נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטיים
השוואת ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין לשנת 2021

לנוחות עורכי הדין חברי הלשכה, מצורפת מטה טבלת השוואת התנאים המהותים בין חברה לחברה. באמצעות הטבלה כל עורך דין יוכל לראות בקלות את היתרונות של כל פוליסה ולמצוא איזה פוליסת ביטוח עדיפה לו לצורך ביטוח אחריות מקצועית.

השוואת כיסויים בסיסיים פוליסה רגילה - 2021

  איילון מגדל מנורה מה עדיף?
גבול אחריות בסיסי לתביעה 2,300,000 2,200,000 2,250,000 איילון
גבול אחריות בסיסי לתקופה 4,500,000 4,000,000 4,500,000 איילון, מנורה
הוצאות הגנה בהליכים פליליים 400,000 150,000 400,000 איילון, מנורה
השתתפות עצמית בפוליסה בסיסית רגילה 17,000 18,000 20,000 איילון
השתתפות עצמית בפוליסה בסיסית רגילה - מקרקעין 46,000 50,000 50,000 איילון
השתתפות עצמית בפוליסה בסיסית מוקטנת למקרקעין 29,000 33,000 33,000 איילון
ועדת ערר ללא תשלום ללא תשלום 5,000 איילון , מגדל
כיסוי יחסי ציבור     400,000 מנורה
כיסוי ניהול סיכונים     400,000 מנורה
כיסוי הפרת קנין רוחני     נדרש תום לב מנורה
הגנת לשון הרע נדרש תום לב   ללא תנאים מנורה
הגנת סייבר עד 350,000 500,000 עד 500,000 מנורה, מגדל
כיסוי אישי דירקטור או נושא משרה עד 400,000   עד 400,000 איילון, מנורה
נזק לצד ג' גוף, רכוש עד 350,000 250,000 עד 250,000 איילון
מחיר - פרמיה שנתית לפוליסה בסיסית 1,590 1,387 1,690 מגדל
פרמיה לפוליסה בסיסית השתתפות מוקטנת 3,800 2,550 1,950 מנורה
שעות פעילות א'-ה'
08:30-17:00
א'-ה'
08:30-16:00
ו' 8:30-12:00
א'-ה'
08:00-17:00
מגדל
טלפון 1800353510 036246464 036380444 (מדנס)  
פרטים באינטרנט איילון מגדל מנורה, מדנס  
הפוליסה איילון מגדל מנורה  

סיכום השוואה ביטוח בסיסי רגיל


איילון
היתרונות:
גבול אחריות בסיסי לתביעה, השתתפות עצמית בגין תביעות בתחום המקרקעין ובתחומים אחרים נמוכה יותר מכל הפוליסות, ועדת ערר ללא תשלום, הגנת נזק רכוש לצד ג הטובה ביותר, כיסוי אישי דירקטור או נושא משרה.

מגדל
היתרונות:
מחיר הפרמיה השנתית לפוליסה בסיסית רגילה.
ועדת ערר ללא תשלום.
הרחבת כיסוי לחבות המבוטח כלפי צד שלישי בגין נזקי סייבר, בגבול אחריות של עד 500,000 ₪ למקרה ביטוח ולתקופה. (הגדלת הכיסוי בעניין זה ב 100,000 ש"ח משנה שעברה).
כיסוי כלפי צד שלישי לפעילות המשרדית בגבול אחריות של עד 350,000 ₪ למקרה ולתקופה.

מנורה.
היתרונות:
הבחירה הרישמית של לשכת עורכי הדין, הגנת לשון הרע ללא תנאים, כיסוי לחבות המבוטח כלפי צד שלישי בגין נזקי סייבר, כיסוי אישי דירקטור או נושא משרה.
הרחבת יחסי ציבור בעת משבר – גבול האחריות להרחבה הוגדל מ- 300,000 ₪ ל- 400,000 ₪
הרחבת כיסוי לניהול סיכונים - גבול האחריות להרחבה הוגדל מ- 300,000 ₪ ל- 400,000 ₪
הרחבת חבות לפגיעה אישית – בתת גבול אחריות של 200,000 ₪.
הגנות חדשות החל משנת 2020: כיסוי ליחסי ציבור בעת משבר. כיסוי לניהול סיכונים. הפרת זכויות קנין רוחני בתום לב.


גבולות אחריות מוגדלים השתתפות עצמית רגילה

  איילון מגדל מנורה מה עדיף?
גבול אחריות מורחב לתביעה 3,800,000 3,500,000 3,750,000 איילון
גבול אחריות מורחב לתקופה 7,500,000 7,000,000 7,500,000 איילון, מנורה
פרמיה שנתית לפוליסה מורחבת כולל מקרקעין 2,600 2,680 2,750 איילון
  יתר התנאים דומים כמו בפוליסה הרגילה (מלבד הפרמיה, גבול אחריות לתקופה ולמקרה)


גבולות אחריות מוגדלים השתתפות עצמית מוקטנת

  איילון מגדל מנורה מה עדיף?
גבול אחריות מורחב לתביעה 3,800,000 3,500,000 3,750,000 איילון
גבול אחריות מורחב לתקופה 7,500,000 7,000,000 7,500,000 איילון, מנורה
השתתפות עצמית בפוליסה מורחבת מוקטנת 9,700 9,700 10,000 איילון, מגדל
השתתפות עצמית בפוליסה מורחבת מוקטנת מקרקעין 29,000 33,000 33,000 איילון
פרמיה שנתית לפוליסה מורחבת כולל מקרקעין 5,600 4,500 4,950 מגדל
  יתר התנאים דומים כמו בפוליסה הרגילה (מלבד הפרמיה, גבול אחריות לתקופה ולמקרה)

הערות כלליות ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין

ט.ל.ח - טבלת השוואה זו נעשתה ללא כל תלות בחברת ביטוח כזו או אחרת - נערכה באופן וולנטרי לרווחת עורכי הדין. באם נמצאה טעות או פרט מהותי נוסף שיש להוסיף - נודה באם תכתבו לנו ונעדכן בהתאם.

עורכי דין חדשים (שלוש שנים אחרונות) בעלי מס רשיון 79112 (במנורה), 77405 (במגדל ואיילון) ואילך ייהנו מהנחה בדמי הביטוח.

מנורה
התוכנית מיועדת לכל עורך דין ללא חיתום.
הגשת ערר ע"י מבוטח מותנית בתשלום בסך של 5,000 ש"ח שתשלום ללשכה עם הגשת הבקשה.
50% הנחה על כל הפרמיות לעורכי דין חדשים.

איילון
התכנית מיועדת לעורך דין שאין לו תביעות בשנתיים האחרונות.
לעו"ד אשר לו מעל ל- 2 תביעות בשנתיים האחרונות, אפשרות לפנות בבקשה לחיתום מיוחד.
הגשת ערר ע"י המבוטח אינה מותנית בשום תשלום עם הגשת הבקשה.
50% הנחה על כל הפרמיות לעורכי דין חדשים.

מגדל
התוכנית מיועדת עבור עורך דין שאין לו תביעות ב - 5 שנים האחרונות
הגשת ערר ע"י המבוטח אינה מותנית בשום תשלום עם הגשת הבקשה.
50% הנחה על כל הפרמיות לעורכי דין חדשים.

טבלת ההשוואה נערכה עבור שנת 2021

פרמיות לתקופת הביטוח החל מיום 01/01/2021 ועד ליום 31/12/2021

השוואת ביטוח מקצועי לעורכי דין:
טבלת השוואת אחריות מקצועית עורכי דין לשנת 2021
טבלת השוואת אחריות מקצועית עורכי דין לשנת 2020
טבלת השוואת אחריות מקצועית עורכי דין לשנת 2019
טבלת השוואת אחריות מקצועית עורכי דין לשנת 2018
טבלת השוואת אחריות מקצועית עורכי דין לשנת 2017

חובת קריאת פוליסת ביטוח אחריות מקצועית
שימו לב! חברות הביטוח נוהגות לשנות מעת לעת את תנאי הפוליסה.
בטרם בחירת חברת הביטוח - חובה על כל עורך דין לקרוא היטב את כל תנאי הפוליסה ולשים לב לניסוחים המשפטיים השונים בין חברות הביטוח. אין בהשוואה לעיל כדי למצות את כל ההבדלים הכיסויים ואין לראות בכך ייעוץ ו/או המלצה לבחירת חברה זו או אחרת.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו