טקסו - מחשבונים משפטיים
חישובי ריביות - הצמדה - שיערוך סכומים - בדיקת יתרת חובות
הוסף למועדפים מחשבון מדד מחירי תשומה בבניה למגורים מחשבונים משפטיים

חישובי ריביות והצמדה
מכתב התראה אוטומטי
חוק פסיקת ריבית והצמדה
תקנות פסיקת ריבית
ריבית פקודת פשיטת רגל
מחשבון ריבית רגילה
מחשבון חוק פסיקת ריבית
מחשבון פסיקת ריבית ריבוי חיובים
מחשבון פסיקת ריבית פיגורים
פסיקת ריבית שיקלית
פסיקת ריבית במטבע חוץ
מחשבון ריבית חשכ"ל
מחשבון ריבית פיגורים למשכנתאות
מחשבון ריבית פיגורים - חשכ"ל
מחשבון ריבית שיבוב מל"ל
מחשבון ריבית הפריים
מחשבון ריבית מס הכנסה
מחשבון ריבית חודשית/שנתית
מחשבון חוב צמוד + החזר חודשי
מחשבון הצמדה - לירה - ש"ח
מחשבון אינפלציה בישראל
מחשבון תשומות בניה
מחשבון מחירי הדירות
מחשבון השוואת מדדים
מחשבון ריבית אפקטיבית
מחשבון ארנונה ריבית פיגורים
מחשבון ארנונה ריבית החזרים
מחשבון נכיון שיק
בדיקת משכנתא צמודה למדד
 
מחשבוני מיסוי מקרקעין
מחשבוני נזיקין - פלת"ד
מחשבוני דיני עבודה - חישובי שכר
חישובי עסקים
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה - ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים
שימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון מדד מחירי תשומה בבניה למגורים בישראל
מחשבון עזר עבור קבלנים - קבלני דירות מגורים
 
יום תחילת תקופה
 
יום סוף תקופה
 
הסכום לשיערוך בש"ח
 


מחשבון מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים בישראל משנת 1990
מחשבון זה הינו מחשבון עזר לקבלנים (קבלני דירות מגורים) המצמידים בחוזה המכר את התשלומים למדד מחירי תשומות הבנייה למגורים.

הגדרת מדד תשומות הבנייה -המדד מודד את השינויים החלים במשך הזמן בהוצאה הדרושה לקניית "סל" קבוע של חומרים, מוצרים ושירותים המשמשים לבניית בתי מגורים והמייצג את הרכב הוצאות הבנייה של קבלנים וקבלני משנה.
החל באוגוסט 2011 , המדד מתפרסם במתכונת מעודכנת ומוצג על בסיס חדש: יולי 2011 נקודות. המדד המעודכן מבוסס על תוצאות סקר חדש של הוצאות על בניינים, שבנייתם הסתיימה בשנת 2008 , לאחר התאמת ההוצאות למחירי יולי 2011 , שהנו תקופת הבסיס החדשה של המדד המעודכן.
השינויים ברמת המחירים של הסעיפים השונים במדד, נאמדים על ידי השינוי במחירי המדגם של חומרים ושירותים שונים, הנמכרים לאוכלוסיית הקבלנים הראשיים וקבלני המשנה בענף. המחירים מתקבלים ממדגם של ספקים וסיטונאים, יבואנים ומפעלים שונים.

שים לב: חישוב אחוזי השינוי וההצמדות מבוצע לעיתים על ידי שימוש במדדים על בסיסים שונים המותאמים לאותו בסיס על ידי שימוש במקדמי קשר. המדדים על בסיסים שונים מתייחסים בדרך כלל להרכבים שונים של סל, לשיטות מדידה שונות ומעודכנות ולשינויים אחרים.

מדד תשומות הבניה למגורים בשנת 2012 נקבע לפי בסיס יולי 2011 מקדם הקשר = 1.323
מדד תשומות הבניה למגורים בשנת 2011 נקבע לפי בסיס ינואר 2004 מקדם הקשר = 2.048
מדד תשומות הבניה למגורים בשנת 2003 נקבע לפי בסיס ינואר 1992 מקדם הקשר = 49.091
מדד תשומות הבניה למגורים בשנת 1991 נקבע לפי בסיס אוקטובר 1983 מקדם הקשר = 176.512

להזכירך, המדד המתפרסם ב-15 בחודש (ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) מתייחס לחודש הקודם.
לדוגמא: מהתאריך 16 ביולי עד לתאריך 15 באוגוסט המדד מתייחס למדד חודש יוני (שפורסם ב-15 ביולי).
מחשבונים רלוונטיים:
מחשבון מדד המחירים לצרכן
מחשבון מדד מחירי הדירות בישראל
מחשבון מדד תשומות הבניה למגורים בישראל
מחשבון השוואה בין שלושה מדדים: מדד תשומות הבניה - מדד המחירים לצרכן ומדד מחירי הדירות
האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il
ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר
השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי

© All Right Reserved - Diogines Sharon Tal Advocate Copyrights (c) כל הזכויות שמורות טל שרון, עורך דין
שיווק והפצה - זולו