נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחולל צוואה
מחולל צוואה מקצועי זה מייצר צוואה און ליין. טרם השימוש בו, אנא קראו את דברי ההסבר.
למסמכים אחרונים שלך (צוואה, פרוטוקול צוואה, הסכם ממון, פסיקתא) לחץ כאן
הנתונים האחרונים שיוקלדו, ישמרו במחשב שממנו בוצעה הפעולה (במחשבים ששומרים קוקיז)
מועד החתימה תאריך לידת המצווה האם הצוואה הדדית? סטטוס עורך הצוואה
 
פרטי המצווה
שם משפחה ושם פרטי מספר הזיהוי כתובת מין
 
פרטי בת/בן הזוג (אם אין - השאר ריק)
שם משפחה ושם פרטי מספר הזיהוי כתובת מין
 
פרטי היורשים
מספר יורש סוג יורש
חובה לבחור
שם מספר הזיהוי הורשה מיוחדת
שאינה נכס מקרקעין/רכב
יורש מס 1
יורש מס 2
יורש מס 3
יורש מס 4
יורש מס 5
יורש מס 6
יורש מס 7
 
פרטי נכסי המקרקעין
מס סוג הנכס גוש, חלקה ותת חלקה כתובת הנכס על מנת לבחור יותר מיורש אחד לנכס
יש ללחוץ על העכבר + CTRL
1.

2.
3.
4.
 
פרטי החברה / העסק של המוריש
האם למוריש יש עסק שם העסק מספר עוסק מורשה למי להוריש את העסק
 
כלי תחבורה
מס סוג שנת ייצור מספר רישוי פרטים - יצרן, דגם למי מוריש
1.
2.
3.
4.
 
חשבונות בנק
מס סטטוס שם הבנק מספר סניף מספר חשבון
1.
2.
3.
4.
 
לצוואה הדדית בלבד - סעיף מיוחד להגבלת מכירת דירת המגורים - יופיע רק במקרה שבן הזוג יורש יחיד את מלוא הזכויות בה
האם להגביל את בן הזוג הנותר בחיים במכירת דירת המגורים לטובת היורשים (יורש לאחר יורש)
 
מנהל עיזבון
בחירת מנהל עיזבון ראשון קביעת מנהל עיזבון חליפי במצב שהראשון לא יוכל לתפקד
 
הנחיות מיוחדות למנהל העיזבון (מעבר להנחיות מתבקשות שיופיעו בצוואה)
 
כללי - ציווי מוסרי או ציווי מיוחד ונוסף של המוריש
 
פרטי עד 1
שם פרטי ושם משפחה ת.ז כתובת
 
פרטי עד 2
שם פרטי ושם משפחה ת.ז כתובת
 
יצירת צוואה בוורד - למי שוורד מותקן במחשב
האם ליצור קובץ וורד - Word
(למי שמותקן וורד של חברת מיקרוסופט במחשב)


דברי הסבר: מחולל צוואה

מהו מחולל צוואה?
מחולל צוואה הינו כלי משפטי מקצועי, הבנוי על בינה מלאכותית ומייצר צוואה המסדירה את חלוקת הרכוש של המצווה לאחר מותו. המחולל מאפשר יצירת צוואות שונות, צוואות מורכבים ומגוונות ו/או כטיוטה ראשונית לצוואות סופר מורכבות. המחולל כולל כל מה שחשוב שיכלל בצוואה - יורש או יורשים, התייחסות למצבים כגון: יורש אחר יורש, יורש במקום יורש, אפשרות לצוות חלוקה שווה או חלוקה שונה לנכסים שונים, התייחסות להורשת חברה/עסק, ציווי מוסרי, קביעת מנהל עיזבון, קביעת דינו של המתנגד לצוואה, התאמת שטר הצוואה לדין העברי, לרבות אפשרות לצוואה הדדית ועוד אלמנטים חשובים שיהיו כלולים בצוואה.

למי מיועד מחולל צוואה?
המחולל הינו כלי עזר משפטי מקצועי, המיועד בעיקר לייעל, לחסוך בזמן עבודה עבור עורך דין העוסק בדיני משפחה ו/או עבור אדם במצבי חירום (מלחמה, מגפה, נגיף הקורונה וכדומה) המעוניין לערוך צוואה להימנע מטעויות בעריכת צוואה תוך כדי ליווי און ליין של עורך דין.


מי רשאי לערוך צוואה?
כל אדם רשאי לערוך צוואה, אך למעט:
1. קטין, כלומר מי שלא מלאו לו 18 שנים.
2. מי שהוכרז פסול דין - מחלת נפש או ליקוי שיכלי ואינו מסוגל לדאוג לענייניו.
3. אדם שלא יודע להבחין בטיבה של צוואה. הכוונה היא לאדם שבשל חוסר צלילות הדעת, מחלה או פגיעה כלשהי אינו מסוגל להבין או להיות מודע למשמעות של עריכת צוואה.
בשלושת המקרים הנ"ל הצוואה תהיה בטלה.
המחולל אינו מאפשר לקטינים מתחת לגיל 18 לערוך צוואה.


מתי מומלץ להערך עם חוות דעת רפואית?
אם המצווה חושש כי עלולים לטעון כי לא היה צלול בדעתו בעת עריכת הצוואה (למשל, בשל גיל מתקדם, מחלה ו/או צריכת כדורים מסויימים שיכולים להשפיע על שיקול הדעת ו/או טיפולים), רצוי כי סמוך למועד עריכת הצוואה יפנה לקבלת חוות דעת רפואית המעידה על כשירותו לצוות. ורצוי שיהיה מצוין כי הטיפולים ו/או המחלה ו/או הכדורים אינם משפיעים על שיקול דעתו.


צוואה הדדית
צוואות הדדיות הן צוואות שמסתמכות אחת על השנייה. למשל, אדם יכול לצוות את כל רכושו לאשתו במותו, כאשר אישתו עורכת צוואה שבה היא מורישה לו את כל רכושה במותה, ולאחר אריכות ימיו או ימיה מורישים את הרכוש לילדים.
ניסיון החיים מלמד שצוואות הדדיות מתאימות בעיקר לבני זוג עם ילדים משותפים והאינטרס המנחה הוא דאגה קודם לבן/בת הזוג שנותר בחיים ורק לאחר מכן (לאחר פטירת שני בני הזוג) הרכוש יגיע לילדים ולא לבני זוג חדשים או לאנשים לא רצויים. כלומר, בני הזוג בעודם בחיים, מחליטים במשותף לאן ילך רכושם לאחר פטירתם, תוך הסתמכות הדדית המקובעת בצוואה הדדית.
לצוואה הדדית יש יתרונות נוספים: אי תלות בילדים בגירים לצורך הבקשה מהם להסתלק מהעזבון, ואין צורך לפנות לבית משפט כאשר יש נכסי מקרקעין וילדים קטינים. צוואה הדדית המעבירה את כל הנכסים קודם לבן הזוג, יכולה למנוע הליכים משפטיים לא נעימים, כגון: תביעות לפירוק שיתוף, סחטנות יורשים וכדומה. הצוואה הדדית חוסכת בכך התנהלות יקרה, מסורבלת ומורכבת לנותר בחיים.
המחולל מאפשר לייצר צוואה הדדית. לצורך כך יש לחולל תחילה צוואה של בן זוג אחד ומיד לאחר מכאן יש לחולל צוואה של בת/בן הזוג השני. הצוואות אינן חייבות להיות זהות ב 100%. היתרון בשתי צוואות נפרדות הוא שמירה על דיסקרטיות של בן הזוג שטרם נפטר - אם הוא לא חשף את צוואתו שלו, אף אחד מיורשיו אינו יכול לדעת עד ליום פטירתו מהו תוכן הצוואה של הנותר בחיים.


הגבלת מכירת דירת המגורים בצוואה הדדית
לצד היתרונות הגדולים ואי תלות ביורשים המשותפים, צוואה הדדית מאפשרת בנוסף להגן על היורשים המשותפים מבני זוג חדשים. ההגנה המוצעת בצוואה זו מאפשרת את עקרון ההסתמכות לפיו דירת המגורים או דירה חליפית במקומה תגיע ליורשים. בעניין זה, יש לוודא בחירת אפשרות זו שהמחולל מציע בשתי הצוואה. אפשרות זו קיימת במחולל רק בצוואה הדדית.


ביטול צוואה הדדית
אם אין הוראה אחרת בצוואה, ניתן לבטל צוואות הדדיות בתנאים אלה בלבד:
1. כאשר שני המצווים בחיים - מספיקה שליחת הודעה בכתב לבן הזוג השני שבה מודיעים על ביטול הצוואה ואז שתי הצוואות מתבטלות.
2. במקרה של פטירת אחד/ת מבני הזוג- אם טרם חולק העיזבון, יצטרך האלמן היורש לוותר על חלקו בעיזבון כדי לבטל את הצוואה ההדדית. אם העיזבון כבר חולק בפועל, יצטרך האלמן להשיב את מה שירש מבן הזוג המנוח.

ניתן לקבוע בצוואה אפשרויות אחרות לביטול הצוואה בהתאם לרצון בני הזוג, אולם לא ניתן לוותר על הזכות לביטול הצוואה בחיי שני בני הזוג.


פרטי נכסי המקרקעין
בפרטי נכסי המקרקעין - ברגע שבוחרים אחת מהאפשרויות (דירת מגורים, משרד, חנות, נחלה, מגרש או כל זכות אחרת במקרקעין), חובה להקליד את הגוש והחלקה וכן את הכתובת. ניתן לאתר את מספר הגוש והחלקה לפי חוזה הרכישה או לפי דו"ח ארנונה או לפי אתר המרכז למיפוי ישראל. רישום מדוייק ונכון של פרטי נכסי המקרקעין (גוש, חלקה, תת חלקה), יכול לחסוך עלויות ופרוצדורה של זיהוי הנכסים מול הרשם לענייני מקרקעין. לכן, בכל החלפת נכסים, חשוב לעדכן את הצוואה בתאם.


הורשת עסק / חברה
לכאורה נראה שקיים מתח שבין חירותו של אדם לערוך צוואה על פי רצונו הוא, לבין חירותו החוזית כבעל מניות בחברה. הפסיקה כפי שהשתרשה לאורך השנים הבחינה בין "עסקה בירושה" לבין "עסקה בעיזבון". כך, סעיף 8 לחוק הירושה חל רק על מקרים של הענקה או שלילה של זכות ירושה, ולא בעסקאות הנוגעות לנכסי עיזבון. ראו: ע"א 6567/99 אריאל שטרנשיין נ' עורך דין יששכר פישר (מיום 22.5.2002), ע"א 289/77 טלילה אחירם נ' לוניה אחירם (מיום 11.1999) ניתן אף לומר כי ההסכם בין בעלי מניות במקרה פטירה אינו דן במעמדו של אדם כיורש, מצב אשר יכול להביא לכדי ביטול ההסכם, אלא בנכס מתוך נכסי העיזבון, הלא הוא המניות בחברה, משכך ניתן לומר כי גם מהטעם הזה ההסכם שכזה בניגוד להוראת לשון סעיף 8(א) לחוק הירושה. מניה היא נכס, שבדומה לכל נכס אחר ניתן להעברה ולמכירה - (בית משפט לענייני משפחה בתל אביב - ת"ע 26289-03-19 ב. נ' פ. (המנוח) ואח' מיום 6/4/2019). מכאן שכדי לדאוג להעברת מניות "בירושה" יש להסדיר זאת במסגרת מערכת הסכמים בתוך החברה או בתקנון שלה. המחולל יוצא מתוך הנחה שהמצווה דאג שתהיה אפשרות להעביר מניות ליורשיו במסגרת מנגנוני החברה עוד בחייו ו/או שמדובר בעסק / חברת יחיד המאפשרת זאת.


מי רשאי לרשת על פי צוואה
1. כל אדם, לרבות ילדים של כל אדם שייוולדו בתוך 300 ימים מיום פטירתו של המוריש.
2. תאגיד, ארגון, מדינה.
המחולל מאפשר הורשה לבני משפחה מקרבה ראשונה - באם רוצים לשנות זאת ניתן לביצוע באמצעות עריכה לאחר הפקת מסמך וורד.
המחולל מאפשר הורשה לבת/בן הזוג או לכל היורשים בחלוקה שווה או ליורש ספציפי. המחולל כותב באופן אוטומטי את חלקו של כל יורש בנכס, בהתאם לבחירה. בחירה מרובה - ניתן לבחור יותר מיורש אחד לנכס מקרקעין, ניתן אף לסמן חלק מהיורשים ו/או את כל היורשים לכל נכס ונכס. שימו לב! אם לא נבחר סוג יורש (קרבת היורש למוריש: בן, בת, נכד, נכדה וכו') ובכל זאת נבחר נכס עבורו, המחולל יתריע על כך - ולא יאפשר להתקדם עד לתיקון המשתמש. במקרים אחרים שלא נבחר סוג יורש, היורש לא יכלל באופן החלוקה ולכן חובה לבחור את סוג קרבת היורש.


מי אינו רשאי לרשת
1. מי שהורשע בהליך פלילי במעורבות במותו של המוריש או בניסיון לגרום למותו, אינו יכול לרשת אותו, גם אם המוריש הזכיר אותו בצוואתו, אלא אם המוריש מחל לו באופן מפורש (במקרה של ניסיון לגרום למותו של המוריש).
2. מי שהורשע בפלילים בהעלמת צוואתו האחרונה של המוריש, בזיוף צוואה, בתביעה לירושה על פי צוואה מזויפת או בניסיון לעשות את כל אלה, אינו יכול לרשת.


מי יכול להתמנות למנהל עיזבון
1. לתפקיד מנהל העיזבון רשאי להתמנות תושב הארץ, תאגיד או האפוטרופוס הכללי.
2. מי שהנפטר ציין בצוואתו כמנהל עיזבון.
3. אדם שלא הוזכר בצוואה, אך כל היורשים המוזכרים בצוואה מסכימים על מינויו למנהל עיזבון.
4. במקרה שהנפטר לא השאיר צוואה, כל אדם המוסכם על כל היורשים על פי דין.
5. ככל שאין צוואה או מינוי בצוואה ואין הסכמה בין היורשים, יתמנה למנהל העיזבון מי שבית המשפט מינה לתפקיד זה.
6. יורש יכול להתמנות למנהל עיזבון, כל עוד לא קיים ניגוד עניינים בינו לבין יתר היורשים.
7. הערכאה המוסמכת תמנה מנהל עיזבון רק כאשר התרשמה שקיים צורך ממשי בכך. משום כך, לא ימונה מנהל עיזבון רק בגלל שכל היורשים מבקשים זאת, או רק בגלל שהמוריש ביקש זאת בצוואתו.
בדרך כלל אין צורך במנהל עיזבון, אך באם יידרש - המחולל מציע אפשרות למצווה לקבוע יורש שהוא סומך עליו. למשל, לקבוע כמנהל העיזבון את בת/בן הזוג או בן משפחה ובכך לשמר את האינטרסים של המשפחה לרבות חסכון בהוצאות מיותרות לצד ג'. כאשר מדובר בעיזבון גדול ומורכב במיוחד, שאף אחד מבני המשפחה אינו יוכל לנהל - ניתן לערוך את קובץ הוורד ולשנות את מנהל העיזבון בהתאם.


ציווי מוסרי
מלבד היות הצוואה מסמך משפטי רשמי העוסק בחלוקת רכוש לאחר המוות, צוואה היא גם הזדמנות להעביר מסר אישי על רגשות הנפטר ועל ערכיו - גם אם אין למסר זה תוקף משפטי מחייב. צווי מוסרי מיועד להעביר מסר אישי מהמצווה - על אילו ערכים היה רוצה שיורשיו ישמרו. אדם יכול לכתוב ולצוות מוסרית, כי הוא מבקש מילדיו שימשיכו לשמור ולקיים את המסורת המשפחתית בכל הנוגע לחגים ולמועדים ו/או שככל שיוכלו, יתמכו אחד בשני, יהיו אחד עבור השני בעת צרה ובעת שמחה ויעשו הכל באהבה. החלק של התמיכה ההדדית מוטמע בצוואה ככל ישי יותר מיורש אחד - המחולל מאפשר ציווים מוסריים נוספים.


ציווי שיבוטל - תנאי שאינו סביר
מותר למצווה להתנות את חלוקת הרכוש ליורשים בתנאים, כל עוד הם נחשבים לסבירים, וניתנים לביצוע. אפשר להתנות, לדוגמא כי הירושה תעבור לרשות ילדיו של המוריש רק לאחר שיגיעו לגיל מסוים, אך אי אפשר להתנות את הירושה בכך שהיורש יעבור להתגורר במקום מסוים.


איסור נוכחות הנהנים
אדם שהמוריש מעוניין לרשום אותו כנהנה בצוואתו אינו יכול להיות נוכח בעת כתיבת הצוואה או לקחת חלק פעיל, במישרין או בעקיפין, בעריכתה.


עדים
אסור לעדים להיות בעלי אינטרס בצוואה. אסור להם להיות נהנים מהצוואה. העדים חייבים להיות מעל גיל 18 וחייבים להיות נוכחים בעת חתימת המצווה על הצוואה ולחתום בנוכחות המצווה. המצווה חייב להצהיר בפני העדים כי זו צוואתו, ובאותו מעמד חותמים גם העדים על הצוואה כדי לאשר שהיו עדים לעריכתה בידי המצווה. מומלץ כי לפחות אחד העדים יהיה עורך דין המתמחה בעריכת צוואות, כדי למנוע מהמצווה טעויות שעלולות לאחר מותו להביא לפסילת הצוואה.


הפקדת הצוואה
מומלץ מאוד להפקיד את הצוואה בלשכת רשם הירושה. הפקדת צוואה בלשכת הרשם לענייני ירושה מבטיחה שלא יינתן לאחר מות המצווה, צו ירושה או צו קיום צוואה תוך התעלמות מהצוואה שהשאיר. אדם המבקש להפקיד צוואה צריך להגיע אישית ללשכת הרשם לענייני ירושה שבאזור מגוריו, בצירוף הצוואה המקורית, תעודת זהות ושובר תשלום על פי הקבוע בתקנות. מי שהפקיד בעבר צוואה לא יהיה רשאי להפקיד צוואה נוספת, אלא אם קודם כל לקח בחזרה כל צוואה שהפקיד. הצוואה נשמרת בכספת, ורק המצווה עצמו יכול לקבל אותה בחזרה, עד יום מותו. רק לאחר פטירתו של המצווה ניתן לברר פרטים על אודות צוואות שהופקדו. יש להעביר ללשכת הרשם תעודת פטירה של המצווה בפקס או בדואר בצירוף פירוט דרגת הקרבה למנוח של המעוניין בפרטים.


שינוי צוואה
צוואה אפשר לשנות תמיד על ידי עריכת צוואה חדשה במקום צוואה קודמת וזאת גם אם המוריש מציין בפירוש בצוואה כי לא ייערך בה שינוי בעתיד, תנאי כזה נחשב בלתי חוקי. נערכה צוואה חדשה? מומלץ למשוך את הצוואה הקודמת מלשכת רשם הירושה ולהפקיד במקומה את הצוואה החדשה.


פרוטוקול עריכת צוואה
רצוי לערוך פרוטוקול עריכת צוואה במעמד עריכתה ובנוכחות העדים והמצווה או המצווים באם מדובר בצוואה הדדית. בפרוטוקול יפורטו העניינים הבאים: איך הגיע המצווה למשרד עורך הדין (באופן עצמאי, בליווי), מי נכח בעת עריכת הצוואה וחתימתה, תמצית עיקרי הדברים האמורים בצוואה, באם הודר אחד הילדים לפרט בפרוטוקול את הסיבה לכך, אם מדובר במצווה מבוגר לתאר תמצית שיחה המעידה על צלילות הדעת, מספר העתקים, האם האירוע צולם בוידאו, תמצית ייעוץ שנמסר ללקוח (נכסים שאינם שייכים לעיזבון והצוואה אינה חלה עליהם - איך ניתן להסדיר שיגיעו ליורשים, אישור רפואי לצלילות, המלצה על הפקדת הצוואה בלשכת רשם הירושה, הסבר היתרונות וכדומה). באם נערכה צוואה הדדית יש לפרט את ההסבר שניתן ללקוח בגין עקרון ההסתמכות ויכולת הביטול המוגבלת על פי החוק. לא לשכוח את דרישת החוק - על המצווה לאחוז בצוואה ולאמר בנוכחות שני עדים "זו צוואתי". מומלץ לשמור עותק מקורי אחד בקלסר המשרד, עותק דיגיטלי על גבי דיסק און קי ועותק דיגיטלי סרוק יחד עם הפרוטוקול, צילום תעודת זהות המצווה, אישור הפקדת הצוואה (לאחר קבלתו מהלקוח) בתיקיית הלקוח. למעבר לפרוטוקול עריכת צוואה.


תחזוקת צוואה
צוואה הינה מסמך משפטי בעל ערך רב, ולכן יש לעיין בה מעת לעת, ובמידת הצורך יש לערוך צוואה חדשה, בפרט במקרים בהם נערכו שינויים מהותיים במצבת הנכסים ו/או במקרים בהם חל שינוי במצב המשפחתי (הרחבת המשפחה, גירושין, נישואין חדשים, ידועים בציבור וכו') ו/או בעניין הרצון לשנות את אופן חלוקת הרכוש בין היורשים.


מידע נוסף בנושא עריכת צוואה
ראו מאמר בנושא עריכת צוואה.

אחריות מילוי הפרטים והשימוש במחולל זה חלה על המשתמש בלבד. השירות ניתן ללא ייעוץ משפטי. המחולל מפיק צוואה דינמית ומשתנה בהתאם למילוי הנתונים. ניתן לערוך סעיפים בצוואה ולשנות את הקובץ - לאחר הפקתו באמצעות המחולל.


כלים מקצועיים נוספים לעורכי דין העוסקים בדיני משפחה:
 1. מחולל צוואה
 2. מחולל פרוטוקול צוואה
 3. מחולל הסכם יחסי ממון
 4. מחולל בקשה לאישור הסכם יחסי ממון
 5. מחולל הסכם חיים משותפים
 6. מחולל בקשה לאישור הסכם חיים משותפים
 7. מחולל דו"ח אקטוארי עבור בני זוג בהליך גירושין (איזון כספי פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים)
 8. מחולל פסיקתא - פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני
 9. מחולל הסכם גירושין
 10. מחולל בקשה לאישור הסכם גירושין

חלוקת אופציות / מניות סחירות / מניות חסומות שניתנו לאחד מבני הזוג במקום עבדתו
 1. איזון משאבים חלוקת מניות סחירות בין בני זוג - מניות שהתקבלו ממקום עבודה
 2. איזון משאבים חלוקת אופציות בין בני זוג - אופציות שהתקבלו ממקום עבודה
 3. איזון משאבים חלוקת מניות חסומות בין בני זוג - מניות שהתקבלו ממקום עבודה

יחסי ממון מיוחדים
 1. מחשבון איזון נכסי קריירה - איזון מוניטין אישי
 2. מחשבון איזון ע"פ הסכם יחסי ממון

מודלים שונים לחישוב דמי מזונות ילדים
 1. מחשבון דמי מזונות ילדים לפי עקרונות פס"ד בבית המשפט העליון בע"מ 919/15
 2. מחשבון דמי מזונות ילדים מודל ע"פ עקרונות וועדת שיפמן
 3. מחשבון דמי מזונות ילדים משמורת משותפת - מודל שופט המחוזי שאול שוחט
 4. מחשבון דמי מזונות ומדור ילדים - מודל קודם

פיגור בתשלום דמי מזונות ילדים
 1. מחשבון פיגור מצטבר בתשלום דמי מזונות - הכולל הצמדה וריבית פיגורים

מחשבוני איזון משאבים פנסיוני בהליך גירושין
 1. מחשבון שיעור העברה לפי חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו
 2. מחשבון איזון אקטוארי פנסיה תקציבית בהליך גירושין
 3. בדיקת חלופות שונות לחלוקת כספי הפנסיה בין בני הזוג בהליך גירושין

חלוקת ירושה בין יורשים על פי דין
 1. מחשבון ירושה - חישוב חלקו של כל יורש בעיזבון בהיעדר צוואה

הסכמי מקרקעין במשפחה - הסכם מתנה
 1. מחולל הסכם מכר מקרקעין / דירה במתנה - בסוג המכירה יש לבחור מכירה ללא תמורה לקרוב


האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח