נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון תכנון פנסיוני באופן עצמאי - פנסיה חודשית רצויה בגיל פרישה - חסכון במסלול פרטי
 
 
גיל נוכחי - גיל בעת התחלת חסכון לפנסיה
 
גיל פרישה - גיל יציאה לגימלה
 
פנסיה רצויה - כמה כסף היית רוצה למשוך באופן חודשי מגיל פרישה
 
תשואה - הריבית הריאלית על חיסכון למטרת הפנסיה
 
מס רווח הון על פירות החסכון באחוזים
 
תוחלת חיים - אומדן לגיל פטירה
 
סה''כ הכנסה חודשית נטו נוספת בגיל פרישה - ביטוח לאומי / הכנסה משכירות / קיצבה
 
סה"כ יתרה נוכחית בתוכנית חסכון - המיועד לגיל פרישה
 

דברי הסבר: תכנון פנסיוני - מחשבון תומך החלטה בתכנון כלכלי עצמאי לגיל פרישה


גיל נוכחי - גיל בעת התחלת החיסכון לפנסיה

גיל פרישה - הגיל בו יוצאים לגימלאות - גיל הפרישה ממעגל העבודה

פנסיה רצוייה - כמה כסף היית רוצה למשוך באופן חודשי מגיל פרישה

תשואה - הריבית הריאלית על חיסכון למטרת הפנסיה

תוחלת חיים - אומדן לגיל פטירה

מחשבון תכנון פנסיוני זה מתאים במיוחד לתכנון קצבה רצויה בגיל פרישה, תוך כדי תכנון פנסיוני באופן עצמאי שאינו תלוי ונסמך על קרן פנסיה זו או אחרת. היתרון העצום בחסכון עצמאי מתבטא בכך שנחסך מהחוסך דמי ניהול של עד 2% מהצבירה בכל שנה בלי שום קשר לתוצאות, וכן כספי הפנסיה במסלול זה אינם ממוסים לפי מדרגות מס כפי שממוסים כספי הקצבה השוטפת מקרן פנסיה, אלא לפי שיעור מס נמוך בהרבה ואך ורק מהרווח ההון! במילים פשוטות: חסכון עצמאי לפנסיה בדר"כ יניב קצבה גדולה יותר מקרן הפנסיה. אך לצערנו, המחוקק אינו סומך ידו על העובד השכיר ומחייב אותו באמצעות המעסיק וצווי הרחבה לחסוך במסגרת קרן פנסיה ו/או קופת גמל.
לעניין זה ראה את המחשבונים הרלוונטים הבאים:
מחשבון תכנון פנסיוני בקרן פנסיה
מחשבון תכנון פנסיוני בקופת גמל לאור תיקון 3 לחוק
מחשבון תכנון פנסיוני - השוואה בין קופת גמל לקרן פנסיה
מחשבון תכנון פנסיוני - השוואה בין שתי קרנות פנסיה
ראה גם תכנון מקצועי , עצמאי ונכון של ביטוח חיים

המחשבון כשאר מחשבוני אתר זה מבוסס על חישוב כלכלי טהור - ללא תלות באף גורם עסקי או חברה בעלת ניגוד עניינים שעלולים לפגוע באינטרסים שלך. המחשבון פותח מתוך כוונה להביא לידיעתך את מירב הנתונים הכלכליים בעת קבלת החלטה או שיקול להעדפה מסויימת. אין להתייחס לתוצאת המחשבון כאל ייעוץ, מכל סוג שהוא לרבות ייעוץ פנסיוני.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח