טקסו - מחשבונים משפטיים
חישובי ריביות - הצמדה - שיערוך סכומים - בדיקת יתרת חובות
הוסף למועדפים מחשבון נכיון שיק - נכיון שטר חוב מחשבונים משפטיים ופיננסים

חישובי ריביות והצמדה
מכתב התראה אוטומטי
חוק פסיקת ריבית והצמדה
תקנות פסיקת ריבית
ריבית פקודת פשיטת רגל
מחשבון ריבית רגילה
מחשבון חוק פסיקת ריבית
מחשבון פסיקת ריבית ריבוי חיובים
מחשבון פסיקת ריבית פיגורים
פסיקת ריבית שיקלית
פסיקת ריבית במטבע חוץ
מחשבון ריבית חשכ"ל
מחשבון ריבית פיגורים למשכנתאות
מחשבון ריבית פיגורים - חשכ"ל
מחשבון ריבית שיבוב מל"ל
מחשבון ריבית הפריים
מחשבון ריבית מס הכנסה
מחשבון ריבית חודשית/שנתית
מחשבון חוב צמוד + החזר חודשי
מחשבון הצמדה - לירה - ש"ח
מחשבון אינפלציה בישראל
מחשבון תשומות בניה
מחשבון מחירי הדירות
מחשבון השוואת מדדים
מחשבון ריבית אפקטיבית
מחשבון ארנונה ריבית פיגורים
מחשבון ארנונה ריבית החזרים
מחשבון נכיון שיק
בדיקת משכנתא צמודה למדד
 
מחשבוני מיסוי מקרקעין
מחשבוני נזיקין - פלת"ד
מחשבוני דיני עבודה - חישובי שכר
חישובי עסקים
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה - ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים
שימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון נכיון שיק - נכיון שטר חוב
 
תאריך זיכוי
 
תאריך פרעון
 
סכום השיק / סכום שטר החוב
שיעור הריבית השנתית באחוזים
סכום העמלה בש"ח
 

הערות - מחשבון נכיון שיק - נכיון שטרות - נכיון שיקים - DISCOUNT OF BILLS
נכיון שיק הוא הסבתו על ידי הנפרע לצד ג' כלשהו, בתמורה הפחותה מהסכום הנקוב בשיק. אותו צד ג' יכול להיות בנק או חברה פרטית. נכיון שטרות מקביל, למעשה, להלוואה שנותן צד ג' לנפרע, כאשר הרווח הצפוי לצד ג' מעסקת הנכיון, המקביל לריבית על ההלוואה, הוא ההפרש שבין הסכום הנקוב בשיק ובין התמורה ששולמה על ידי צד ג' לנפרע. ובפשטות: שירות נכיון שיקים הינו שרות תשלום הלוואה כנגד שיק דחוי. בכך בעל השיק מקדים את הזיכוי במזומן על השיק שקיבל ומשפר את תזרים המזומנים שלו. לשרות זה יש עלויות - ריבית ועמלה הנגבים מבעל השיק במועד הזיכוי מכאן שבעל השיק יקבל תשלום מופחת - מכאן נגזר שמו - שיק מנוכה - שיק או שטר שנעשה לגביו נכיון מכונה "שטר מנוכה" - DISCOUNTED NOTE.
בנוסף לבנקים, במשק קיימות מספר חברות המתמחות בשירות ניכיון צ'קים המאפשר הקדמת פירעון צ'קים דחויים. המחשבון מציג בתוצאות החישוב את נתוני החישוב, סה"כ ימי נכיון, ריבית יחסית לתקופה - ריבית לנכיון בפועל ובאחוזים, סכום הריבית לנכיון, סכום לאחר הנכיון וסכום נטו לאחר הנכיון והעמלה.
האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il
ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר
השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי

© All Right Reserved - Diogines Sharon Tal Advocate Copyrights (c) כל הזכויות שמורות טל שרון, עורך דין
שיווק והפצה - זולו