נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטיים



שימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון חישוב מציאת תאריך מבוקש לפי תוספת ימים
 
תאריך תחילת תקופה
 
תוספת ימים
 





טבלת מועדי כבתי בית משפט

מועדי כתבי טענות רגילים
ימים תאור
30  הגשת כתב הגנה / תביעה שכנגד
15  הגשת כתב תשובה מטעם התובע
30  הגשת כתב תשובה שכנגד
30  פניה בבקשה לגילוי מסמכים מכתב ההגנה / התשובה האחרון
15  הגשת בקשה לצו גילוי מסמכים מתום המועד לתשובת בעל הדין
7  תשובה / הסכמה לבקשת עיון במסמכים
מועדי כתבי טענות סדר דין מהיר
ימים תאור
45  הגשת כתב הגנה / תביעה שכנגד
15  הגשת כתב תשובה מטעם התובע
45  הגשת כתב תשובה שכנגד
45  הגדת תצהיר עדות ראשית של העדים לאחר הגשת כתב ההגנה האחרון
7  הגשת עיקרי טיעון בכתב ורשימת אסמכתאות לפני המועד שנקבע לדיון
מועדי מומחים למעט בעניין רפואי
ימים תאור
20  הגשת חוות דעת מומחה לפני המועד שנקבע לשמיעת ראיות
10  הגשת חוות דעת נגדית לפני המועד שנקבע לשמיעת ראיות
מועדי מומחים רפואיים - לא כולל תאונות דרכים שם המינוי מטעם בית משפט
ימים תאור
30  בדיקה מטעם מומחה הממונה ע"י בית משפט
60  הגשת חוות דעת רפואית נגדית
15  תיקון כתב הטענות לאור האמור בחוות דעת מומחה
מועדי סעדים זמניים
ימים תאור
7  טענת חסיון לגבי מסמכים
7  הגשת תובענה לאחר תביעת סעד זמני
15  בקשה מנומקת לאישור עיקול לאחר תשובת המחזיק
30  בקשת המחזיק לביטול העיקולמהיום שהומצא לו העתק מבקש העיקול והתצהיר
7  מינוי כונס נכסים במעמד צד אחד ובלבד שיקקבע דיון במעמד שני הצדדים מיום מתן הצו
7  הגשת דין וחשבון על ביצוע פעולות כונס נכסים
3  המצאת הסעד הזמני למשיב, העתקים של הצו ,הבקשה ומסמכיה ,העתק כתב הערבות
ומועד הדיון - במעמד הצדדים - אלא אם קבע השופט אחרת - מטעמים מיוחדים שירשמו
60  החזרת הערבון באם הסעד הזמני פקע , הערבון לא חולט - אך בית משפט רשאי לעכב
180  החזרת הערבות באם הסעד הזמני פקע , הערבון לא חולט - אך בית משפט רשאי לשנות
מועדי ערעור
ימים תאור
14  הגשת עיקרי טיעון - המצאת עותק למשיבים לפני מועד הדיון בערעור
7  תגובת המשיב לבעלי דין לפני מועד הדיון בערעור
20  ערעור על החלטה אחרת של רשם בזכות
45  המועד להגשת ערעור בזכות על פסק דין
30  המועד להגשת בקשת ערעור מיום מתן ההחלטה
30  מועד הגשת כתב ערעור מיום קבלת רשות ערעור
מועדי בית משפט לתביעות קטנות
ימים תאור
15  המועד להגשת כתב הגנה
7  המועד להגשת כתב הגנה לכתב תביעה שכנגד
7  המועד להגשת בקשה לביטול החלטה במעמד צד אחד מיום המצאת ההחלטה
15  בקשת רשות ערעור מיום מתן פסק דין


מחשבון זה מחשב את הימים באופן נאיבי ללא התחשבות בימים שאינם באים במניין לצורך בית משפט ועל כן - יש להוסיף את ימי הפגרה באופן יחסי למשל, פגרת פסח , פגרת חופשת הקיץ

קישורים רלבנטיים:
בתי משפט השלום
בתי משפט מחוזיים
בתי משפט לענייני משפחה
בתי הדין האזוריים לענייני עבודה
חישוב מספר הימים בין שני תאריכים
לוח השנה העברי
תכנון חופשה - מתי החג הקרוב בימים

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.



© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו