נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטיים
השוואת ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין לשנת 2024

לנוחות עורכי הדין חברי הלשכה, מצורפת מטה טבלת השוואת התנאים המהותים בין חברה לחברה. באמצעות הטבלה כל עורך דין יוכל לראות בקלות את הפרמטרים שנבחנו בכל פוליסה ולמצוא איזה פוליסת ביטוח עדיפה לו לצורך ביטוח אחריות מקצועית.

השוואת כיסויים בסיסיים פוליסה רגילה - 2024

  מגדל מנורה מה עדיף?
גבול אחריות בסיסי לתביעה 2,200,000 2,250,000 מנורה
גבול אחריות בסיסי לתקופה 4,000,000 4,500,000 מנורה
הוצאות הגנה בהליכים פליליים 400,000 מנורה
השתתפות עצמית בפוליסה בסיסית רגילה 18,000 20,000 מגדל
השתתפות עצמית בפוליסה בסיסית רגילה - מקרקעין 50,000 50,000
השתתפות עצמית בפוליסה בסיסית מוקטנת למקרקעין 33,000 33,000
ועדת ערר ללא תשלום 5,000 מגדל
כיסוי יחסי ציבור   400,000 מנורה
כיסוי ניהול סיכונים   400,000 מנורה
כיסוי הפרת קנין רוחני   נדרש תום לב מנורה
הגנת לשון הרע   ללא תנאים מנורה
הגנת סייבר 500,000 עד 500,000
כיסוי אישי דירקטור או נושא משרה   עד 400,000 מנורה
נזק לצד ג' גוף, רכוש 350,000 עד 250,000 מגדל
מחיר - פרמיה שנתית לפוליסה בסיסית 1,387 1,690 מגדל
פרמיה לפוליסה בסיסית השתתפות מוקטנת 2,680 1,950 מנורה
טלפון 036246464 036380444 (מדנס)  
פרטים באינטרנט מגדל מנורה, מדנס  
הפוליסה מגדל  

סיכום השוואה ביטוח בסיסי רגילמגדל
היתרונות:

ועדת ערר ללא תשלום.
פטור מתשלום השתתפות עצמית היה ומקרה הביטוח הסתיים ללא תשלום כלשהו לתובע.
סוכנות ביטוח המטפלת בביטוח אחריות מקצועית לעו"ד 29 שנה ברציפות.
מחיר הפרמיה השנתית לפוליסה בסיסית רגילה.
ועדת ערר ללא תשלום.
הרחבת כיסוי לחבות המבוטח כלפי צד שלישי בגין נזקי סייבר, בגבול אחריות של עד 500,000 ₪ למקרה ביטוח ולתקופה.
כיסוי כלפי צד שלישי לפעילות המשרדית בגבול אחריות של עד 350,000 ₪ למקרה ולתקופה.

מנורה.
היתרונות:
הבחירה הרישמית של לשכת עורכי הדין, הגנת לשון הרע ללא תנאים, כיסוי לחבות המבוטח כלפי צד שלישי בגין נזקי סייבר, כיסוי אישי דירקטור או נושא משרה.
הרחבת יחסי ציבור בעת משבר – גבול האחריות להרחבה הוגדל מ- 300,000 ₪ ל- 400,000 ₪
הרחבת כיסוי לניהול סיכונים - גבול האחריות להרחבה הוגדל מ- 300,000 ₪ ל- 400,000 ₪
הרחבת חבות לפגיעה אישית – בתת גבול אחריות של 200,000 ₪.


גבולות אחריות מוגדלים השתתפות עצמית רגילה

  מגדל מנורה מה עדיף?
גבול אחריות מורחב לתביעה 3,500,000 3,750,000 מנורה
גבול אחריות מורחב לתקופה 7,000,000 7,500,000 מנורה
פרמיה שנתית לפוליסה מורחבת כולל מקרקעין 2,680 2,750 מגדל
  יתר התנאים דומים כמו בפוליסה הרגילה (מלבד הפרמיה, גבול אחריות לתקופה ולמקרה)


גבולות אחריות מוגדלים השתתפות עצמית מוקטנת

  מגדל מנורה מה עדיף?
גבול אחריות מורחב לתביעה 3,500,000 3,750,000 מנורה
גבול אחריות מורחב לתקופה 7,000,000 7,500,000 מנורה
השתתפות עצמית בפוליסה מורחבת מוקטנת 9,700 10,000 מגדל
השתתפות עצמית בפוליסה מורחבת מוקטנת מקרקעין 33,000 33,000
פרמיה שנתית לפוליסה מורחבת כולל מקרקעין 4,500 4,950 מגדל
  יתר התנאים דומים כמו בפוליסה הרגילה (מלבד הפרמיה, גבול אחריות לתקופה ולמקרה)

הערות כלליות ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין

ט.ל.ח - טבלת השוואה זו נעשתה ללא כל תלות בחברת ביטוח כזו או אחרת - נערכה באופן וולנטרי לרווחת עורכי הדין. באם נמצאה טעות או פרט מהותי נוסף שיש להוסיף - נודה באם תכתבו לנו ונעדכן בהתאם.

עורכי דין חדשים שלוש שנים אחרונות (בעלי מספר רישיון 88951 במנורה, במגדל 84640), ואילך ייהנו מהנחה בדמי הביטוח.

מנורה
התוכנית מיועדת לכל עורך דין ללא חיתום.
הגשת ערר ע"י מבוטח מותנית בתשלום בסך של 5,000 ש"ח שתשלום ללשכה עם הגשת הבקשה.
50% הנחה על כל הפרמיות לעורכי דין חדשים.

מגדל
התוכנית מיועדת עבור עורך דין שאין לו תביעות ב - 5 שנים האחרונות
הגשת ערר ע"י המבוטח אינה מותנית בשום תשלום עם הגשת הבקשה.
50% הנחה על כל הפרמיות לעורכי דין חדשים.

טבלת ההשוואה נערכה עבור שנת 2024

פרמיות לתקופת הביטוח החל מיום 01/01/2024 ועד ליום 31/12/2024

השוואת ביטוח מקצועי לעורכי דין:
טבלת השוואת אחריות מקצועית עורכי דין לשנת 2024
טבלת השוואת אחריות מקצועית עורכי דין לשנת 2023
טבלת השוואת אחריות מקצועית עורכי דין לשנת 2022
טבלת השוואת אחריות מקצועית עורכי דין לשנת 2021
טבלת השוואת אחריות מקצועית עורכי דין לשנת 2020
טבלת השוואת אחריות מקצועית עורכי דין לשנת 2019
טבלת השוואת אחריות מקצועית עורכי דין לשנת 2018
טבלת השוואת אחריות מקצועית עורכי דין לשנת 2017

חובת קריאת פוליסת ביטוח אחריות מקצועית
לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית. לרבות ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים. שימו לב! חברות הביטוח נוהגות לשנות מעת לעת את תנאי הפוליסה. בטרם בחירת חברת הביטוח - חובה על כל עורך דין לקרוא היטב את כל תנאי הפוליסה ולשים לב לניסוחים המשפטיים השונים בין חברות הביטוח. אין בהשוואה לעיל כדי למצות את כל ההבדלים הכיסויים ואין לראות בכך ייעוץ ו/או המלצה לבחירת חברה זו או אחרת.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח