טקסו - מחשבונים משפטיים
דיני עבודה - מחשבוני יחסי עובד מעביד
הוסף למועדפים - מחשבון פיצויי פיטורים מחשבונים משפטיים

דיני עבודה ושכר
כתב תביעה אוטומטי
כתב תביעה עם שמירת נתונים
תביעת חוב מפרק/נאמן
תביעת חוב לבדיקת מפרק
תביעת חוב לפי בל/5305
מחשבון פיצויי פיטורים
מחשבון ימי הודעה מוקדמת
מחשבון הודעה מוקדמת + פיצוי
מחשבון פיצויי הלנת שכר
מחשבון פיצויי הלנת פיצויים
מחשבון דמי הבראה
מחשבון דמי הבראה לפי שעות
מחשבון שעות עבודה נוספות
מחשבון דמי מחלה
מחשבון חופשת לידה
מחשבון פדיון חופשה מפורט
מחשבון פדיון חופשה 5
מחשבון פדיון חופשה 6
מחשבון שעות נוספות
מחשבון גמול שעות נוספות
מחשבון היוון זכויות פנסיה
מחשבון היוון זכויות קה"ל
מחשבון פיצויי פטירה
מחשבון גיל פרישה
מחשבון מס הכנסה חודשי
מחשבון מס הכנסה שנתי
בדיקה החזרי מס
מחשבון הוצאות נסיעה לחו"ל
מחשבון הוצאות השגחה על ילדים
מחשבון תביעת גילום נטו
מחשבון נקודות זיכוי במס
סימולטור פריסה - תכנון מס
מחשבון פריסה - חישוב שנים
מידע - שווי השימוש ברכב
מידע - דמי הבראה טבלת זכאות
מידע - שיעורי מס הכנסה
מידע - פנסיה במגזר הפרטי
מידע - הרפורמה במס
דיני עבודה
 
מחשבוני ריביות והצמדה
מחשבוני מיסוי מקרקעין
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין - פלת"ד
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה - ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים
שימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
יחסי עובד מעביד - דיני עבודה - פיצויי פיטורים
 
שכר ברוטו קובע לפיצויים
תאריך תחילת עבודה
תאריך סיום יחסי עובד מעביד
אחוז פיצויי פיטורין - פיצויים מוגדלים/מופחתים
מספר הימים שלא יוכרו לצורך חישוב פיצויי פיטורין
כגון: חל"ת מעבר ל 14 יום, ימי מחלה/תאונה מעבר
ל 30 יום לכל שנה
 

הערות - מחשבון דיני עבודה - פיצויי פיטורים
שכר ברוטו קובע לפיצויים - מרכיבי השכר שיובאו בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים בהתאם לחוק ולתקנות הם: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר מחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית - כל תוספת מעבר לרכיבים האמורים לעיל (קרי: אחזקת רכב, שעות נוספות, בונוסים, משכורת 13, טלפון, נסיעות, משמרות, אש"ל, ביגוד) לא יכללו בחישוב פיצויי הפיטורים. יחד עם זאת יתכן שיראו בתשלומים נוספים כחלק משכר העבודה הרגיל, אם יוכיח העובד כי תשלום מסויים המכונה תוספת, מהווה חלק אינטגרלי משכר העבודה והגדרתו כתוספת הינה כפיקציה בלבד. הווה אומר, אם מדובר בתוספת שהיא בגדר רכיב פיקטיבי אשר למעשה מהווה חלק משכר היסוד, הרי שאז יש לקחת אותה בחשבון לעניין חישוב פיצויי הפיטורים.
סוג העובד אופן קביעת שכר לחישוב הפיצויים סימוכין
עובד בשכר חודשי שכר חודש אחד לכל שנת עבודה כעובד  במשכורת אצל אותו מעביד, או באותו מקום עבודה סעיף 12 לחוק פיצויי פיטורים
עובד שעבר ממשרה מלאה למשרה חלקית ולהיפך עבר עובד מעבודה מלאה לעבודה חלקית או מעבודה חלקית לעבודה מלאה, יחושב שכרו האחרון לגבי כל אחת מתקופות העבודה לפי שכרו ערב פיטוריו באופן יחסי למידת החלקיות של עבודתו תקנה 7 לתקנות פיצויי פיטורים
עובד שחלה הפחתה בשכרו חלה הפחתה בשכרו של עובד אשר כתוצאה ממנה קטן שכרו האחרון יראו כשכר אחרון לגבי התקופה שלפני ההפחתה את שכרו של העובד ערב ההפחתה תקנה 8 לתקנות פיצויי פיטורים
עובד בשכר קבלני ממוצע שכר ברוטו של 12 החודשים שקדמו לפיטורים תקנה 9 לתקנות פיצויי פיטורים
עובד בשכר יומי או בשכר לפי שעות ממוצע שכר ברוטו (לפי שעות או ימים בהתאמה) של 12 החודשים שקדמו לפיטורים מוכפל בתעריף האחרון ליום או שעת עבודה בהתאמה
מחשבון עזר לחישוב שכר קובע לפיצויים לפי שעות
מחשבון עזר לחישוב שכר קובע לפיצויים לפי ימי עבודה
דב"ע נז/57 (פס"ד טרם פורסם) סנונית הדגמות וקידום נגד שולמית פרץ
החוק והפסיקה מכירים במגוון הפסקות ברציפות העבודה אשר אינן פוגעות בזכאות לפיצויי פיטורים ויכללו בחישוב לעניין רצף העבודה - שירות מילואים, חופשת לידה, שביתה או השבתה, ימי אבל, יום מנוחה שבועית או חג, חופשה בשכר ע"פ חוק ו/או בהסכמת המעסיק, הכשרה מקצועית ו/או אימון לשירות עבודה לפי חוק שעות עבודה, חופשה/פגרה שלא בשכר ע"פ חוק או בהסכמת המעסיק עד 14 יום, תאונה או מחלה עד 30 יום. חופשת לידה לעניין חישוב פיצויי פיטורים תוכר לתקופה שבה משולמים דמי לידה מהביטוח הלאומי.
המחשבון נותן פרוט מלא ומסודר לפרמטרים הבאים - ימי ותק לחישוב הפיצויים תשלום הפיצויים בפועל ברוטו , סכום הפיצויים החייב במס - החבות במס הכנסה תקרת הפיצויים המקסימלית הפטורה ממס - סכום הפיצויים בפועל שעליו לא יחול מס. המחשבון מעודכן לנתוני מס שפורסמו בשנת 2015 .
דוגמאות למקרים חריגים אשר בהם עובדים לא יהיו זכאים לפיצויי פיטורים:
א. עובדים בתקופת התמחותם עורכי דין , רואי חשבון - עובדים לתקופת משימה מוגדרת
ב. במקרים בהם הורשע העובד או נתפס במעשי גניבה מרכוש המעסיק ועובדיה או עבירת משמעת חמורה ישללו חלק או מלוא סכום פיצויי פיטורים מהעובד ואף ללא הודעה מוקדמת - עב 1894/00 (פס"ד ניתן ביום 2/7/2003 טרם פורסם) המלן אל עמרני נ מרדכי פיינברג .
בפיצויי פיטורין בסכומים גדולים - רצוי לשקול לבצע לנישום תכנון מס - ע"י פריסה. סימולטור תכנון פריסה - הפריסה הינה כלי שנועד להקטנת החבות במס בעת פרישה
האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il
ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר
השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי

© All Right Reserved - Diogines Sharon Tal Advocate Copyrights (c) כל הזכויות שמורות טל שרון, עורך דין
שיווק והפצה - זולו