טקסו - מחשבונים משפטיים
טקסו - מחשבונים משפטיי?ופיננסים - חישובי?עבור שופטים - עורכ?די?/title> <meta NAME="keywords" CONTENT="מחשבונים משפטיי? עורכ?די? ארגז כלים, ארגז כלים משפט? מס שב? פיטורי? היוו? תחשי?נז? פסיק?ריבי?> <meta NAME="description" CONTENT="טקסו - מחשבונים משפטיי?- חישובי?עבור שופטים - עורכ?די? ארגז כלים חובה לכ?עורך די?> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1255"> <meta HTTP-EQUIV="Author" CONTENT="By TalTek - (c) Tal Sharon 972-9-7742268 Software Engineering"> <meta HTTP-EQUIV="Copyright" CONTENT="TalTek"></head> <script>if (top.location != location) {top.location.href = window.location.href}</script> <body link="000000" vlink="000080" alink="ff0000" topmargin="0" marginheight="0" > <style><!-- A:hover { color:"#ff0000"; background:"#ffff00";} td {font-size: 11pt; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Arial,david ;} --></style> <script language='javascript'> //-- This function opens the new, Law Note window function openWindow() { winStats='toolbar=no,location=no,directories=no,menubar=no,' winStats+='scrollbars=no,width=320,height=250' if (navigator.appName.indexOf("Microsoft")>=0) { winStats+=',left=80,top=80' }else{ winStats+=',screenX=80,screenY=80' } floater=window.open("lawNote.htm","",winStats) } </script> <table width="755" cellpadding="1" cellspacing="0" bgcolor=000000 > <tr><td align="center" valign=top><table bgcolor="#ffffff" width="755" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" > <tr><td bgcolor=dd0000 colspan=2 align="center" valign=top dir=rtl><b><font color=FFFFFF>כניס?/font></b></td></tr> <tr><td><table> <tr><td align="right" valign=top dir=rtl> </td></tr> <tr><td colspan=2 align="right" valign=top dir=rtl><b><font color=dd0000>ארגז כלים חובה בכ?משרד משפט?- מחשבונים משפטיי?מיסו?ופיננסים עבור שופטים - עורכ?די?- רואי חשבו?- שמאי?- יועצ?מס - חשבי?- מנהל?חשבונו?- אקטוארים - כלכלני?- מגשרים - רשויות - מוסדות ציבוריים - בנקי?- בוררים משפטיי?ולקוחותינו</font></b></td></tr> <tr><td colspan=2 align="right" valign=top dir=rtl> <table><tr> <td> <table cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="eeffee"><tr><td valign="top" align="center"> <table cellspacing="2" cellpadding="0" > <form method="get" action="_Taxo_Pay_calc_Search.asp" > <tr><td colspan="3" align=center bgcolor=00bb00 dir=rtl><font color="#000000"><b>פרטי המנו?/td></tr> <tr> <td align=center bgcolor=eeffee dir=rtl><font color="#000000"><b>??/td> <td align=center bgcolor=eeffee dir=rtl><font color="#000000"><b>דואל</td> <td> </td> </tr><tr> <td align=center><input type="password" name="id" size="11" maxlength="15" value="" style="text-align: right; " ></td> <td align=center><input type="text" name="e" size="25" maxlength="49" value="" style="text-align: right; " ></td> <td align=center><input type="submit" value="כניס? ID="Submit2" NAME="Submit1"/></td> </form></td></tr></table></td></tr></table> </td> <td>    </td> <td><b><a href="RegTaxoCalcLaw.asp"><font color=dd0000>הצטר?כמנו?/font></b></a></td> </tr></table> </td></tr> <tr><td width=600 colspan=2 align="right" valign=top dir=rtl><b><font color=dd0000>הכניסה והשימו?במחשבוני?למנויי?בלבד</font></b></td></tr> <tr><td width="600" colspan="2" align="right" valign="top" dir="rtl"><b><a href="RegTaxoCalcLaw.asp"><font color=000000>מע?200 מחשבונים משפטיי?וכלי?פיננסי?במנו?אח?/b></a></td></tr> <tr><td width=600 colspan=2 align="right" valign=top dir=rtl><b><a href="RegTaxoCalcLaw.asp"><font color=dd0000>מחירון מחשבונים משפטיי?ורישום מנויים חדשי?</b></a></td></tr> <tr><td> <table width="610" bgcolor="#FFFFFF"> <tr><td><table CELLSPACING="0" cellpadding="0" width="610" bgcolor="#f0f0f0" > <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor="#FFDFBD"><nobr><b>מחשבונים משפטיי?לשימוש שופטים, עורכ?די? יועצים משפטיי? רואי חשבו? יועצ?מס, חשבי?/b></nobr></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor="#FFDFBD"><nobr><b>ארגז כלים מקצועי המשמ?ככלי עז?שימושי לצור?הגשת חישובי?לבתי משפט ולרשויות בישראל</b></nobr></td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=c0c0c0><b>חישובי מיסו?מקרקעי?- רכיש?דירה - מכיר?דירה - מס שב?- מס רכיש?- ארנונה</b></td></tr> <tr><td align="center"> <table cellpadding=1 cellspacing=0 bgcolor=ff0000 ><tr><td align="center" width=550> <table cellpadding=2 cellspacing=1 bgcolor=ffffff ><tr><td align="center" width=550 dir=rtl> <a href="http://www.taxo.co.il/law/HB5_2013_Tikun76.asp"><font color=000000><b>1. מדרי?מקצועי לעורכי די?בעניין הרפורמ?בדירות מגורים</font></a><br><br> <a href="http://www.taxo.co.il/realestate/Help2selectPtor_CGTORA_Taxo.asp"><font color=000000>2. בדיקות זכאו?לפטו?במיסוי דירת מגורים - צע?אח?צע?לאור תיקו?76<br>מקבץ עשרו?שאלו?שחייבי?לשאו?את המוכ?בכ?עסקת מכיר?דירת מגורים</a> </b></td></tr> </td></tr></table></td></tr></table> <br> <table cellpadding=1 cellspacing=0 bgcolor=ff0000 ><tr><td align="center" width=550> <table cellpadding=2 cellspacing=1 bgcolor=ffffff><tr><td align="center" width=550> <a href="http://www.taxo.co.il/realestate/Capital_gains_tax_on_real_estate_2014LMonlyDirot.asp"><font color=000000><b>מחשבון מס שב?מכ?דירו?לאור תיקו?76 הח?מיום 1/1/2014<br>חישו?מס שב?במכירת דירת מגורים מזכה חייב?בליניאריות חדשה - שומה עצמי?/a> </b></font></td></tr> </td></tr></table></td></tr></table> <tr><td align="right" width=50%> <table ><tr><td valign="top"><table > <tr><td dir="rtl" align="right">23. <a href="Realestate/Asset_49h_Ptor_one_inLife_taxo.asp">מחשבון פטור חד פעמי - הורא?מיוחדת 49?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">24. <a href="Realestate/Asset_Taxo_49z.asp">מחשבון פטור זכויות בניה בלתי מנוצלו?49?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">25. <a href="Realestate/Property_Chap67_diff_Taxo.asp">מיסו?באיחוד וחלוקה תשלומי איזו?ושוו?רכיש?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">26. <a href="Realestate/Combination.asp">מחשבון עסקת <b>קומבינצי?/b> במקרקעין 49??1</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">27. <a href="realestate/LandValueMrCombination.asp">חישו?שווי שירותי הבנייה - מיסו?קומבינצי?/a></td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor="c0c0c0"><b>מחשבונ?הגנת הדיי?- שכירות מוגנ?/b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">28. <a href="Realestate/Haganat_Hadayar_Dirot_Taxo.asp">מחשבון שיעורי שכירות מוגנ?דירו?מגורים</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">29. <a href="Realestate/Haganat_Hadayar_biz_Taxo.asp">מחשבון שיעורי שכירות מוגנ?בת?עס?/a></td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor="c0c0c0"><b>מחשבונ?עז?לשמאות במקרקעין</b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">30. <a href="Realestate/Multi_Price_Index.asp">מחשבון שמאי?- ריבו?תאומים למדד</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">31. <a href="Realestate/improvements_levy_taxo.asp">מחשבון שמאי?- היטל השבח?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">      <a href="Realestate/improvements_levy_taxo_info.asp">? מידע מקצועי - היטל השבח?- עצות לע??/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">      <a href="Realestate/improvements_levy_taxo_ex.asp">? דרכי?לביטול / הפחת?היטל השבח?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">32. <a href="Realestate/C_Multi_Price_Index_chap47_taxo.asp">מחשבון תיאו?מיסי רכוש למ?שב?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">33. <a href="Realestate/Asset_Taxo_Batat.asp">מחשבון קביע?שווי דירה עם זכויות 49?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right"><nobr>34. <a href="realestate/LandValueRight.asp">מחשבון שווי זכויות בניה למכירה</a></nobr></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">35. <a href="realestate/LandValueMr.asp">מחשבון זכויות בניה - תמ"?38</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">36. <a href="realestate/LandValueTMA_TABA.asp">חילו?החלק החיי?בי?זכויות תב"?לת??38</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right"><nobr>37. <a href="Realestate/MinHal_Hivoon_Benia_Revuya.asp">מחשבון היוו?בניה רווי?- מנהל מקרקעי ישרא?/a></nobr></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >38. <a href="interests/inflation_TB_Taxo.asp">מחשבון מד?תשומ?בניה למגורי?- קבלנים</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >39. <a href="interests/inflation_Dirot_taxo.asp">מחשבון מד?מחיר?הדירות - שמאי?/a></td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor="c0c0c0"><b>החזרים , פיגורי? קנסו?אי דיוו? רשלנות</b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">40. <a href="Realestate/Municipal_Tax_Rates_Payback.asp">מחשבון ארנונה - החזר תשלומי ית?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">41. <a href="Realestate/Municipal_Tax_Rates_taxdelay.asp">מחשבון שלומ?פיגורי?בגין חו?ארנונה</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">42. <a href="Realestate/Municipal_Tax_improvements_levy_taxo.asp">מחשבון ריבי?פיגורי?- היטל השבח?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">43. <a href="realestate/Statement_fine.asp">מחשבון קנסו?אי הצהר?או אי הודע?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">44. <a href="realestate/Deficit_tax_taxo.asp">מחשבון קנ?גרעו?עק?רשלנות או נסיו?התחמקו?/a></td></tr> <tr><td> </td></tr> </table> </td> <td align="right" width=50% valign="top"> <table> <tr><td dir="rtl" align="right">1. <a href="realestate/Attorney_fees_in_real_estate.asp">מחשבון שכ?טרחה מינמלי במקרקעין</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">2. <a href="Realestate/Purchase_tax.asp">מחשבון מס רכיש?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">3. <a href="Realestate/Purchase_tax_Plam_Taxo.asp">מחשבון מס רכיש?- הלכת פל?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">4. <a href="realestate/Capital_gains_tax_on_real_estate.asp">מחשבון מס שב?מקרקעי?- לל?שמיר?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">5. <a href="realestate/Capital_gains_tax_on_real_estate_MoreNik.asp">מחשבון מס שב?מקרקעי?עם שמיר?נתונים</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">6. <a href="realestate/Capital_gains_tax_on_real_estate_2014LMonlyDirot.asp"><b>מחשבון מס שב?בליניאריות החדש?br>הח?מיום 1/1/2014 לדירות מגורים בלבד!</b></a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">7. <a href="realestate/Capital_gains_tax_on_real_estate_HS2012.asp">מחשבון מס שב?מקרקעי?הורא?השעה <br>לפ?חו?הגדל?ההיצ?של דירו?מגורים</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right"><nobr>8. <a href="realestate/Capital_gains_tax_on_real_estate_FullGrossingUp.asp">מחשבון מס שב?גילו?מל?- עסקת נט?/a></nobr></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">9. <a href="Realestate/Asset_depreciation.asp">מחשבון פח?על זכות בנכס מקרקעי?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">10. <a href="Realestate/Purchasing_day_chap47_2_taxo.asp">מחשבון קביע?יו?הרכישה בבני?עצמי?/a></td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor="c0c0c0"><b>תכנוני מס במקרקעין - פטור, פריס?/b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">11. <a href="realestate/Help2selectPtor_CGTORA_Taxo.asp">תכנו?מס שב?- סימולטור בדיק?פטור</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">12. <a href="realestate/Capital_gains_real_estate_spread_Taxo2014.asp">מחשבון פריס?מס שב?- תכנו?מס 2014</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">13. <a href="realestate/Capital_gains_real_estate_spread_Taxo2013.asp">מחשבון פריס?מס שב?- תכנו?מס 2013</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">14. <a href="realestate/Capital_gains_real_estate_spread_Taxo2012.asp">מחשבון פריס?מס שב?- תכנו?מס 2012</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">15. <a href="realestate/Capital_gains_real_estate_spread_Taxo2011.asp">מחשבון פריס?מס שב?- תכנו?מס 2011</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">16. <a href="realestate/Capital_gains_real_estate_spread_Taxo2010.asp">מחשבון פריס?מס שב?- תכנו?מס 2010</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">17. <a href="realestate/Capital_gains_real_estate_spread_Taxo2009.asp">מחשבון פריס?מס שב?- תכנו?מס 2009</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">18. <a href="realestate/Capital_gains_real_estate_spread_Taxo2008.asp">מחשבון פריס?מס שב?- תכנו?מס 2008</a></td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor="c0c0c0"><b>תכנוני מס - מיסו?שכ"?וזכויו?/b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">19. <a href="Realestate/tax_rent.asp">מחשבון שלוש?מסלולי מיסו?שכ"?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">20. <a href="Realestate/Tax_Rent_track_A.asp">מחשבון מיסו?שכ"?במסלול תקרת הפטו?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">21. <a href="Realestate/Asset_depreciation_RENT.asp">פח?על דירה מושכרת - תיקו?לה??5/2007</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">22. <a href="realestate/Apartment4Inv_Taxo.asp">מלכודת מס בדירות מגורים להשקעה</a></td></tr> </table> </td> </tr></table></td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=c0c0c0><b>חישובי שכ?- מחשבונ?יחסי עובד מעבי?- דיני עבוד?- חשבו?שכ?- החזר?מס</b></td></tr> <tr><td align="right"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width=100%><tr><td align=left valign="top"><table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=e0e0e0><b>מס הכנס?משכר עבוד?/b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >35. <a href="labor/TaxIncomeMonthly.asp">מחשבון מס הכנס?חודש?2014</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" ><nobr> 36. <a href="labor/taxincomemulti.asp">מחשבון מס הכנס?2002 - 2014</a> <br> 37. <a href="labor/TaxIncomeMulti.asp?taxyear=2014">מחשבון מס הכנס?שנ?מס 2014</a> <br> 38. <a href="labor/TaxIncomeMulti.asp?taxyear=2013">מחשבון מס הכנס?שנ?מס 2013</a> <br> 39. <a href="labor/TaxIncomeMulti.asp?taxyear=2012">מחשבון מס הכנס?שנ?מס 2012</a> <br> 40. <a href="labor/TaxIncomeMulti.asp?taxyear=2011">מחשבון מס הכנס?שנ?מס 2011</a> <br> 41. <a href="labor/TaxIncomeMulti.asp?taxyear=2010">מחשבון מס הכנס?שנ?מס 2010</a> <br> 42. <a href="labor/TaxIncomeMulti.asp?taxyear=2009">מחשבון מס הכנס?שנ?מס 2009</a> <br> 43. <a href="labor/TaxIncomeMulti.asp?taxyear=2008">מחשבון מס הכנס?שנ?מס 2008</a> <br> 44. <a href="labor/TaxIncomeMulti.asp?taxyear=2007">מחשבון מס הכנס?שנ?מס 2007</a> <br> 45. <a href="labor/TaxIncomeMulti.asp?taxyear=2006">מחשבון מס הכנס?שנ?מס 2006</a> <br> 46. <a href="labor/TaxIncomeMulti.asp?taxyear=2005">מחשבון מס הכנס?שנ?מס 2005</a> <br> 47. <a href="labor/TaxIncomeMulti.asp?taxyear=2004">מחשבון מס הכנס?שנ?מס 2004</a> <br> 48. <a href="labor/TaxIncomeMulti.asp?taxyear=2003">מחשבון מס הכנס?שנ?מס 2003</a> <br> 49. <a href="labor/TaxIncomeMulti.asp?taxyear=2002">מחשבון מס הכנס?שנ?מס 2002</a> <br> 50. <a href="labor/CalcGilum_Neto.asp">מחשבון תביע?גילו?מס נט?/a>  </nobr></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=e0e0e0><b>מס הכנס?- החזר?מס</b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">51. <a href="labor/TaxBack_Full2014.asp">מחשבון החזר?מס 2014</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">52. <a href="labor/TaxBack_Full2013.asp">מחשבון החזר?מס 2013</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">53. <a href="labor/TaxBack_Full2012.asp">מחשבון החזר?מס 2012</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">54. <a href="labor/TaxBack_Full2011.asp">מחשבון החזר?מס 2011</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">55. <a href="labor/TaxBack_Full2010.asp">מחשבון החזר?מס 2010</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">56. <a href="labor/TaxBack_Full2009.asp">מחשבון החזר?מס 2009</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">57. <a href="labor/TaxBack_Full.asp">מחשבון החזר?מס 2008</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">58. <a href="labor/Tax_Abroad_Expenses_Taxo_by_Date.asp">מחשבון החזר הוצאות נסיע?לח??/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=e0e0e0><b>מס הכנס?- החזרים מכוח פסיק?/b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">59. <a href="labor/KidsCar_Taxo.asp">פס"?ור?פר?יחוד??2008</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=e0e0e0><b>מס הכנס?- תכנוני מס</b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">60. <a href="labor/CRetire_spread_Taxo_years.asp">מחשבון פריס?- חישו?שנים</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">61. <a href="labor/CRetire_spread_Taxo.asp">סימולטור פריס?- תכנו?מס</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">62. <a href="labor/CCarfromyourJob_Taxo.asp">בדיק?כדאיות רכ?פרטי או מעבודה</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">63. <a href="labor/car_tax_on_employee_from_2010_taxo.asp">שווי שימו?רכ?- השיט?החדש?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">64. <a href="labor/Tax_Car_Expenses_Taxo_From2008.asp">מחשבון ניכו?הוצאות רכ??2008</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">65. <a href="labor/Tax_Car_Expenses_Taxo.asp">מחשבון ניכו?הוצאות רכ?עד 2007</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=e0e0e0><b>פיצויי פטיר?- הטבת מס</b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">66. <a href="labor/C_Worker2_Taxo.asp">מחשבון פיצויי פטיר?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=e0e0e0><b>מס הכנס?- מידע ונקודו?זיכו?/b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >67. <a href="labor/ZikPoints.asp">מחשבון נקודות זיכו?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >68. <a href="info/IncomeTaxReform_Taxo.asp">טבלת הרפורמ?במ?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right"bgcolor=e0e0e0><b>דיני עבוד?- חוקי?/b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >69. <a href="law/Labor_laws.asp">דיני עבוד?- מקבץ חוקי?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=e0e0e0><b>מס הכנס?שאינ?מעבודה</b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >70. <a href="labor/TaxIncomeMultiNoTFromWork.asp?taxyear=2014">??שאינ?מעבודה 2014</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >71. <a href="labor/TaxIncomeMultiNoTFromWork.asp?taxyear=2013">??שאינ?מעבודה 2013</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >72. <a href="labor/TaxIncomeMultiNoTFromWork.asp?taxyear=2012">??שאינ?מעבודה 2012</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >73. <a href="labor/TaxIncomeMultiNoTFromWork.asp?taxyear=2011">??שאינ?מעבודה 2011</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >74. <a href="labor/TaxIncomeMultiNoTFromWork.asp?taxyear=2010">??שאינ?מעבודה 2010</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >75. <a href="labor/TaxIncomeMultiNoTFromWork.asp?taxyear=2009">??שאינ?מעבודה 2009</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >76. <a href="labor/TaxIncomeMultiNoTFromWork.asp?taxyear=2008">??שאינ?מעבודה 2008</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >77. <a href="labor/TaxIncomeMultiNoTFromWork.asp?taxyear=2007">??שאינ?מעבודה 2007</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >78. <a href="labor/TaxIncomeMultiNoTFromWork.asp?taxyear=2006">??שאינ?מעבודה 2006</a></td></tr> </table> </td><td>  </td> <td align="right" valign="top"> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=e0e0e0><b>תביע?חו?שכ?- בי?הדין האזורי לעבודה</b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >1. <a href="labor/LawSuit_Worker1_letter.asp">מכתב התרא?אוטומט?טר?הליכים משפטיי?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >2. <a href="labor/LawSuit_Worker1.asp">כת?תביע?אוטומט?עובד נג?מעסי?- לל?שמיר?נתונים</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >3. <a href="labor/LawSuit_Worker1db.asp">כת?תביע?אוטומט?- עובד נג?מעסי?- כולל שמיר?נתונים</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=e0e0e0><b>תביע?חו?שכ?- נאמן/מפרק עק?פירו?פשיט?רג?/b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >4. <a href="labor/LawSuit_BitWorkerdbfor5305.asp">כת?תביע?חו?חל?העוב?- עבור בדיק?המפר?נאמן</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >5. <a href="labor/LawSuit_BitWorkerdb.asp">כת?תביע?חו?חל?המפר?נאמן</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >6. <a href="labor/LawSuit_BitWorkerdb5305.asp">מחול?כת?תביע?מל?- לפ?בל/5305</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=e0e0e0><b>פיטורי?- פיטורי?/b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >7. <a href="labor/C_Worker1_Taxo.asp">מחשבון פיצויי פיטורי?מדוייק לפ?ימ?עבוד?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >8. <a href="labor/C_Worker_salary_K_By_Hours.asp">מחשבון עז?לחישוב שכ?קובע לפיצויים לפ?שעות עבוד?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >9. <a href="labor/C_Worker_salary_K_By_days.asp">מחשבון עז?לחישוב שכ?קובע לפיצויים לפ?ימ?עבוד?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=e0e0e0><b>חובת הודע?מוקדמת</b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >10. <a href="labor/C_Worker_HodaaMukdemet_Taxo.asp">מחשבון ימ?הודע?מוקדמת</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >11. <a href="labor/C_Worker_HodaaMukdemet_Taxo_Pitzui.asp">מחשבון ימ?הודע?מוקדמת + גובה הפיצוי</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=e0e0e0><b>הלנת שכ?- הלנת פיצויי פיטורי?/b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >12. <a href="labor/C_H_S_Taxo.asp">מחשבון פיצויי הלנת שכ?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >13. <a href="labor/C_H_P_Taxo.asp">מחשבון הלנת פיצויי פיטורי?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=e0e0e0><b>פדיו?ימ?חופש?/b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >14. <b><font color=ff0000>משודרג!</font></b> <a href="labor/CalcYourVacation_All_Taxo.asp">מחשבון פדיו?ימ?חופש מפור?לכ?סוגי העובדי?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >15. <a href="labor/CalcYourVacation_Taxo.asp">מחשבון פדיו?ימ?חופש - משרה מלאה 5 ימים בשבו?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >16. <a href="labor/CalcYourVacation_6Days_Taxo.asp">מחשבון פדיו?ימ?חופש - משרה מלאה 6 ימים בשבו?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=e0e0e0><b>חישו?שעות נוספות</b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >17. <a href="labor/Calc_overtime_payment_Hours_Monthly_taxo.asp">מחשבון שעות עבוד?נוספות לחוד?עבוד?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >18. <a href="labor/Calc_overtime_payment_Hours_Weekly_Taxo.asp">מחשבון שעות עבוד?נוספות לשבו?עבוד?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >19. <a href="labor/Calc_overtime_payment_Hours_Taxo.asp">מחשבון שעות עבוד?נוספות ליום עבוד?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >20. <a href="labor/Calc_overtime_payment_Total_Taxo.asp">מחשבון גמול שעות נוספות - לפ?פיצו?וריכוז זכויות</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=e0e0e0><b>דמ?הברא?/b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >21. <a href="labor/CalcYourHavraa_Taxo.asp">מחשבון דמ?הברא?שנתי?לפ?אחוז משרה</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >22. <a href="labor/CalcYourHavraaByHours_Taxo.asp">מחשבון דמ?הברא?שנתי?לעובדי?המשתכרים לפ?שע?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >23. <a href="labor/CalcYourHavraa_Public_Taxo.asp">מחשבון דמ?הברא?שנתי?לעובדי המגז?הציבור?וענפ?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >24. <a href="info/Havraa_Taxo.asp">טבלת זכאו?דמ?הברא?ענפי?לפ?שנים</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=e0e0e0><b>דמ?מחלה - <font color=ff0000>כולל שינו?מהות?בחוק מיום 1/4/2011</font> </b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >25. <a href="labor/CalcYourillness_Taxo.asp">מחשבון זכאו?לדמי מחלה</a> <b><font color=ff0000>כולל עדכו?מהות?/font></b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=e0e0e0><b>עבודות נשים</b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >26. <a href="labor/C_Woman_maternity_leave.asp">מחשבון חופש?לידה</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=e0e0e0><b>פריש?/b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >27. <a href="labor/Riterment_Age_Taxo.asp">מחשבון גי?פריש?לקבל?כספי פנסי?- קיצב?ביטו?לאומ?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >28. <a href="info/Table_Pensia2007.asp">פנסי?במגז?הפרט?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=e0e0e0><b>נתונ?שכ?מינימו?- ממוצ?- גמלה</b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >29. <a href="info/Table_Sharminimum.asp">שכ?מינימו?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >30. <a href="info/Table_BitAvgsal.asp">השכר הממוצע - ביטו?לאומ?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >31. <a href="info/Table_BitBasicSal.asp">השכר הבסיסי לחישוב קצבאות - ביטו?לאומ?/a></td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=e0e0e0><b>זכויות פנסיוניו?מכ?צו הרחב?/b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >32. <a href="labor/CalcSocial_Gml_Hov.asp">זכויות פנסיוניו?שהמעבי?לא הפרי?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >33. <a href="labor/CalcSocial_Gml_Taxo.asp">היוו?זכויות פנסיוניו?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >34. <a href="labor/CalcSocial_KHL_Taxo.asp">היוו?הפרשות קה"?/a></td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=e0e0e0><b>מידע מס - בסיס נתונים - קבצי מס הכנס?/b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" ><a href="info/InfoMeyatzgim.asp">שינויי?במער?הניכויים לשנו?המ?2003-2013</a></td></tr> </table> </td></tr></table></td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=c0c0c0><b>חישובי פיצויי נפגע?תאונות דרכי?- היוו?תשלומי?- דיני נזיקין</b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=e0e0e0><b>תחשי?הנזק - מחשבונ?פיצויי נזיקין</b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">1. <a href="torts/Torts_compensation_lost_years.asp">מחשבון - הלכת השני?האבודו?- הלכת פינץ וזהר דפ?- קטינים לל?תלויים </a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">2. <a href="torts/Torts_hospitalization_calc_Taxo.asp">מחשבון פיצויי נזיקין - תחשי?הנזק בגין נז?לא ממונ?- ימ?אישפוז <b>כא?וסבל</b></a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">3. <a href="torts/Torts_compensation_calc.asp">מחשבון פיצויי נזיקין - <b>תחשי?הנזק בגין תאונ?דרכי?/b> - כולל חישו?הפסד השתכרו?עב?ועתי?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">4. <a href="torts/compensation_Past_Taxo.asp">מחשבון פיצויי נזיקין - <b>תחשי?הנזק בגין תאונ?דרכי?/b> - כולל חישו?הפסד השתכרו?עב?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">5. <a href="torts/Torts_Future_compensation_calc.asp">מחשבון פיצויי נזיקין - תחשי?הנזק בגין <b>הפסד השתכרו?עתיד - לל?מגבל?פל??/b></a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">6. <a href="torts/Torts_Yadot.asp">מחשבון פיצויי נזיקין - <b>שיטת הידו?/b> חישו?הפסד התלויי?ונזק?העיזבו?</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">7. <a href="torts/calcTortHIVBlood_taxo.asp">מחשבון פיצויי נזיקין - <b>עירו?דם</b> חישו?נזיקין בגין עירו?דם הנגו?באיידס</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">8. <a href="torts/TortRingwormTaxo.asp">מחשבון פיצויי נזיקין - <b>גזזת</b> חישו?מענק פיצו?מקסימל?וקיצבה חודשית - תביע?ראשונה</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">9. <a href="torts/TortRingwormWorseningTaxo.asp">מחשבון פיצויי נזיקין - <b>גזזת</b> חישו?מענק פיצו?וקיצבה חודשית - תביע?החמר?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">10. <a href="torts/TortRingwormKinTaxo.asp">מחשבון פיצויי נזיקין - <b>גזזת</b> חישו?מענק פיצו?וקיצבה חודשית - תביע?שארי?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">11. <a href="torts/TortPolioTaxo.asp">מחשבון פיצויי נזיקין - <b>פולי?/b> חישו?מענק פיצו?מקסימל?וקיצבה חודשית - תביע?ראשונה</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">12. <a href="torts/TortPolioWorseningTaxo.asp">מחשבון פיצויי נזיקין - <b>פולי?/b> חישו?מענק פיצו?וקיצבה חודשית - תביע?החמר?/a></td></tr> <tr><td align="right"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border=0 width=100%> <tr><td align=left valign="top"><table cellpadding="0" cellspacing="0" ></table> </td><td>  </td> <td align="right" valign="top"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width=100%> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=e0e0e0><b>מחשבונ?עז?- היוו?סכומ?הפיצויים בנזיקי?- כלים נוספים לעבודת עו"?שופט נזיקיס?/b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">13. <a href="torts/Hivoon_M_Year_Month_Taxo.asp">מחשבון - היוו?סכום חודש?שוטף לפ?מספר שנים וחודשי?להיוון</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">14. <a href="torts/Hivoon_M_Month_Taxo.asp">מחשבון - היוו?סכום חודש?שוטף לפ?מספר חודשים להיוון - מנות ההיוון בחודשי?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">15. <a href="torts/Hivoon_M_Taxo.asp">מחשבון - היוו?סכום חודש?שוטף לפ?מספר שנים להיוון - מנות ההיוון בשני?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">16. <a href="torts/Hivoon_OneTime_Taxo_byDate.asp">מחשבון - היוו?סכום חד פעמי לפ?ימים/חודשים/שנים - לפ?תאריכי?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">17. <a href="torts/Hivoon_OneTime_Taxo.asp">מחשבון - היוו?סכום חד פעמי לפ?שנים</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">18. <a href="torts/Hivoon_MF_Taxo.asp">מחשבון - היוו?סכום חודש?עתיד?המתחיל להיו?משול?בעתי?</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">19. <a href="torts/Hivoon_MF_DATE_Taxo.asp">מחשבון - היוו?סכום חודש?עתיד?עם תאריכי?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">20. <a href="torts/Makadem_Hivoon_Taxo.asp">מחשבון - מקדם היוו?והיוון כפול לפ?שנים</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">21. <a href="torts/Makadem_Hivoon_by_Date_Taxo.asp">מחשבון - מקדם היוו?מדוייק לפ?ימים</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=e0e0e0><b>מחשבונ?עז?- נכות משוקלל?/b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">22. <a href="torts/M_Nahoot_taxo.asp">מחשבון נכות משוקלל?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">23. <a href="torts/M_Nahoot_multi_taxo.asp">מחשבון - חישו?נכות משוקלל?לרבו?נכויות קודמות לצור?תחשי?הנזק</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">24. <a href="torts/Life_Expectancy_taxo.asp">מחשבון - חישו?תוחל?חיים לפ?לוחו?תמות?/a></td></tr> </table> </td></tr></table></td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=c0c0c0><b>חישובי ריביות - חו?פסיק?ריבי?והצמדה - חישובי ריביות מוסדות ושונות</b></td></tr> <tr><td align="right" dir=rtl bgcolor=ffffff>1. <a href="interests/LawSuit_cheque.asp"><font color="#b22222"><b>כת?התרא?טר?נקיט?הליכים משפטיי?- גביי?המחאות - שקים לל?כיסו?/b></font></a></td></tr> <tr><td align="right" > <table cellpadding="0" cellspacing="0" border=0 width=100%><tr><td align=left valign="top"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" > <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=e0e0e0><b>חישובי?לפ?החשב הכלל?/b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >14. <a href="interests/Hskal_Ribit_Reg_Taxo.asp">מחשבון <b>ריבי?חש??/b></a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >15. <a href="interests/Hskal_MortgageBacklog_Taxo.asp">מחשבון <b>ריבי?פיגורי?למשכנתאו?/b></a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >16. <a href="interests/Hskal_RibitDribit_Taxo.asp">מחשבון <b>ריבי?פיגורי?חש??/b></a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=e0e0e0><b>חישו?ריבי?הפריים/משכנתא</b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" ><nobr>17. <a href="interests/Ribit_Bank_israel_taxo_mdd.asp">מחשבון <b>ריבי?הפריים - ריבי?בנ?ישרא?/b></a></nobr></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >18. <a href="interests/Mortgage_Check_Fix_interest.asp">מחשבון בדיק?משכנתא צמוד?למדד</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >19. <a href="interests/inflation_Ribit_DRibit_Monthly_WPayment_Taxo.asp">מחשבון בדיק?הלוואו?צמודות מד?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=e0e0e0><b>חישו?ריבי?מוניציפלית - חו?הרשויו?/b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >20. <a href="Realestate/Municipal_Tax_Rates_Payback.asp">מחשבון ארנונה - החזר תשלומי ית?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >21. <a href="Realestate/Municipal_Tax_Rates_taxdelay.asp">מחשבון ארנונה - תשלומי פיגורי?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=e0e0e0><b>ריבי?היטל השבח?/b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">22. <a href="Realestate/Municipal_Tax_improvements_levy_taxo.asp">מחשבון ריבי?היטל השבח?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=e0e0e0><b>חישו?אינפלציה והמרות</b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >23. <a href="interests/inflation_calc_taxo.asp">מחשבון אינפלציה ידוע?בי?שת?תקופות</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >24. <a href="interests/inflation_coin_calc_Taxo.asp">מחשבון אינפלציה + המרו?לירה/שק???/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >25. <a href="interests/inflation_TB_Taxo.asp">מחשבון מד?תשומ?בניה למגורי?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >26. <a href="interests/inflation_Dirot_taxo.asp">מחשבון מד?מחיר?הדירות</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >27. <a href="interests/inflation_3Madad_taxo.asp">מחשבון השוואה בי?מדדי?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >28. <a href="interests/coinLiraToShekel_Taxo.asp">מחשבון המרה בי?לירה/שק?יש?לש"?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=e0e0e0><b>חישו?ריבי?נומינלית/אפקטיבית</b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >29. <a href="interests/CConvInterest_taxo.asp">מחשבון המרת ריביות אפקטיבית/נומינלית</a></td></tr> </table> </td> <td>  </td> <td align="right" valign="top"> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=e0e0e0><b>חישובי?לפ?חו?פסיק?ריבי?והצמדה - בי?משפט</b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">2. <a href="interests/Hok_Psikat_Ribit_Reg_Taxo.asp">מחשבון <b>ריבי?צמוד?/b> ריבי?משפטית - פס?די?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">3. <a href="interests/Multi_Psikat_Ribit.asp">מחשבון <b>ריבי?צמוד?- ריבו?חיובים</b> ריבי?משפטית </a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">4. <a href="interests/Hok_Psikat_Ribit_Taxo.asp">מחשבון <b>ריבי?פיגורי?/b> פסיק?ריבי?- הוצל"?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">5. <a href="interests/Hok_Psikat_Ribit_SKL_Taxo.asp">מחשבון <b>ריבי?שיקלית לא צמוד?/b> פסיק?ריבי?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">6. <a href="interests/Hok_Psikat_Ribit_Foreign_currency_Taxo.asp">מחשבון <b>ריבי?במטב?חו?/b> פסיק?ריבי?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">7. <a href="interests/Hok_Psikat_Ribit_Mll_Taxo.asp">מחשבון <b>שיבו?ריבי?פיגורי?המוס?לביטוח לאומ?/b></a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=e0e0e0><b>חישו?ריבי?לפ?פקוד?מס הכנס?/b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">8. <a href="interests/inflation_Ribit_DRibit_Taxo.asp">מחשבון הצמד?וריבית מוצמדת - <b>ריבי?מס הכנס?/b></a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=e0e0e0><b>חישו?ריביות שונו?/b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">9. <a href="interests/inflation_M_calc_Taxo.asp">מחשבון חישו?הצמד?וריבית רגיל?לא מוצמדת למדד</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">10. <a href="interests/inflation_Ribit_DRibit_Monthly_Taxo.asp">מחשבון חישו?הצמד?וריבית שנתי?או חודשית</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">11. <a href="interests/Ribit_DRibit_NOINF_Taxo.asp">מחשבון ריבי?דריבית לא צמוד?כולל שיערוך עתיד?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">12. <a href="interests/Cheque_discount_Taxo.asp">מחשבון ריבי?נכיו?שי?- נכיו?שט?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=e0e0e0><b>חישו?לפ?פקוד?פשיט?רג?/b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >13. <a href="interests/Bankruptcy_chap1_Taxo.asp">מחשבון ריבי?והצמדה לפ?פקוד?פשיט?רג?/a></td></tr> <tr><td> </td></tr></td> <tr><td align="right" dir="rtl"> <font style="FONT-SIZE: 11px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: Arial; text-decoration: none; color: #000000; "> *חישובי ריביות דורש מיומנו?מקצועי?רב? ומיועד לאנש?מקצו?- קר?עו"? רואי חשבו? יועצ?מס, יועצים כלכליי? </td></tr> </table> </td></tr></table> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=c0c0c0><b>דיני משפח?- גירושי?- מדור מזונות ילדי?/b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >1. <a href="interests/Multi_Psikat_Ribit.asp">מחשבון - לפ?חו?פסיק?ריבי?והצמדה<b> ריבו?חיוב?פיגו?מצטב?בתשלום דמ?מזונות</b> </a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">2. <a href="family/Alimony_detailed_Calc_Taxo.asp">מחשבון גירושי?- חישו?דמ?מזונות ומדו?ילדי?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">3. <a href="family/divorce_Calc_Taxo.asp">מחשבון גירושי?- חישו?<b>איזו?משאבים אקטואר?/b> - איזו?מקיף של זכויות סוציאליו?ופנסיוניות</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">4. <a href="family/divorce_KHLCalc.asp">מחשבון גירושי?- חישו?<b>איזו?משאב?קרנו?השתלמו?בי?בנ?זו?/b> - איזו?כספי קר?השתלמו?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">5. <a href="family/divorce_GMLCalc.asp">מחשבון גירושי?- חישו?<b>איזו?משאב?קופו?גמ?בי?בנ?זו?/b> - איזו?כספי קופת גמ?הוני?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">6. <a href="family/divorce_PCalc.asp">מחשבון גירושי?- חישו?<b>איזו?פנסיונ?בי?בנ?זו?/b> - איזו?כספי פנסי?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">7. <a href="family/divorce_PNCalc.asp">מחשבון גירושי?- חישו?<b>איזו?פנסיונ?+ פיצויי?בי?בנ?זו?/b> - איזו?כספי פנסי?ופיצויים</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">8. <a href="family/inheritance_Calc_Taxo.asp"><b>מחשבון ירוש?/b> - חישו?חלקו של כל יורש בעיזבו?בהיעדר צווא?/a></td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=c0c0c0><b>השקעות באפיקי?סולידיים לצור?נאמנויות - הבטח?תשוא?סולידי?טובה יותר מפקדונות הבנק</b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">1. <a href="biz/C_ZeroCouponMKM_Taxo.asp">מחשבון השקע?במ??/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">2. <a href="biz/C_ZeroCouponMKM_Comper_Taxo.asp">מחשבון השוואה בי?מק"מי?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">3. <a href="biz/C_ZeroCouponBond_Taxo.asp">מחשבון השקע?בא??קופו?0 - חישו?תשוא?לפדיון</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">4. <a href="biz/C_ZeroCouponBonds_Comper_Taxo.asp">מחשבון השוואה בי?אג"?קופו?0 - השוואה בי?שת?איגרות חו?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">5. <a href="biz/C_PublicBonds.asp">בדיק?סיכו?אג"?- סיכויי קריס?חברה</a></td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=c0c0c0><b>מחשבונים שימושיים בתחו?דיני עסקי?- יחסי?פיננסי?- חברה בע"?עוסק מורש?/b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">1. <a href="biz/C_Financial_ratios_Taxo.asp">ניתו?דוחו?כספיים - מאזן , דו?רווח והפס?- יחסי?פיננסי?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">2. <a href="biz/C_ComS_Taxo.asp">בדיק?סיכויי השרדות חברה - חדלו?פרעו?- מד?אלטמ?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">3. <a href="biz/C_ComOrAzTaxTaxo.asp">בדיק?כדאיות עוסק מורש?או חברה בע"?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">4. <a href="biz/C_DivandSalTaxo.asp">בדיק?כדאיות ושילוב בי?משיכ?דיבידנ?לבין שכ?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">5. <a href="biz/C_CapitalTax_Taxo.asp">מחשבון מימו?רווח הו?- מכיר?מניו?בחבר?- עסקת נט?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">6. <a href="biz/c_Commercial_agent_Taxo.asp">מחשבון ימ?+ דמ?הודע?מוקדמת בהסכ?התקשרו?בי?סוכן מסחר?לספק</a></td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=c0c0c0><b>חישובי אקטואריה - תכנו?ביטו?חיים - חישובי פנסי?וחסכון</b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">1. <a href="pension/C_pension_commission.asp">מחשבון תכנו?פנסיונ?- במסלול קר?פנסי?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">2. <a href="pension/C_GML_Third_Amendment.asp">מחשבון תכנו?פנסיונ?- במסלול קופת גמ?לאור תיקו?3 לחוק קופו?הגמל</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">3. <a href="pension/C_Pension_Or_Gml.asp">מחשבון תכנו?פנסיונ?- השוואה בי?קר?פנסי?לקופ?גמ?לאור תיקו?3 לחוק קופו?הגמל</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">4. <a href="pension/C_PensionA_Or_PensionB.asp">מחשבון תכנו?פנסיונ?- השוואה בי?קר?פנסי??לקרן פנסי??- חסכו?נצבר וקצב?חודשית</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">5. <a href="pension/TaxoCPension2.asp">מחשבון תכנו?פנסיונ?- במסלול חסכו?פרטי</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">6. <a href="pension/TaxoCGmlPlan1.asp">מחשבון תכנו?חסכו?עתיד?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">7. <a href="pension/TaxoCalcYourLifeInsurance.asp">מחשבון תומך החלט?בתכנון אקטואר?עבור ביטו?חיים</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">8. <a href="pension/C_GML_commission.asp">מחשבון <b>עמלו?קופו?הגמל</b> - בדיק?כדאיות השאר?כספי?בקופ?גמ?נזיל?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">9. <a href="pension/C_GML_commission_2008.asp">מחשבון בדיק?כדאיות השאר?כספי?נזילים בקופ?גמ?לעצמאי כולל הטבו?מס לשנת 2008</a></td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=c0c0c0><b>מחשבונ?הלוואו?משכנתא - שפיצ? קר?שווה, הלוואת בלון, בולי? גריי? קל"? צמוד? גישו?/b></td></tr> <tr><td align="right" > <table cellpadding="0" cellspacing="0" border=0 width=100% ><tr><td align=left valign="top"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" > <tr><td dir="rtl" align="right">7. <a href="biz/C_SenseLoan_Taxo.asp">מחשבון רגישות משכנתא</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">8.<a href="biz/C_ComperLoan_Taxo.asp">מחשבון השוואה בי?שפיצ?לקרן שווה</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">9 <a href="biz/C_mixLoan_Taxo.asp">מחשבון שילו?שפיצ? קר?שווה, בולי?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">10.<a href="biz/C_Loan_PMT_Mortgage_Taxo.asp">מחשבון משכנתא החזר חודש?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">11. <a href="biz/C_Loan_Max_Mortgage_Taxo.asp">מחשבון משכנתא מקסימלית</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">12. <a href="biz/C_Loan_n_Mortgage_Taxo.asp">מחשבון משכנתא - תקופ?המשכנת?/a></td></tr> </table> </td> <td>  </td> <td align="right" valign="top"> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr><td dir="rtl" align="right">1. <a href="biz/C_PrimeLimitLoan_Taxo.asp">מחשבון מומח?משכנתאות פריי?+ הצמד?קל"?גריי?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">2. <a href="biz/C_ChangeIntLoan_Taxo.asp">מחשבון משכנתא משולבת משתנ?קבוע?צמוד?+ גישו?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">3. <a href="biz/C_MixLoanINF_Taxo.asp">מחשבון מומחים למשכנת?משולבת, קל"? צמוד?גריי?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">4. <a href="biz/C_Loan_Shpitzer_Taxo.asp">מחשבון הלוואה מפור?- לו?סילוקי?- שפיצ?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">5. <a href="biz/C_Loan_Equal_Keren_Taxo.asp">מחשבון הלוואה מפור?- לו?סילוקי?- קר?שווה</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right">6. <a href="biz/C_Loan_Balloon_Taxo.asp">מחשבון הלוואת בלון, בולי? גריי?/a></td></tr> </table> </td></tr></table> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=c0c0c0><nobr><b>חישובי מועדים - יומן בי?משפט - תכנו?מועד?דיונים - פגרת קי?בבית המשפ?- פשרה - התיישנות</b></nobr></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >1. <a href="court/calc_days_byDate_recess_Taxo.asp">מחשבון - תארי?מבוק?לפ?תוספ?ימים בהתחשב בפגר?הקיץ ופגר?יו?שישי</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >2. <a href="court/calc_days_byDate_taxo.asp">מחשבון - חישו?תארי?מבוק?לפ?תוספ?ימים + טבלת מועדים למתדייני?בבתי משפט</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >3. <a href="court/calc_days_between2Days_Taxo.asp">מחשבון חישו?מספר הימי?בי?שנ?תאריכי?נתונים</a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >4. <a href="court/Calc_Compromise79a_taxo.asp">מחשבון שופטים - מחשבון פשרת בי?משפט לפ?סעיף 79?לחוק בי?המשפ?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >5. <a href="court/calc_days_Obsolescence_Taxo.asp">מחשבון התיישנות - מציא?מועד התיישנות עילת תביע?/a></td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=c0c0c0><b>חישובי שכ?טרחת עורך די?בהליכי בי?משפט</b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >1. <a href="court/Calc_Lawyer_professional_fee_taxo.asp">מחשבון - שכ?טרחה ריאל?לע??בהלי?אזרח?מסחר?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >2. <a href="court/Calc_Lawyer_PLTD_fee_taxo.asp">מחשבון - שכ?טרחת עורך די?בהלי?תאונ?דרכי?/a></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >3. <b><font color=ff0000>חד?</font></b> <a href="court/Calc_ClassActionFees_Taxo.asp">מחשבון - שכ?טרחת עורך די?בהלי?תביע?ייצוגי?/a></td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" bgcolor=c0c0c0><b>סמכו?מקומית לפ?יישובי?- בת?משפט</b></td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >1. <a href="court/Jurisdiction_local_authority.asp">חלוק?ישובים לאזורי שיפו?לפ?לשכו?רש?הירושה ובתי משפט לעניינ?משפח?/a></td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >בכ?מקרה של סתיר?בי?תוצאות החישוב לבין האמו?בחוק - האמו?בחוק גובר</td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" >השימוש במחשבוני?באחריו?המשתמש בלבד ואינ?מהוו?תחלי?ליעו?משפט?אישי </td></tr> <tr><td dir="rtl" align="right" ><a language="javascript" href="javascript:openWindow()">???- היבטים משפטיי?/a> - המחשבוני?פותח???<a href="http://www.diogines.co.il">עורך די?שרון דיוגינ?טל</a> - כל הזכויו?שמורות ?</td></tr> </table></td></tr></table> </td></tr> <tr><td colspan=2 align="center" valign=top><table> </table></td></tr></table></td> <td valign=top align=center><a href="http://www.zooloo.co.il/index.html"><img src="http://www.zolo.co.il/logo.gif" width=131 border=0></a><br><b><font color=ff0000>הוקמ?ביום 7.2.1998</font></b> <br><b><a href="http://www.taxo.co.il"><font style='FONT-SIZE: 16px; COLOR: 000000 ; text-decoration: none ; FONT-FAMILY: Arial,david ;'>www.Taxo.co.il</a></b> <a href="javascript:window.external.AddFavorite('http://www.taxo.co.il/', 'טקסו - חשבוני?משפטיי?ופיננסים')"> <font style='FONT-SIZE: 11px; COLOR: ff0000 ; text-decoration: none ; FONT-FAMILY: Arial,david ; text-align:justify;'>את?המחשבוני?המשפטיים<br>הותי?והמובי?בישראל<br>הוסף מחשבונים למועדפים</a></span> <br><br><br> <br><table cellpadding="0" cellspacing="0" width=130> <tr><td align=center> <IFRAME name=search align="middle" marginWidth="0" marginHeight="0" src="____Taxo_News.asp" frameBorder="0" width="130" scrolling="no" height="170"></IFRAME> </td></tr> </table> <br><table cellpadding="0" cellspacing="0" width=130> <tr><td align=center> <IFRAME name=search align="middle" marginWidth="0" marginHeight="0" src="____Taxo_MDD.asp" frameBorder="0" width="130" scrolling="no" height="185"></IFRAME> </td></tr> </table> <br><table cellpadding="0" cellspacing="5" width="122" bgcolor=f0f0f0 > <tr><td align="center" valign="top"> <a href=http://www.boi.org.il/he/Markets/ExchangeRates/Pages/Default.aspx><font style='FONT-SIZE: 12px; COLOR: 000000 ; text-decoration: none; FONT-FAMILY: Arial,david ;'><img src=http://www.zooloo.co.il/images/usa_sflag.gif width=21 border=0> 3.474</a> <!-- Dollar 4/18/2014 6:40:00 PM-->   <a href="#" onclick="window.open('http://www.taxo.co.il/Calculator.asp','profile','toolbar=0,location=0,status=0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=0,width=400,height=350');return false" ><img src="http://www.taxo.co.il/calc_Icon.jpg" alt="מחשבון עזר" border="0" height="15" width="15"></a> </td></tr> <tr><td align="center" valign="top"> <OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://active.macromedia.com/flash2/cabs/swflash.cab#version=5,0,0,0" ID="Object1" WIDTH="125" HEIGHT="125" VIEWASTEXT><PARAM NAME=movie VALUE="http://www.taxo.co.il/calculatorTaxo.swf"> <PARAM NAME="quality" VALUE="HIGH"><PARAM NAME="BGCOLOR" VALUE="#FFFFFF"> <EMBED src="http://www.taxo.co.il/calculatorTaxo.swf" quality="HIGH" bgcolor="#FFFFFF" WIDTH="125" HEIGHT="125" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" name="Object5"></EMBED></OBJECT> </td></tr> <tr><td align="center" valign="top"> <table height="14" bgcolor="000000" cellpadding="0" cellspacing="1" width="122" ><tr><td align="center"> <table height="14" bgcolor="#f0f0f0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="122"> <tr><td align="right" dir="rtl"> <a href="http://www.taxo.co.il/info/IncomeTaxSteps_Taxo.asp"><font style="FONT-SIZE: 11px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: Arial; text-decoration: none; color: #000000; "><b>שיעורי מס הכנסה 2014</b></a></font></td></tr> </table></td></tr></table></td></tr> <tr><td align="center" valign="top"> <table height="14" bgcolor="000000" cellpadding="0" cellspacing="1" width="122" ><tr><td align="center"> <table height="14" bgcolor="#f0f0f0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="122"> <tr><td align="right" dir="rtl"> <a href="http://www.taxo.co.il/info/InfoMeyatzgim.asp"><font style="FONT-SIZE: 11px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: Arial; text-decoration: none; color: #000000; "><b>קבצי ניכויים</b></a></font></td></tr> </table></td></tr></table></td></tr> <tr><td align="center" valign="top"> <table height="14" bgcolor="000000" cellpadding="0" cellspacing="1" width="122" ><tr><td align="center"> <table height="14" bgcolor="#f0f0f0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="122" > <tr><td align="right" dir="rtl"> <a href="http://www.taxo.co.il/law/Hok_Capital_Gains_Tax_On_Real_Estate_main.asp"><font style="FONT-SIZE: 11px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: Arial; text-decoration: none; color: #000000; "><b>חוק מיסוי מקרקעין</b></a></font></td></tr> </table></td></tr></table></td></tr> <tr><td align="center" valign="top"> <table height="14" bgcolor="000000" cellpadding="0" cellspacing="1" width="122" ><tr><td align="center"> <table height="14" bgcolor="#f0f0f0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="122"> <tr><td align="right" dir="rtl"> <a href="http://www.taxo.co.il/info/tfasim_svch.asp"><font style="FONT-SIZE: 11px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: Arial; text-decoration: none; color: #000000; "><b>מיסוי מקרקעין - טפסים</b></a></font></td></tr> </table></td></tr></table></td></tr> <tr><td align="center" valign="top"> <table height="14" bgcolor="000000" cellpadding="0" cellspacing="1" width="122" ><tr><td align="center"> <table height="14" bgcolor="#f0f0f0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="122"> <tr><td align="right" dir="rtl"> <a href="http://www.taxo.co.il/law/Hok_Psikat_RibiT.asp"><font style="FONT-SIZE: 11px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: Arial; text-decoration: none; color: #000000; "><b>חוק פסיקת ריבית</b></a></font></td></tr> </table></td></tr></table></td></tr> <tr><td align="center" valign="top"> <table height="14" bgcolor="000000" cellpadding="0" cellspacing="1" width="122" ><tr><td align="center"> <table height="14" bgcolor="#f0f0f0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="122"> <tr><td align="right" dir="rtl"> <a href="http://www.taxo.co.il/law/takanot_psikat_ribit.asp"><font style="FONT-SIZE: 11px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: Arial; text-decoration: none; color: #000000; "><b>תקנות פסיקת ריבית</b></a></font></td></tr> </table></td></tr></table></td></tr> <tr><td align="center" valign="top"> <table height="14" bgcolor="000000" cellpadding="0" cellspacing="1" width="122" ><tr><td align="center"> <table height="14" bgcolor="#f0f0f0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="122" > <tr><td align="right" dir="rtl"> <a href="http://www.taxo.co.il/law/Labor_laws.asp"><font style="FONT-SIZE: 11px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: Arial; text-decoration: none; color: #000000; "><b>חוקים - דיני עבודה</b></a></font></td></tr> </table></td></tr></table></td></tr> <tr><td align="center" valign="top"> <table height="14" bgcolor="000000" cellpadding="0" cellspacing="1" width="122" ><tr><td align="center"> <table height="14" bgcolor="#f0f0f0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="122"> <tr><td align="right" dir="rtl"> <a href="http://www.taxo.co.il/law/Hok_Overtime_payment.asp"><font style="FONT-SIZE: 11px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: Arial; text-decoration: none; color: #000000; "><b>חוק שעות עבודה</b></a></font></td></tr> </table></td></tr></table></td></tr> <tr><td align="center" valign="top"> <table height="14" bgcolor="000000" cellpadding="0" cellspacing="1" width="122" ><tr><td align="center"> <table height="14" bgcolor="#f0f0f0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="122"> <tr><td align="right" dir="rtl"> <a href="http://www.taxo.co.il/info/Table_Pensia2007.asp"><font style="FONT-SIZE: 11px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: Arial; text-decoration: none; color: #000000; "><b>פנסיה במגזר הפרטי</b></a></font></td></tr> </table></td></tr></table></td></tr> <tr><td align="center" valign="top"> <table height="14" bgcolor="000000" cellpadding="0" cellspacing="1" width="122" ><tr><td align="center"> <table height="14" bgcolor="#f0f0f0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="122"> <tr><td align="right" dir="rtl"> <a href="http://www.taxo.co.il/info/Table_TaxOnAsset_Taxo.asp"><font style="FONT-SIZE: 11px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: Arial; text-decoration: none; color: #000000; "><b>מידע - מדרגות מס רכישה</b></a></font></td></tr> </table></td></tr></table></td></tr> <tr><td align="center" valign="top"> <table height="14" bgcolor="000000" cellpadding="0" cellspacing="1" width="122" ><tr><td align="center"> <table height="14" bgcolor="#f0f0f0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="122"> <tr><td align="right" dir="rtl"> <a href="http://www.taxo.co.il/info/Info_Taxo_280108.asp"><font style="FONT-SIZE: 11px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: Arial; text-decoration: none; color: #000000; "><b>אישור - ביטול מס מכירה</b></a></font></td></tr> </table></td></tr></table></td></tr> <tr><td align="center" valign="top"> <table height="14" bgcolor="000000" cellpadding="0" cellspacing="1" width="122" ><tr><td align="center"> <table height="14" bgcolor="#f0f0f0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="122"> <tr><td align="right" dir="rtl"> <a href="http://www.taxo.co.il/info/Info_Taxo_300807.asp"><font style="FONT-SIZE: 11px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: Arial; text-decoration: none; color: #000000; "><b>מידע - ביטול מס מכירה</b></a></font></td></tr> </table></td></tr></table></td></tr> <tr><td align="center" valign="top"> <table height="14" bgcolor="000000" cellpadding="0" cellspacing="1" width="122" ><tr><td align="center"> <table height="14" bgcolor="#f0f0f0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="122"> <tr><td align="right" dir="rtl"> <a href="http://www.taxo.co.il/info/IncomeTaxReform_Taxo.asp"><font style="FONT-SIZE: 11px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: Arial; text-decoration: none; color: #000000; "><b>מידע - הרפורמה במס</b></a></font></td></tr> </table></td></tr></table></td></tr> <tr><td align="center" valign="top"> <table height="14" bgcolor="000000" cellpadding="0" cellspacing="1" width="122" ><tr><td align="center"> <table height="14" bgcolor="#f0f0f0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="122" > <tr><td align="right" dir="rtl"> <a href="http://www.taxo.co.il/info/Havraa_Taxo.asp"><font style="FONT-SIZE: 11px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: Arial; text-decoration: none; color: #000000; "><b>מידע - דמי הבראה</b></a></font></td></tr> </table></td></tr></table></td></tr> <tr><td align="center" valign="top"> <table height="14" bgcolor="000000" cellpadding="0" cellspacing="1" width="122" ><tr><td align="center"> <table height="14" bgcolor="#f0f0f0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="122"> <tr><td align="right" dir="rtl"> <a href="http://www.taxo.co.il/info/infoMaam_Taxo.asp"><font style="FONT-SIZE: 11px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: Arial; text-decoration: none; color: #000000; "><b>מידע - מס ערך מוסף</b></a></font></td></tr> </table></td></tr></table></td></tr> <tr><td align="center" valign="top"> <table height="14" bgcolor="000000" cellpadding="0" cellspacing="1" width="122" ><tr><td align="center"> <table height="14" bgcolor="#f0f0f0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="122"> <tr><td align="right" dir="rtl"> <a href="http://www.taxo.co.il/info/Table_vat.asp"><font style="FONT-SIZE: 11px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: Arial; text-decoration: none; color: #000000; "><b>מידע - מע"מ הסטוריה</b></a></font></td></tr> </table></td></tr></table></td></tr> <tr><td align="center" valign="top"> <table height="14" bgcolor="000000" cellpadding="0" cellspacing="1" width="122" ><tr><td align="center"> <table height="14" bgcolor="#f0f0f0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="122"> <tr><td align="right" dir="rtl"> <a href="http://www.taxo.co.il/info/Property_Tax_Mas_Rechush_guide.asp"><font style="FONT-SIZE: 11px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: Arial; text-decoration: none; color: #000000; "><b>מידע - מדריך מס רכוש</b></a></font></td></tr> </table></td></tr></table></td></tr> <tr><td align="center" valign="top"> <table height="14" bgcolor="000000" cellpadding="0" cellspacing="1" width="122" ><tr><td align="center"> <table height="14" bgcolor="#f0f0f0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="122"> <tr><td align="right" dir="rtl"> <a href="http://www.zooloo.co.il/calc/madadhdata.asp"><font style="FONT-SIZE: 11px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: Arial; text-decoration: none; color: #000000; "><b>מדד המחירים לצרכן</b></a></font></td></tr> </table></td></tr></table></td></tr> <tr><td align="center" valign="top"> <table height="14" bgcolor="000000" cellpadding="0" cellspacing="1" width="122" ><tr><td align="center"> <table height="14" bgcolor="#f0f0f0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="122" > <tr><td align="right" dir="rtl"> <a href="http://www.taxo.co.il/law/Takanot_Psikat_RibiT.asp"><font style="FONT-SIZE: 11px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: Arial; text-decoration: none; color: #000000; "><b>תקנות פסיקת ריבית</b></a></font></td></tr> </table></td></tr></table></td></tr> <tr><td align="center" valign="top"> <table height="24" bgcolor="000000" cellpadding="0" cellspacing="1" width="122" ><tr><td align="center"> <table height="24" bgcolor="#f0f0f0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="122" > <tr><td align="center" dir="rtl"> <a href="http://www.contracts.co.il/zCon_loans.asp"><font style="FONT-SIZE: 11px; FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: Arial; text-decoration: none; color: #000000; "> <b>עורך דין חכם חוסך בזמן<br>מזמין דוגמת הסכם מוכן</b></font></a></td></tr> </table></td></tr></table></td></tr> </table> <br><table cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor=b22222 width=130 height=30 border=0 > <tr><td align=center><font style='FONT-SIZE: 12px; COLOR: 000000 ; text-decoration: none ; FONT-FAMILY: Arial,david ;'>קישורי?חשובים</td></tr> <tr><td align=center bgcolor=FFFFFF> <b><a href="info/Taxo_links.asp"><font style='FONT-SIZE: 12px; COLOR: 000000 ; text-decoration: none ; FONT-FAMILY: Arial,david ;'>קישורי?משפטיי?/a></b> </td></tr></table> </td></tr></table></td></tr></table> <!-- external links start --> <!-- external links end --> </body></html>