גודל טקסט:
 צבע רקע:

טקסו - מחשבונים משפטיים


שימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון חישוב הצמדה למדד וריבית צמודה - הצמדת ריבית והצמדת קרן שנתית
 
תאריך תחילת תקופה
 
תאריך סוף תקופה
 
הסכום לשיערוך
 
שיעור ריבית שנתית באחוזים
 
הערות - מחשבון הצמדה למדד והצמדת ריבית על הקרן - הפרשי הצמדה וריבית בחישוב שנתי
שיעור הריבית המקסימלי לחישוב הינו 99%, בשיעור הריבית ניתן להקליד גם ערכים עשרונים למשל 2.25.
יש לך חוב או החזר מס ? רוצה לדעת בדיוק כמה ריבית והצמדה הצטברו עד ליום התשלום בפועל ? הגעת למחשבון הנכון! המחשבון מותאם בדיוק לחישוב הריבית והצמדה של רשות מס הכנסה במחשבון זה סכום הריבית מוצמד למדד - וגם על הקרן והריבית מחושבת ריבית דריבית על הקרן שיטת חישוב זאת של הצמדה וריבית מקובלת במשרדי מס הכנסה - מס שבח מקרקעין מדד המחירים לצרכן נלקח בדיוק עד 6 ספרות אחרי הנקודה ומוצג עד 2 ספרות אחרי הנקודה מחשבון זה משמש ככלי עזר לחישוב החזר מס וקיזוז חובות מס הכנסה / מס שבח - בריבית 4% לעניין מס שבח מכוח סעיף ההגדרות בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) התשכג 1963
שיעור הריבית שונה מ-12% ל-8% החל מ-1.7.1989
שיעור הריבית שונה ל-6% החל מיום 1.3.1991
שיעור הריבית שונה ל-4% החל מיום 15.6.1993

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
חישובי ריביות
מכתב התראה
חוק פסיקת ריבית
תקנות ריבית
ריבית פשיטת רגל
ריבית רגילה
פסיקת ריבית
פסיקת ריבוי חיובים
פסיקת ריבית פיגורים
פסיקת ריבית שיקלית
ריבית במטבע חוץ
ריבית חשכ"ל
פיגורים במשכנתאות
פיגורים חשכ"ל
שיבוב מל"ל
ריבית הפריים
ריבית מס הכנסה
ריבית חודשית/שנתית
חוב צמוד חודשי
הצמדה לירה ש"ח
אינפלציה בישראל
תשומות בניה
מחירי הדירות
השוואת מדדים
ריבית אפקטיבית
ארנונה פיגורים
ארנונה החזרים
מחשבון נכיון שיק
בדיקת משכנתא
 
מיסוי מקרקעין
נזיקין - פלת"ד
חישובי שכר
חישובי עסקים
דיני משפחה
מועדי דיונים
שכר טרחה
מחשבוני הלוואות
פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו