נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון איזון אקטוארי זכויות פנסיה תקציבית של עובדים בשרות המדינה
 
שם התיק
 
תחילת העבודה
 
תחילת האיזון - מועד הנישואין
 
מועד הקרע
 
הכנסה קובעת
 
תאריך לידה - הבעל
 
תאריך לידה - האישה
 
בעל/ת הפנסיה התקציבית
 
תוחלת חיים בעל
 
תוחלת חיים אישה
 
גיל פרישה
 
ריבית שנתית להיוון
 


הערות: מחשבון איזון זכויות בפנסיה תקציבית של עובדים בשרות המדינה


למחולל דו"ח איזון אקטוארי (המאפשר 4 חלופות איזון) בין בני זוג בהליך גירושין - לחצו כאן


מחשבון זה מיועד לאיזון הזכויות בפנסיה תקציבית לעובדים שהתחילו לעבוד בשרות המדינה לפני שנת 2003 ועתה נמצאים בהליך גירושין ונדרשים לאזן את הזכויות הפנסיוניות עם בת / בן הזוג.

מחשב את גובה הפנסיה לה זכאי עובד המדינה, מחשב יחס האיזון להעברה בהתאם למשך זמן החיים המשותפים לעומת זמן העבודה בשרות המדינה, סכום הפנסיה החודשית לתשלום, סכום הקצבה החודשית של בת / בן הזוג בהתאם ליחס העברה

מחשבון מבצע תחשיב אקטוארי באמצעות היוון של סך התשלומים החודשיים האמורים להיות משולמים לבת / בן הזוג. המחשבון פותח במיוחד עבור עובדי מדינה בהליך גירושין: אנשי קבע בצה"ל, שוטרים, סוהרים, שב"כ, המוסד, עובדים במשרד ראש הממשלה, כנסת ישראל, ויתר עובדי משרדי הממשלה שהחלו את עבודתם לפני שנת 2003 וזכאים לפנסיה תקצבית.

תוחלת חיים - ניתן לשנות את תוחלת החיים, אך לשם כך צריך לבסס את הנתון ולציין את מקור ההסתמכות

המחשבון מבצע חישוביים אקטואריים מקצועיים ביותר, נותן פלט ברור מסודר ומפורט של בסיס נתוני החישוב, נועד לצורך גישור, גירושין בבית דין רבני או גירושין בבית משפט לענייני משפחה ובכל הערכאות השיפוטיות. לשם כך יש לבחור שיעור ריבית להיוון 3%, שיעור ריבית ההיוון זה נקבעה בפסיקה, בע"א 222/00 מדינת ישראל נ' שיכון ובינוי אחזקות בע"מ, פ"ד נז(3), 353, שיעור ריבית זה נקבע בהליכים אשר בבסיסם נדרש ההיוון, מכאן שהפרקטיקה השיפוטית בבית משפט העליון נקבעה בשיעור של 3% לשנה. נוהג זה אושר בע"א 2099/94 חיימס נ' איילון חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נא(1) 529, 549-535 ע"י כבוד השופט ת' אור והעתירה לדיון נוסף נדחתה על ידי כבוד השופט א' מצא בדנ"א 344/97 חיימס נ' איילון חברה לביטוח בע"מ (לא פורסם) (שם, 363). ולא לשנות את תוחלת שנקבעה בבררית מחדל, למעט ביסוס כמפורטל לעיל.

המחשבון עונה על הצורך לאפשרות איזון משאבים באופן שלאחר הגירושין כל צד יישאר עם הזכויות הסוציאליות והפנסיוניות שלו ע"י תשלום כספי איזון המשאבים ממקורות אחרים, כגון: כספים נזילים ו/או מימוש קה"ל נזיל ו/או חסכונות ו/או מכירת נכסים ו/או מכירת דירת המגורים. איזון בדרך זו הוא עדיף לזוגות שאינם מעוניינים להמתין לגיל פרישה של בעל הפנסיה התקציבית, לזוגות שכל אחד מעוניין להישאר עם החסכונות הסוציאליים שלו, לכאלו שעתידים לשלם מס על הקיצבה המצטברת שעוברת את תקרת הפטור, לזוגות שאינם מעוניינים ביחסי תלות עתידיים בעניין הפנסיה התקציבית ועוד שלל שיקולים.

המחשבון נועד לשרת בייעילות פשטות ומהירות כל מומחה ו/או אקטואר המתמנה מטעם בית משפט לצורך דו"ח איזון משאבים בכל הקשור לפנסיה תקציבית.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח