נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון איזון משאבים מדורג על פי נוסחה מוסכמת מראש
 
שם התיק
 
תחילת האיזון
 
מועד הקרע
 
סך שווי הנכסים לאיזון
 
תאריך לידה - הבעל
 
תאריך לידה - האישה
 
הצד המעביר
 
גיל היעד
 
שיעור העברה ההתחלתי הבסיסי
 
שיעור העברה המקסימלי
 


הערות: איזון משאבים על פי נוסחה מוסכמת מראש בהסכם יחסי ממון

"אם נחיה יחד שנים רבות אתן לך עד חצי המלכות"

במקרים רבים בני זוג עורכים הסכם יחסי ממון לפיו צד א' הוא החזק יותר כלכלית מצד ב' והוא מעוניין לשתף את צד ב' בנכסיו לפי משך ההצלחה בחיים המשותפים. הנחה זו מבוססת על אורך ומשך החיים המשותפים. ככל שאורך החיים המשותפים קצר יותר, יחס האיזון יהיה נמוך יותר ומצד שני ככל שמשך החיים המשותפים ארוך יותר יחס האיזון יהיה גבוה יותר.
המשמעות המעשית הינה פשוטה - אם היחסים עולים על שרטון, מפרקים את החבילה בתחילת הקשר והצד החזק לא חייב להעביר חלק מהותי מההון שצבר לצד השני.

מחשבון זה נועד לתת ביטוי להנחה הנ"ל ולמודל תגמול לינארי על פי משך החיים המשותפים. לשם כך, על בני הזוג לערוך הסכם יחסי ממון ולקבוע את הפרמטרים הבאים:

1. אחוז בסיסי והתחלתי שהצד השני יקבל בעת פירוד
2. גיל היעד שממנו ואילך תקרת האיזון תהיה קבועה ומקסימלית
3. קביעת מקסימום יחס האיזון ועד 50%

שאר הפרטים מחושבים באופן אוטומטי ומדוייק לפי ימי משך החיים המשותפים, ממועד הסכם יחסי ממון ועד מועד הקרע. כך שיחס העברה נקבע כתוספת של אחוז הולך ועולה וכפונקציה של משך החיים המשותף לפי הנוסחה הבאה:

Y = a(T1/T2) + b

Y = שיעור העברה המקסימלי.
b = שיעור העברה הבסיסי וההתחלתי.
a = שיעור התוספת לשיעור הבסיסי כדי להגיע לשיעור המקסימלי.
T1 = מספר ימים בתקופת החיים המשותפים.
T2 = מספר ימים עד גיל היעד.
a + b = תקרת האיזון.
כאשר מגיעים לגיל היעד, הנוסחה מתבטלת ויחס האיזון יעמוד על שיעור העברה המקסימלי.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח