טקסו - מחשבונים משפטיים
מחשבוני הלוואות - לוחות סילוקין - משכנתא - בדיקת הלוואה
הוסף למועדפים מחשבון הלוואות - שיפצר מחשבונים פיננסים ומשפטיים

מחשבוני הלוואות
מחשבון משכנתא פריים + הצמדה
מחשבון משכנתא משתנה + קבועה
משכנתא משולבת, קל"צ,בוליט
מחשבון משכנתא - לוח שפיצר
מחשבון משכנתא - קרן שווה
מחשבון משכנתא - בלון, בוליט
מחשבון השוואה קרן שווה,שפיצר
שילוב משכנתאות שונות
מחשבון רגישות משכנתא
מחשבון משכנתא החזר חודשי
מחשבון משכנתא מקסימלית
מחשבון תקופת המשכנתא
מחשבון משכנתא צמודה
חישוב ריבית פיגורים למשכנתא
 
מחשבוני דיני עבודה
מחשבוני ריביות והצמדה
מחשבוני מיסוי מקרקעין
מחשבוני נזיקין - פלת"ד
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני שכר טרחה - ליטגציה
מחשבוני מועדי דיונים
חישובי עסקים
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים
שימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
לוח סילוק הלוואה מפורט - שפיצר
 
סכום ההלוואה
תקופת ההלוואה בשנים
תדירות ההחזר
שער הריבית
 הערות - מחשבון לוח סילוק הלוואות מפורט - לוח סילוקין שפיצר
לוח סילוקין שפיצר - בלוח סילוקין על פי שיטת שפיצר התשלום התקופתי המורכב מתשלום על חשבון קרן + ריבית הינו קבוע, אך בכל תשלום הן מרכיב הריבית והן מרכיב הקרן משתנים. כל החזר כולל תשלום ריבית על יתרת הקרן בתחילת התקופה והתשלום החודשי פחות הריבית מהווה את ההחזר על חשבון הקרן. ככל שחולף הזמן, בתשלום החודשי גדל מרכיב ההחזר על חשבון הקרן, ומרכיב הריבית קטן.
שער הריבית - ריבית ריאלית שנתית
תוצאת החישוב - התוצאה מוצגת באופן מפורט בטבלה לפי: מספר תשלום , תשלום , על חשבון קרן, תשלום קרן מצטבר, על חשבון ריבית , ריבית מצטברת, תשלום קרן וריבית מצטברים וכמובן יתרת קרן
באם הוקמה המשכנתא וברצונך לבדוק את יתרת החוב הנוכחית - לחץ כאן
המחשבון כשאר מחשבוני האתר מבוסס על חישוב כלכלי טהור - ללא תלות באף גורם כלכלי או חברה
בעלת אינטרסים שונים שעלולים לפגוע באינטרסים שלך. המחשבון פותח מתוך כוונה להביא לידיעתך
.את מירב הנתונים הכלכליים בעת קבלת החלטה או שיקול להעדפה מסויימת

מחשבוני הלוואה משכנתא רלבנטיים נוספים:
מחשבון יועצי משכנתאות - הלוואת משכנתא פריים בשילוב הלוואה צמודה/קל"צ והלוואת גישור
מחשבון יועצי משכנתאות - משכנתא משולבת - ריבית משתנה צמודה + ריבית קבועה צמודה + גישור
מחשבון יועצי משכנתאות - משכנתא משולבת - צמודה/קל"צ - גרייס שפיצר - קרן שווה
מחשבון משכנתא הלוואה לפי לוח סילוקין שפיצר
מחשבון משכנתא הלוואה לפי לוח סילוקין קרן שווה
מחשבון משכנתא הלוואה לפי לוח סילוקין בולט - הלוואת בלון
מחשבון משכנתא הלוואה - השוואה ושילוב בין קרן שווה להלוואת שפיצר
מחשבון משכנתא הלוואה משולבת: הלוואת שפיצר, הלוואת קרן שווה , הלוואת גרייס
מחשבון משכנתא הלוואה - מציאת PMT גובה החזר חודשי
מחשבון משכנתא הלוואה - רגישות משכנתא שינויים בריבית ומשך ההלוואה
מחשבון משכנתא הלוואה מקסימלית - מציאת גובה המקסימלי שיכול להינתן כהלוואה
מחשבון משכנתא הלוואה מקסימלית - מציאת גובה המקסימלי שיכול להינתן כהלוואה
מחשבון משכנתא הלוואה חישוב תקופת המשכנתא בהינתן גובה המשכנתא החזר חודשי וריבית
מחשבון בדיקת משכנתא צמודה למדד - בדיקת נכונות החיובים וההחזרים בגין משכנתא שהוקמה בעבר
מחשבון משכנתא - חישוב גובה הפיגורים המותר בחוק בגין פיגורי תשלום משכנתא
האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il. ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
© All Right Reserved - Diogines Sharon Tal Advocate Copyrights (c) כל הזכויות שמורות טל שרון, עורך דין
שיווק והפצה - זולו