טקסו - מחשבונים משפטיים
חישובי ריביות - הצמדה - שיערוך סכומים - בדיקת יתרת חובות
הוסף למועדפים מחשבון הצמדה למדד וריבית צמודה - הצמדת ריבית והצמדת קרן מחשבונים משפטיים

חישובי ריביות והצמדה
מכתב התראה אוטומטי
חוק פסיקת ריבית והצמדה
תקנות פסיקת ריבית
ריבית פקודת פשיטת רגל
מחשבון ריבית רגילה
מחשבון חוק פסיקת ריבית
מחשבון פסיקת ריבית ריבוי חיובים
מחשבון פסיקת ריבית פיגורים
פסיקת ריבית שיקלית
פסיקת ריבית במטבע חוץ
מחשבון ריבית חשכ"ל
מחשבון ריבית פיגורים למשכנתאות
מחשבון ריבית פיגורים - חשכ"ל
מחשבון ריבית שיבוב מל"ל
מחשבון ריבית הפריים
מחשבון ריבית מס הכנסה
מחשבון ריבית חודשית/שנתית
מחשבון חוב צמוד + החזר חודשי
מחשבון הצמדה - לירה - ש"ח
מחשבון אינפלציה בישראל
מחשבון תשומות בניה
מחשבון מחירי הדירות
מחשבון השוואת מדדים
מחשבון ריבית אפקטיבית
מחשבון ארנונה ריבית פיגורים
מחשבון ארנונה ריבית החזרים
מחשבון נכיון שיק
בדיקת משכנתא צמודה למדד
 
מחשבוני מיסוי מקרקעין
מחשבוני נזיקין - פלת"ד
מחשבוני דיני עבודה - חישובי שכר
חישובי עסקים
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה - ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים
שימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון חישוב הצמדה למדד וריבית צמודה - הצמדת ריבית והצמדת קרן שנתית
 
תאריך תחילת תקופה
 
תאריך סוף תקופה
 
הסכום לשיערוך
 
שיעור ריבית שנתית באחוזים
 

הערות - מחשבון הצמדה למדד והצמדת ריבית על הקרן - הפרשי הצמדה וריבית בחישוב שנתי
שיעור הריבית המקסימלי לחישוב הינו 99%, בשיעור הריבית ניתן להקליד גם ערכים עשרונים למשל 2.25.
יש לך חוב או החזר מס ? רוצה לדעת בדיוק כמה ריבית והצמדה הצטברו עד ליום התשלום בפועל ? הגעת למחשבון הנכון! המחשבון מותאם בדיוק לחישוב הריבית והצמדה של רשות מס הכנסה במחשבון זה סכום הריבית מוצמד למדד - וגם על הקרן והריבית מחושבת ריבית דריבית על הקרן שיטת חישוב זאת של הצמדה וריבית מקובלת במשרדי מס הכנסה - מס שבח מקרקעין מדד המחירים לצרכן נלקח בדיוק עד 6 ספרות אחרי הנקודה ומוצג עד 2 ספרות אחרי הנקודה מחשבון זה משמש ככלי עזר לחישוב החזר מס וקיזוז חובות מס הכנסה / מס שבח - בריבית 4% לעניין מס שבח מכוח סעיף ההגדרות בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) התשכג 1963
שיעור הריבית שונה מ-12% ל-8% החל מ-1.7.1989
שיעור הריבית שונה ל-6% החל מיום 1.3.1991
שיעור הריבית שונה ל-4% החל מיום 15.6.1993
סכום החוב אינו כולל אגרות בית משפט ושכר טרחת עו"ד
האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il
ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר
השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי


© All Right Reserved - Diogines Sharon Tal Advocate Copyrights (c) כל הזכויות שמורות טל שרון, עורך דין
שיווק והפצה - זולו