נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטיים
השוואת ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין 2018

החל משנת 2017 כל חברות הביטוח שיפרו את תנאי פוליסת אחריות מקצועית עבור עורכי דין. לנוחות עורכי הדין חברי הלשכה, מצורפת מטה טבלת השוואת התנאים המהותים בין חברה לחברה. באמצעות הטבלה כל עורך דין יוכל לראות בקלות את היתרונות של כל פוליסה ולמצוא איזה פוליסת ביטוח עדיפה לו לצורך ביטוח אחריות מקצועית.

לטבלת השוואה ביטוח אחריות מקצועית עורכי דין לשנת 2022 - לחצו כאן

השוואת כיסויים בסיסיים פוליסה רגילה - 2018

  איילון מגדל מנורה ישיר מה עדיף?
גבול אחריות בסיסי לתביעה 2,200,000 2,200,000 2,000,000 2,200,000 איילון, מגדל, ישיר
גבול אחריות בסיסי לתקופה 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,100,000 ישיר
הוצאות הגנה בהליכים פליליים 400,000 400,000 400,000 400,000  
השתתפות עצמית בפוליסה בסיסית רגילה 17,000 18,000 20,000 19,000 איילון
השתתפות עצמית בפוליסה בסיסית רגילה - מקרקעין 46,000 50,000 50,000 49,000 איילון
ועדת ערר ללא תשלום ללא תשלום 5,000   איילון , מגדל
הגנת לשון הרע נדרש תום לב   ללא תנאים ללא תנאים מנורה , ישיר
הגנת סייבר עד 350,000   עד 350,000 עד 350,000 איילון, מנורה, ישיר
כיסוי אישי דירקטור או נושא משרה עד 400,000   עד 400,000   איילון, מנורה
נזק לצד ג' גוף, רכוש עד 350,000   עד 250,000 עד 250,000 איילון
מחיר - פרמיה שנתית לפוליסה בסיסית 1,590 1,500 1,650 1,450 ישיר
שעות פעילות א'-ה'
08:30-17:00
א'-ה'
08:30-16:00
ו' 8:30-12:00
א'-ה'
08:00-17:00
א'-ה'
08:30-16:30
מגדל
טלפון 1800353510 1800272000 036380444 035555555  
פרטי תשלום באינטרנט איילון מגדל מנורה ישיר  
הפוליסה איילון מגדל מנורה ישיר  


סיכום השוואה ביטוח בסיסי רגילאיילון - מנצחת ברוב הפרמטרים המוצגים ע"י החברה - לכן נמצאת עדיפה.
היתרונות:
גבול אחריות בסיסי לתביעה, השתתפות עצמית נמוכה יותר מכל הפוליסות, ועדת ערר ללא תשלום בראשות פרופסור יוסף גרוס, הגנת נזק רכוש לצד ג הטובה ביותר, כיסוי אישי דירקטור או נושא משרה.

ישיר - הפרמיה הנמוכה ביותר בביטוח הבסיסי.
"ביטוח ישיר" - איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ
היתרונות:
גבול אחריות בסיסי לתקופה, פרמיה שנתית לפוליסה בסיסית, גבול אחריות מורחב לתקופה, השתתפות עצמית בפוליסה מורחבת.

מנורה - טובה יותר בהגנת לשון הרע מיתר הפוליסות.
היתרונות:
הגנת לשון הרע ללא תנאים, כיסוי אישי דירקטור או נושא משרה.
כל עורכי הדין יכולים להיות בפנים ללא קשר לתביעות קודמות או עבר ביטוחי.

מגדל
היתרונות:
גבול אחריות בסיסי לתביעה, ועדת ערר ללא תשלום, מחיר הפרמיה השנתית לפוליסה בסיסית רגילה.


השוואת כיסויים מורחבים פרמיה רגילה

  איילון מגדל מנורה ישיר מה עדיף?
גבול אחריות מורחב לתביעה 3,700,000 3,500,000 3,500,000 3,700,000 איילון, ישיר
גבול אחריות מורחב לתקופה 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,100,000 ישיר
פרמיה שנתית לפוליסה מורחבת כולל מקרקעין 2,600 3,450 2,700 3,190 איילון
  יתר התנאים דומים כמו בפוליסה המורחבת הרגילה (מלבד הפרמיה, גבול אחריות לתקופה ולמקרה)


השוואת כיסויים מורחבים פרמיה מוגדלת
השתתפות עצמית מוקטנת

  איילון מגדל מנורה ישיר מה עדיף?
גבול אחריות מורחב לתביעה 3,700,000 3,500,000 3,500,000 3,700,000 איילון, ישיר
גבול אחריות מורחב לתקופה 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,100,000 ישיר
השתתפות עצמית בפוליסה מורחבת מוקטנת 9,700 9,700 10,000 9,500 ישיר
השתתפות עצמית בפוליסה מורחבת מוקטנת מקרקעין 29,000 40,000 33,000 32,000 איילון
פרמיה שנתית לפוליסה מורחבת כולל מקרקעין 5,600 4,750 4,900 4,730 ישיר
  יתר התנאים דומים כמו בפוליסה המורחבת הרגילה (מלבד הפרמיה, גבול אחריות לתקופה ולמקרה)


הערות כלליות ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין

טבלת השוואה זו נעשתה ללא כל תלות בחברת ביטוח כזו או אחרת - נערכה באופן וולנטרי לרווחת עורכי הדין. באם נמצאה טעות או פרט מהותי נוסף שיש להוסיף - נודה באם תכתבו לנו ונעדכן בהתאם.

עורכי דין חדשים (שלוש שנים אחרונות) בעלי מס רשיון 71603 ואילך ייהנו מ 50% הנחה בדמי הביטוח, כפי שפורסם בחברת מגדל.

מגדל
עבור עו"ד ללא תביעות ב - 5 שנים האחרונות.

איילון
התכנית מיועדת למי שאין לו תביעות בשנתיים האחרונות.
לעו"ד אשר לו מעל ל- 2 תביעות בשנתיים האחרונות, אפשרות לפנות בבקשה לחיתום מיוחד.

מנורה מבטחים
הבחירה הרשמית של לשכת עורכי הדין לשנת 2018.

הטבלה נערכה לראשונה ביום 4.12.2017 עבור שנת 2018.
עדכון שני ביום 14.12.2017 לאחר שהתברר כי בישיר שיפרו את התנאים

פרמיות לתקופת הביטוח החל מיום 1.1.2018 ועד ליום 31.12.2018

חובת קריאת פוליסת ביטוח אחריות מקצועית
בטרם בחירת חברת הביטוח - חובה על כל עורך דין לקרוא היטב את כל תנאי הפוליסה ולשים לב לניסוחים המשפטיים השונים בין חברות הביטוח. אין בהשוואה לעיל כדי למצות את כל ההבדלים הכיסויים ואין לראות בכך ייעוץ ו/או המלצה לבחירת חברה זו או אחרת.

השוואת ביטוח מקצועי לעורכי דין:
טבלת השוואת אחריות מקצועית עורכי דין לשנת 2022
טבלת השוואת אחריות מקצועית עורכי דין לשנת 2021
טבלת השוואת אחריות מקצועית עורכי דין לשנת 2020
טבלת השוואת אחריות מקצועית עורכי דין לשנת 2019
טבלת השוואת אחריות מקצועית עורכי דין לשנת 2018
טבלת השוואת אחריות מקצועית עורכי דין לשנת 2017

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו