"ח
אינפלציה בישראל
תשומות בניה
מחירי הדירות
השוואת מדדים
ריבית אפקטיבית
ארנונה פיגורים
ארנונה החזרים
מחשבון נכיון שיק
בדיקת משכנתא
 
מיסוי מקרקעין
נזיקין - פלת"ד
חישובי שכר
חישובי עסקים
דיני משפחה
מועדי דיונים
שכר טרחה
מחשבוני הלוואות
פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו