גודל טקסט:
 צבע רקע:

טקסו - מחשבונים משפטיים


שימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון נכיון שיק - נכיון שטר חוב
 
תאריך זיכוי
 
תאריך פרעון
 
סכום השיק / סכום שטר החוב
 
שיעור הריבית השנתית באחוזים
 
סכום העמלה בש"ח
דברי הסבר: נכיון שיק - נכיון שטרות - נכיון שיקים
נכיון צ'קים - DISCOUNT OF BILLS
נכיון שיק הוא הסבתו על ידי הנפרע לצד ג' כלשהו, בתמורה הפחותה מהסכום הנקוב בשיק. אותו צד ג' יכול להיות בנק או חברה פרטית. נכיון שטרות מקביל, למעשה, להלוואה שנותן צד ג' לנפרע, כאשר הרווח הצפוי לצד ג' מעסקת הנכיון, המקביל לריבית על ההלוואה, הוא ההפרש שבין הסכום הנקוב בשיק ובין התמורה ששולמה על ידי צד ג' לנפרע.

ובפשטות: שירות נכיון שיקים הינו שרות תשלום הלוואה כנגד שיק דחוי. בכך בעל השיק מקדים את הזיכוי במזומן על השיק שקיבל ומשפר את תזרים המזומנים שלו. לשרות זה יש עלויות - ריבית ועמלה הנגבים מבעל השיק במועד הזיכוי מכאן שבעל השיק יקבל תשלום מופחת - מכאן נגזר שמו - שיק מנוכה - שיק או שטר שנעשה לגביו נכיון מכונה "שטר מנוכה" - DISCOUNTED NOTE.
בנוסף לבנקים, במשק קיימות מספר חברות המתמחות בשירות ניכיון צ'קים המאפשר הקדמת פירעון צ'קים דחויים. המחשבון מציג בתוצאות החישוב את נתוני החישוב, סה"כ ימי נכיון, ריבית יחסית לתקופה - ריבית לנכיון בפועל ובאחוזים, סכום הריבית לנכיון, סכום לאחר הנכיון וסכום נטו לאחר הנכיון והעמלה.

מחשבונים רלוונטיים:
טבלאות אינפלציה בישראל
מחשבון מדד המחירים לצרכן
מחשבון מדד מחירי הדירות בישראל
מחשבון מדד תשומות הבניה למגורים בישראל
מחשבון השוואה בין שלושה מדדים: מדד תשומות הבניה - מדד המחירים לצרכן ומדד מחירי הדירות

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
חישובי ריביות
מכתב התראה
חוק פסיקת ריבית
תקנות ריבית
ריבית פשיטת רגל
ריבית רגילה
פסיקת ריבית
פסיקת ריבוי חיובים
פסיקת ריבית פיגורים
פסיקת ריבית שיקלית
ריבית במטבע חוץ
ריבית חשכ"ל
פיגורים במשכנתאות
פיגורים חשכ"ל
שיבוב מל"ל
ריבית הפריים
ריבית מס הכנסה
ריבית חודשית/שנתית
חוב צמוד חודשי
הצמדה לירה ש"ח
אינפלציה בישראל
תשומות בניה
מחירי הדירות
השוואת מדדים
ריבית אפקטיבית
ארנונה פיגורים
ארנונה החזרים
מחשבון נכיון שיק
בדיקת משכנתא
 
מיסוי מקרקעין
נזיקין - פלת"ד
חישובי שכר
חישובי עסקים
דיני משפחה
מועדי דיונים
שכר טרחה
מחשבוני הלוואות
פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו