גודל טקסט:
 צבע רקע:

טקסו - מחשבונים משפטיים
www.Taxo.co.il
אתר המחשבונים המשפטיים
הותיק והמוביל בישראל

כניסה
ארגז כלים חובה בכל משרד משפטי - מחשבונים משפטיים מיסוי ופיננסים עבור שופטים - עורכי דין - רואי חשבון - שמאים - יועצי מס - חשבים - מנהלי חשבונות - אקטוארים - כלכלנים - מגשרים - רשויות - מוסדות ציבוריים - בנקים - בוררים משפטיים ולקוחותינו
פרטי המנוי
ת.ז דואל  
    
הצטרף כמנוי
הכניסה והשימוש במחשבונים למנויים בלבד
מעל 200 מחשבונים משפטיים וכלים פיננסים במנוי אחד
 
 
חישובי מיסוי מקרקעין - רכישת דירה - מכירת דירה - מס שבח - מס רכישה - ארנונה
מדריך מקצועי לעורכי דין בעניין הרפורמה בדירות מגורים
1. מחשבון שכר טרחה מינמלי במקרקעין
2. מחשבון מס רכישה
3. מחשבון מס רכישה - הלכת פלם
4. מחשבון מס שבח מקרקעין - ללא שמירה
5. מחשבון מס שבח מקרקעין עם שמירת נתונים
6. מחשבון מס שבח בליניאריות החדשה
החל מיום 1/1/2014 לדירות מגורים בלבד!
7. מחשבון מס שבח מקרקעין הוראת השעה
לפי חוק הגדלת ההיצע של דירות מגורים
8. מחשבון מס שבח גילום מלא - עסקת נטו
9. מחשבון פחת על זכות בנכס מקרקעין
10. מחשבון קביעת יום הרכישה בבניה עצמית
 
תכנוני מס במקרקעין - פטור, פריסה
11. תכנון מס שבח - סימולטור בדיקת פטור
12. מחשבון פריסת מס שבח - תכנון מס 2015
13. מחשבון פריסת מס שבח - תכנון מס 2014
14. מחשבון פריסת מס שבח - תכנון מס 2013
15. מחשבון פריסת מס שבח - תכנון מס 2012
16. מחשבון פריסת מס שבח - תכנון מס 2011
17. מחשבון פריסת מס שבח - תכנון מס 2010
18. מחשבון פריסת מס שבח - תכנון מס 2009
19. מחשבון פריסת מס שבח - תכנון מס 2008
 
תכנוני מס - מיסוי שכ"ד וזכויות
20. מחשבון שלושת מסלולי מיסוי שכ"ד
21. מחשבון מיסוי שכ"ד במסלול תקרת הפטור
22. פחת על דירה מושכרת - תיקון להו"ב 5/2007
23. מלכודת מס בדירות מגורים להשקעה
24. מחשבון פטור חד פעמי - הוראה מיוחדת 49ה
25. מחשבון פטור זכויות בניה בלתי מנוצלות 49ז
26. מיסוי באיחוד וחלוקה תשלומי איזון ושווי רכישה
27. מחשבון עסקת קומבינציה במקרקעין 49א.א.1
28. חישוב שווי שירותי הבנייה - מיסוי קומבינציה
 
מחשבוני הגנת הדייר - שכירות מוגנת
29. מחשבון שיעורי שכירות מוגנת דירות מגורים
30. מחשבון שיעורי שכירות מוגנת בתי עסק
 
מחשבוני עזר לשמאות במקרקעין
31. מחשבון שמאים - ריבוי תאומים למדד
32. מחשבון שמאים - היטל השבחה
      א. מידע מקצועי - היטל השבחה - עצות לעו"ד
      ב. דרכים לביטול / הפחתת היטל השבחה
33. מחשבון תיאום מיסי רכוש למס שבח
34. מחשבון קביעת שווי דירה עם זכויות 49ז
35. מחשבון שווי זכויות בניה למכירה
36. מחשבון זכויות בניה - תמ"א 38
37. חילוץ החלק החייב בין זכויות תב"ע לתמ"א 38
38. מחשבון היוון בניה רוויה - מנהל מקרקעי ישראל
39. מחשבון מדד תשומה בניה למגורים - קבלנים
40. מחשבון מדד מחירי הדירות - שמאים
 
החזרים , פיגורים, קנסות אי דיווח, רשלנות
41. מחשבון ארנונה - החזר תשלומי יתר
42. מחשבון תשלומי פיגורים בגין חוב ארנונה
43. מחשבון ריבית פיגורים - היטל השבחה
44. מחשבון קנסות אי הצהרה או אי הודעה
45. מחשבון קנס גרעון עקב רשלנות או נסיון התחמקות
 
חישובי שכר - מחשבוני יחסי עובד מעביד - דיני עבודה - חשבות שכר - החזרי מס
תביעת חוב שכר - בית הדין האזורי לעבודה
1. מכתב התראה אוטומטי טרם הליכים משפטיים
2. כתב תביעה אוטומטי עובד נגד מעסיק - ללא שמירת נתונים
3. כתב תביעה אוטומטי - עובד נגד מעסיק - כולל שמירת נתונים
תביעת חוב שכר - נאמן/מפרק עקב פירוק/פשיטת רגל
4. כתב תביעת חוב חלק העובד - עבור בדיקת המפרק/נאמן
5. כתב תביעת חוב חלק המפרק/נאמן
6. מחולל כתב תביעה מלא - לפי בל/5305
פיטורין - פיטורים
7. מחשבון פיצויי פיטורים מדוייק לפי ימי עבודה
8. מחשבון עזר לחישוב שכר קובע לפיצויים לפי שעות עבודה
9. מחשבון עזר לחישוב שכר קובע לפיצויים לפי ימי עבודה
חובת הודעה מוקדמת
10. מחשבון ימי הודעה מוקדמת
11. מחשבון ימי הודעה מוקדמת + גובה הפיצוי
הלנת שכר - הלנת פיצויי פיטורין
12. מחשבון פיצויי הלנת שכר
13. מחשבון הלנת פיצויי פיטורין
פדיון ימי חופשה
14. מחשבון פדיון ימי חופש מפורט לכל סוגי העובדים
15. מחשבון פדיון ימי חופש - משרה מלאה 5 ימים בשבוע
16. מחשבון פדיון ימי חופש - משרה מלאה 6 ימים בשבוע
חישוב שעות נוספות
17. מחשבון שעות עבודה נוספות לחודש עבודה
18. מחשבון שעות עבודה נוספות לשבוע עבודה
19. מחשבון שעות עבודה נוספות ליום עבודה
20. מחשבון גמול שעות נוספות - לפי פיצול וריכוז זכויות
דמי הבראה
21. מחשבון דמי הבראה שנתית לפי אחוז משרה
22. מחשבון דמי הבראה שנתית לעובדים המשתכרים לפי שעה
23. מחשבון דמי הבראה שנתית לעובדי המגזר הציבורי וענפי
24. טבלת זכאות דמי הבראה ענפית לפי שנים
דמי מחלה - כולל שינוי מהותי בחוק מיום 1/4/2011
25. מחשבון זכאות לדמי מחלה כולל עדכון מהותי
עבודות נשים
26. מחשבון חופשת לידה
פרישה
27. מחשבון גיל פרישה לקבלת כספי פנסיה - קיצבת ביטוח לאומי
28. פנסיה במגזר הפרטי
נתוני שכר מינימום - ממוצע - גמלה
29. שכר מינימום
30. השכר הממוצע - ביטוח לאומי
31. השכר הבסיסי לחישוב קצבאות - ביטוח לאומי
 
זכויות פנסיוניות מכח צו הרחבה
32. זכויות פנסיוניות שהמעביד לא הפריש
33. היוון זכויות פנסיוניות
34. היוון הפרשות קה"ל
 
מידע מס - בסיס נתונים - קבצי מס הכנסה
שינויים במערך הניכויים לשנות המס 2003-2015
 
מס הכנסה משכר עבודה
35. מחשבון מס הכנסה חודשי 2015
36. מחשבון מס הכנסה 2002 - 2015
37. מחשבון מס הכנסה שנת מס 2015
38. מחשבון מס הכנסה שנת מס 2014
39. מחשבון מס הכנסה שנת מס 2013
40. מחשבון מס הכנסה שנת מס 2012
41. מחשבון מס הכנסה שנת מס 2011
42. מחשבון מס הכנסה שנת מס 2010
43. מחשבון מס הכנסה שנת מס 2009
44. מחשבון מס הכנסה שנת מס 2008
45. מחשבון מס הכנסה שנת מס 2007
46. מחשבון מס הכנסה שנת מס 2006
47. מחשבון מס הכנסה שנת מס 2005
48. מחשבון מס הכנסה שנת מס 2004
49. מחשבון מס הכנסה שנת מס 2003
50. מחשבון מס הכנסה שנת מס 2002
51. מחשבון תביעת גילום מס נטו
מס הכנסה - החזרי מס
52. מחשבון החזרי מס 2014
53. מחשבון החזרי מס 2013
54. מחשבון החזרי מס 2012
55. מחשבון החזרי מס 2011
56. מחשבון החזרי מס 2010
57. מחשבון החזרי מס 2009
58. מחשבון החזרי מס 2008
59. מחשבון החזר הוצאות נסיעה לחו"ל
מס הכנסה - החזרים מכוח פסיקה
60. פס"ד ורד פרי יחודי ל 2008
מס הכנסה - תכנוני מס
61. מחשבון פריסה - חישוב שנים
62. סימולטור פריסה - תכנון מס
63. בדיקת כדאיות רכב פרטי או מעבודה
64. שווי שימוש רכב - השיטה החדשה
65. מחשבון ניכוי הוצאות רכב מ 2008
66. מחשבון ניכוי הוצאות רכב עד 2007
פיצויי פטירה - הטבת מס
67. מחשבון פיצויי פטירה
מס הכנסה - מידע ונקודות זיכוי
68. מחשבון נקודות זיכוי
69. טבלת הרפורמה במס
דיני עבודה - חוקים
70. דיני עבודה - מקבץ חוקים
מס הכנסה שאינו מעבודה
71. מ"ה שאינו מעבודה 2015
72. מ"ה שאינו מעבודה 2014
73. מ"ה שאינו מעבודה 2013
74. מ"ה שאינו מעבודה 2012
75. מ"ה שאינו מעבודה 2011
76. מ"ה שאינו מעבודה 2010
77. מ"ה שאינו מעבודה 2009
78. מ"ה שאינו מעבודה 2008
79. מ"ה שאינו מעבודה 2007
80. מ"ה שאינו מעבודה 2006
 
חישובי פיצויי נפגעי תאונות דרכים - היוון תשלומים - דיני נזיקין
תחשיב הנזק לבית משפט - מחשבוני פיצויי נזיקין
1. מחשבון פיצויי נזיקין - תחשיב הנזק בגין נזק לא ממוני - ימי אישפוז כאב וסבל
2. מחשבון פיצויי נזיקין - תחשיב הנזק בגין תאונת דרכים - כולל חישוב הפסד השתכרות עבר ועתיד
3. מחשבון פיצויי נזיקין - תחשיב הנזק בגין תאונת דרכים - כולל חישוב הפסד השתכרות עבר
4. מחשבון פיצויי נזיקין - תחשיב הנזק בגין הפסד השתכרות עתיד - ללא מגבלת פלת"ד
 
תחשיב הנזק לבית משפט במקרי פטירה
5. מחשבון פיצויי נזיקין - שיטת הידות חישוב הפסד התלויים ונזקי העיזבון
6. מחשבון הלכת השנים האבודות - הלכת פינץ וזהר דפן - קטינים ללא תלויים
 
תחשיב הנזק בגין עירוי דם - פוליו - גזזת
7. מחשבון פיצויי נזיקין - עירוי דם חישוב נזיקין בגין עירוי דם הנגוע באיידס
8. מחשבון פיצויי נזיקין - גזזת חישוב מענק פיצוי מקסימלי וקיצבה חודשית - תביעה ראשונה
9. מחשבון פיצויי נזיקין - גזזת חישוב מענק פיצוי וקיצבה חודשית - תביעת החמרה
10. מחשבון פיצויי נזיקין - גזזת חישוב מענק פיצוי וקיצבה חודשית - תביעת שארים
11. מחשבון פיצויי נזיקין - פוליו חישוב מענק פיצוי מקסימלי וקיצבה חודשית - תביעה ראשונה
12. מחשבון פיצויי נזיקין - פוליו חישוב מענק פיצוי וקיצבה חודשית - תביעת החמרה
 
מחשבוני עזר - היוון סכומי הפיצויים בנזיקין - כלים נוספים לעבודת עורך דין נזיקיסט
13. מחשבון היוון סכום חודשי שוטף לפי מספר שנים וחודשים להיוון
14. מחשבון היוון סכום חודשי שוטף לפי מספר חודשים להיוון - מנות ההיוון בחודשים
15. מחשבון היוון סכום חודשי שוטף לפי מספר שנים להיוון - מנות ההיוון בשנים
16. מחשבון היוון סכום חד פעמי לפי ימים/חודשים/שנים - לפי תאריכים
17. מחשבון היוון סכום חד פעמי לפי שנים
18. מחשבון היוון סכום חודשי עתידי המתחיל להיות משולם בעתיד
19. מחשבון היוון סכום חודשי עתידי עם תאריכים
20. מחשבון מקדם היוון והיוון כפול לפי שנים
21. מחשבון מקדם היוון מדוייק לפי ימים
 
מחשבוני עזר - נכות משוקללת
22. מחשבון נכות משוקללת
23. מחשבון - חישוב נכות משוקללת לרבות נכויות קודמות לצורך תחשיב הנזק
24. מחשבון תוחלת חיים לפי לוחות תמותה
 
חישובי ריביות - חוק פסיקת ריבית והצמדה - חישובי ריביות מוסדות ושונות
1. כתב התראה טרם נקיטת הליכים משפטיים - גביית המחאות - שקים ללא כיסוי
 
חישובים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה - בית משפט
2. מחשבון ריבית צמודה ריבית משפטית - פסק דין
3. מחשבון ריבית צמודה - ריבוי חיובים ריבית משפטית
4. מחשבון ריבית פיגורים פסיקת ריבית - הוצל"פ
5. מחשבון ריבית שיקלית לא צמודה פסיקת ריבית
6. מחשבון ריבית במטבע חוץ פסיקת ריבית
7. מחשבון שיבוב ריבית פיגורים המוסד לביטוח לאומי
 
חישוב ריבית לפי פקודת מס הכנסה
8. מחשבון הצמדה וריבית מוצמדת - ריבית מס הכנסה
 
חישוב לפי פקודת פשיטת רגל
9. מחשבון ריבית והצמדה לפי פקודת פשיטת רגל
 
חישובים לפי החשב הכללי
10. מחשבון ריבית חשכ"ל
11. מחשבון ריבית פיגורים למשכנתאות
12. מחשבון ריבית פיגורים חשכ"ל
 
חישוב ריבית הפריים/משכנתא
13. מחשבון ריבית הפריים - ריבית בנק ישראל
14. מחשבון בדיקת משכנתא צמודה למדד
15. מחשבון בדיקת הלוואות צמודות מדד
 
חישוב ריבית מוניציפלית - חוק הרשויות
16. מחשבון ארנונה - החזר תשלומי יתר
17. מחשבון ארנונה - תשלומי פיגורים
 
ריבית היטל השבחה
18. מחשבון ריבית היטל השבחה
 
חישוב אינפלציה והמרות
19. מחשבון אינפלציה ידועה בין שתי תקופות
20. מחשבון אינפלציה + המרות לירה/שקל/ש"ח
21. מחשבון מדד תשומה בניה למגורים
22. מחשבון מדד מחירי הדירות
23. מחשבון השוואה בין מדדים
24. מחשבון המרה בין לירה/שקל ישן לש"ח
 
חישוב ריבית נומינלית/אפקטיבית
29. מחשבון המרת ריביות אפקטיבית/נומינלית
 
חישובי ריביות שונות
25. מחשבון חישוב הצמדה וריבית רגילה לא מוצמדת למדד
26. מחשבון חישוב הצמדה וריבית שנתית או חודשית
27. מחשבון ריבית דריבית לא צמודה כולל שיערוך עתידי
28. מחשבון ריבית נכיון שיק - נכיון שטר
 
 
דיני משפחה - גירושין - מדור מזונות ילדים
 
מחשבוני מזונות ילדים
1. מחשבון גירושין - מזונות ילדים - כולל את המודל החדש ע"פ עקרונות וועדת שיפמן
2. מחשבון מזונות ילדים במשמורת משותפת - מודל שופט בית המשפט המחוזי שאול שוחט
3. מחשבון גירושין - חישוב דמי מזונות ומדור ילדים - מודל קודם
4. מחשבון לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה ריבוי חיובי פיגור מצטבר בתשלום דמי מזונות
 
מחשבוני איזון משאבים בהליך גירושין
5. מחשבון גירושין - חישוב שיעור העברה לפי חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו
6. סימולטור גישור - בדיקת שלוש חלופות שונות לחלוקת כספי הפנסיה בין בני הזוג בהליך גירושין
7. מחשבון גירושין - חישוב איזון משאבים אקטוארי - איזון מקיף של זכויות סוציאליות ופנסיוניות
8. מחשבון גירושין - חישוב איזון משאבי קרנות השתלמות בין בני זוג - איזון כספי קרן השתלמות
9. מחשבון גירושין - חישוב איזון משאבי קופות גמל בין בני זוג - איזון כספי קופת גמל הונית
10. מחשבון גירושין - חישוב איזון פנסיוני בין בני זוג - איזון כספי פנסיה
11. מחשבון גירושין - חישוב איזון פנסיוני + פיצויים בין בני זוג - איזון כספי פנסיה ופיצויים
 
חלוקת ירושה בין יורשים על פי דין
12. מחשבון ירושה - חישוב חלקו של כל יורש בעיזבון בהיעדר צוואה
 
השקעות באפיקים סולידיים לצורך נאמנויות - הבטחת תשואה סולידית טובה יותר מפקדונות הבנק
1. מחשבון השקעה במק"מ
2. מחשבון השוואה בין מק"מים
3. מחשבון השקעה באג"ח קופון 0 - חישוב תשואה לפדיון
4. מחשבון השוואה בין אג"ח קופון 0 - השוואה בין שתי איגרות חוב
5. בדיקת סיכון אג"ח - סיכויי קריסת חברה
 
מחשבונים שימושיים בתחום דיני עסקים - יחסים פיננסים - חברה בע"מ/עוסק מורשה
1. ניתוח דוחות כספיים - מאזן , דוח רווח והפסד - יחסים פיננסים
2. בדיקת סיכויי השרדות חברה - חדלות פרעון - מדד אלטמן
3. בדיקת כדאיות עוסק מורשה או חברה בע"מ
4. בדיקת כדאיות ושילוב בין משיכת דיבידנד לבין שכר
5. מחשבון מימוש רווח הון - מכירת מניות בחברה - עסקת נטו
6. מחשבון ימי + דמי הודעה מוקדמת בהסכם התקשרות בין סוכן מסחרי לספק
 
חישובי אקטואריה - תכנון ביטוח חיים - חישובי פנסיה וחסכון
1. מחשבון תכנון פנסיוני - במסלול קרן פנסיה
2. מחשבון תכנון פנסיוני - במסלול קופת גמל לאור תיקון 3 לחוק קופות הגמל
3. מחשבון תכנון פנסיוני - השוואה בין קרן פנסיה לקופת גמל לאור תיקון 3 לחוק קופות הגמל
4. מחשבון תכנון פנסיוני - השוואה בין קרן פנסיה א לקרן פנסיה ב - חסכון נצבר וקצבה חודשית
5. מחשבון תכנון פנסיוני - במסלול חסכון פרטי
6. מחשבון תכנון חסכון עתידי
7. מחשבון תומך החלטה בתכנון אקטוארי עבור ביטוח חיים
8. מחשבון עמלות קופות הגמל - בדיקת כדאיות השארת כספים בקופת גמל נזילה
9. מחשבון בדיקת כדאיות השארת כספים נזילים בקופת גמל לעצמאי כולל הטבות מס לשנת 2008
 
מחשבוני הלוואות משכנתא - שפיצר, קרן שווה, הלוואת בלון, בוליט, גרייס, קל"צ, צמודה, גישור
1. מחשבון מומחי משכנתאות פריים + הצמדה/קל"צ/גרייס
2. מחשבון משכנתא משולבת משתנה קבועה צמודה + גישור
3. מחשבון מומחים למשכנתא משולבת, קל"צ, צמודה/גרייס
4. מחשבון הלוואה מפורט - לוח סילוקין - שפיצר
5. מחשבון הלוואה מפורט - לוח סילוקין - קרן שווה
6. מחשבון הלוואת בלון, בוליט, גרייס
7. מחשבון רגישות משכנתא
8. מחשבון השוואה בין שפיצר לקרן שווה
9. מחשבון שילוב שפיצר, קרן שווה, בוליט
10. מחשבון משכנתא החזר חודשי
11. מחשבון משכנתא מקסימלית
12. מחשבון משכנתא - תקופת המשכנתא
 
חישובי מועדים - יומן בית משפט - תכנון מועדי דיונים - פגרת קיץ בבית המשפט - פשרה - התיישנות
1. מחשבון תאריך מבוקש לפי תוספת ימים בהתחשב בפגרת הקיץ ופגרת יום שישי
2. מחשבון חישוב תאריך מבוקש לפי תוספת ימים + טבלת מועדים למתדיינים בבתי משפט
3. מחשבון חישוב מספר הימים בין שני תאריכים נתונים
4. מחשבון שופטים - מחשבון פשרת בית משפט לפי סעיף 79א לחוק בית המשפט
5. מחשבון התיישנות - מציאת מועד התיישנות עילת תביעה
 
חישובי שכר טרחת עורך דין בהליכי בית משפט
1. מחשבון שכר טרחה ריאלי לעו"ד בהליך אזרחי מסחרי
2. מחשבון שכר טרחת עורך דין בייצוג נפגעי תאונת דרכים
3. מחשבון שכר טרחת עורך דין בהליך תביעה ייצוגית
4. מחשבון שכר טרחת עורך דין מינמלי בעסקת מקרקעין
 
סמכות מקומית לפי יישובים - בתי משפט
1. חלוקת ישובים לאזורי שיפוט לפי לשכות רשם הירושה ובתי משפט לענייני משפחה
 
בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר
השימוש במחשבונים באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי
ט.ל.ח - היבטים משפטיים - המחשבונים פותחו ע"י עורך דין שרון דיוגינס טל - כל הזכויות שמורות ©