נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחולל פסיקתא - פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני
למסמכים אחרונים שלך בענייני משפחה (הסכם ממון, בקשה לאישור, דו"ח אקטוארי, פסיקתא ועוד) לחץ כאן
המחולל מחשב אוטומטית את יחס העברה לכל קרן פנסיה, קופת גמל, ביטוח מנהלים ומייצר פסיקתא לבית משפט
הנתונים האחרונים שיוקלדו, ישמרו במחשב שממנו בוצעה הפעולה (במחשבים ששומרים קוקיז)
מספר תיק מועד הקרע מועד תחילת החיים המשותפים הגשה בבית משפט לענייני משפחה
 
פרטי עורך הדין המייצג את המבקש/ת
דואר אלקטרוני פקס טלפון כתובת המשרד שם משפחה ושם פרטי
 
פרטי המבקש/ת
מין מספר הזיהוי תאריך לידה שם משפחה ושם פרטי
 
פרטי עורך הדין המייצג את המשיב/ה
דואר אלקטרוני פקס טלפון כתובת המשרד שם משפחה ושם פרטי
 
פרטי המשיב/ה
מין מספר הזיהוי תאריך לידה שם משפחה ושם פרטי
 
פנסיות צוברות צד א' - פנסיות, ביטוח מנהלים, קופות גמל
כתובת הקופה שם קופת הצבירה מספר חשבון תחילת צבירה סוג הפנסיה מס
1.
2.
3.
4.
 
פנסיות צוברות צד ב' - פנסיות, ביטוח מנהלים, קופות גמל
כתובת הקופה שם קופת הצבירה מספר חשבון תחילת צבירה סוג הפנסיה מס
1.
2.
3.
4.
 
יצירת פסיקתא בוורד - למי שוורד מותקן במחשב
האם ליצור קובץ וורד - Word
(למי שמותקן וורד של חברת מיקרוסופט במחשב)


דברי הסבר: מחולל פסיקתא לחלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג

הערה חשובה!
בטרם שימוש בחלופה זו לצורך חלוקת החסכון הפנסיוני - מומלץ מאוד לבחון חלופות נוספות. ראו מחולל דו"ח איזון אקטוארי בין בני זוג בהליך גירושין.
מבין החלופות (איזון אקטוארי, איזון על בסיס שווי פדיון מוקדם, איזון על בסיס היוון), החלופה של איזון באמצעות החוק - זוהי החלופה הכי פחות טובה מפני שלא חל ניתוק מלא ומוחלט בתלות בין הצדדים בעניין הפנסיוני. בהתאם לסעיף 9(א)(1) תידרש הסכמה בכתב לביצוע הפעולות הבאות - משיכת כספים, קבלת קצבת פרישה, העברת הכספים לקופה אחרת, העברה בין מסלולי ההשקעה, נטילת הלוואה מהקופה, שעבוד הכספים או העברתם לאחר. לא ניתן להחיל על מרכיב הפיצויים הסדר של רצף פיצויים / קצבה. מעבר לחסרונות האמורים בחלופה הראשונה, בסכומים מצטברים שהינם מעבר לתקרה שקובע המחוקק מעת לעת, הצדדים ישלמו 21% מס והפרשה נוספת של דמי ניהול וביטוח אשר יפחיתו את הערך צבור ובכך יפגעו בקצבה. כאשר מדובר בסכומים נצברים גבוהים שני הצדדים יכולים להיפגע. לאור חסרונות אלו ונוספים - סעיף 29(ב) לחוק קובע – "בני זוג רשאים להסכים ביניהם על חלוקת חיסכון פנסיוני שלא בהתאם להוראות לפי חוק זה..."

המחולל מיועד לעורכי דין למשפחה, מחשב את שיעור ההעברה בין בני זוג בהליך גירושין ומפיק פסיקתא בהתאם לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד-2014 (להלן: "חוק החלוקה").
חוק החלוקה מאפשר לבני זוג להנות מחלקים שנצברו בקופת הפנסיה או הגמל או ביטוח המנהלים של בן או בת הזוג שממנו נפרדו. כדי לפעול בדרך זו - יש צורך בפסק דין או בפסיקתא המופנים לקרן הפנסיה, קופת הגמל או ביטוח המנהלים - תוך פירוט: מועד תחילת החיים המשותפים, מועד הקרע ושיעור העברה. הסכומים שיועברו לחשבון בן הזוג יגזרו ממכפלת "שיעור ההעברה" בסך הסכומים שנצברו בקופה למועד הקרע, בתוספת התשואות ניכוי דמי הניהול עד למועד ביצוע העברה בפועל.

מועד תחילת החיים המשותפים
מועד הנישואין או מועד תחילת החיים המשותפים בפועל תוך תמיכה הדדית ואיחוד הכוחות הכלכליים והמשאבים על מנת לקדם כלכלית את היחידה המשפחתית. קרי המועד שנוצר שיתוף כלכלי ומשפחתי בין הצדדים. (ראו - רמ"ש 22948-11-19. ותמ"ש 4283-07-14 ו' נ' ו' אצל כבוד השופטת שלי אייזנברג, סגנית נשיא לענייני משפחה - מחוז חיפה).

מועד הקרע
מועד הקרע יכול להיות מועד בו הפסיקו בני הזוג לנהל קופה משותפת ו/או מועד בו הגישו תביעות ו/או מועד בו עזב אחד מבני הזוג את חדר השינה או את דירת המגורים. בפסק דין ע"א 809/90 לידאי נ' לידאי נפסק, כי מועד "הקרע" בין בני הזוג הינו מועד הפסקת השיתוף, כאשר במועד זה מפסיקים בני הזוג לנהל קופה משותפת ולאחריו נוהגים עפ"י הכלל "שלי-שלי" "שלך-שלך". וכך נכתב שם: "ברבים מן המקרים, הפירוד הממשי, שבו עוזב אחד הצדדים את הבית, הוא המעיד על קצה של כוונת השיתוף ברכוש. בדרך כלל מועד זה הוא המועד הקובע לצורך חלוקת הרכוש המשותף. אך בענייננו נקבע, בצדק, מועד הגשת התביעה כמועד הקובע." במרבית המקרים יטה בית המשפט לענייני משפחה לקבוע כי מועד הקרע לצורך איזון הנכסים יהיה יום הגשת התביעה (תביעת פירוק שיתוף, תביעת מזונות וכדומה).


כלים מקצועיים נוספים לעורכי דין העוסקים בדיני משפחה:
 1. מחולל צוואה
 2. מחולל פרוטוקול צוואה
 3. מחולל הסכם יחסי ממון
 4. מחולל בקשה לאישור הסכם יחסי ממון
 5. מחולל הסכם חיים משותפים
 6. מחולל בקשה לאישור הסכם חיים משותפים
 7. מחולל דו"ח אקטוארי עבור בני זוג בהליך גירושין (איזון כספי פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים)
 8. מחולל פסיקתא - פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני
 9. מחולל הסכם גירושין
 10. מחולל בקשה לאישור הסכם גירושין

חלוקת אופציות / מניות סחירות / מניות חסומות שניתנו לאחד מבני הזוג במקום עבדתו
 1. איזון משאבים חלוקת מניות סחירות בין בני זוג - מניות שהתקבלו ממקום עבודה
 2. איזון משאבים חלוקת אופציות בין בני זוג - אופציות שהתקבלו ממקום עבודה
 3. איזון משאבים חלוקת מניות חסומות בין בני זוג - מניות שהתקבלו ממקום עבודה

יחסי ממון מיוחדים
 1. מחשבון איזון נכסי קריירה - איזון מוניטין אישי
 2. מחשבון איזון ע"פ הסכם יחסי ממון

מודלים שונים לחישוב דמי מזונות ילדים
 1. מחשבון דמי מזונות ילדים לפי עקרונות פס"ד בבית המשפט העליון בע"מ 919/15
 2. מחשבון דמי מזונות ילדים מודל ע"פ עקרונות וועדת שיפמן
 3. מחשבון דמי מזונות ילדים משמורת משותפת - מודל שופט המחוזי שאול שוחט
 4. מחשבון דמי מזונות ומדור ילדים - מודל קודם

פיגור בתשלום דמי מזונות ילדים
 1. מחשבון פיגור מצטבר בתשלום דמי מזונות - הכולל הצמדה וריבית פיגורים

מחשבוני איזון משאבים פנסיוני בהליך גירושין
 1. מחשבון שיעור העברה לפי חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו
 2. מחשבון איזון אקטוארי פנסיה תקציבית בהליך גירושין
 3. בדיקת חלופות שונות לחלוקת כספי הפנסיה בין בני הזוג בהליך גירושין

חלוקת ירושה בין יורשים על פי דין
 1. מחשבון ירושה - חישוב חלקו של כל יורש בעיזבון בהיעדר צוואה

הסכמי מקרקעין במשפחה - הסכם מתנה
 1. מחולל הסכם מכר מקרקעין / דירה במתנה - בסוג המכירה יש לבחור מכירה ללא תמורה לקרוב


האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל