נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחולל הסכם מכירת מניות בחברה פרטית
מחולל הסכם מכירת מניות בחברה פרטית בין בעל מניות לחברה.
למסמכים אחרונים שלך (הסכם מכירת מניות, פרוטוקול חברה, מורשה חתימה) לחץ כאן
הנתונים האחרונים שיוקלדו, ישמרו במחשב שממנו בוצעה הפעולה (במחשבים ששומרים קוקיז)
סוג החברה
 
מקום החתימה / שם היישוב בו נחתם ההסכם מועד החתימה
 
פרטי החברה
שם החברה ח.פ.
 
כתובת החברה טלפון החברה דואר אלקטרוני
 
התמורה בש"ח מספר מניות ערך נקוב
 
פרטי מוכר המניות
שם משפחה ושם פרטי סוג הזיהוי מספר הזיהוי
 
כתובת טלפון דואר אלקטרוני
 
פרטי החותמים בפועל - מורשה החתימה כאשר בעל המניות הוא תאגיד
שם מלא מייצג המוכר ת.ז. מייצג המוכר
 
שם מלא מייצג החברה ת.ז. מייצג החברה
 
איזור שיפוט מוסכם על הצדדים
 
סעיפים נוספים בהתאם להסכמות הצדדים
1. 
2. 
 
יצירת הסכם בוורד - למי שוורד מותקן במחשב
האם ליצור קובץ וורד - Word
(למי שמותקן וורד של חברת מיקרוסופט במחשב)


דברי הסבר: מחולל הסכם מכירת מניות בחברה פרטית בין בעל מניות לחברה


למי מחולל הסכם מכירת מניות זה מיועד?
1. המחולל מיועד לעסקת מכר מניות בין בעל מניות לחברה.
2. בהנחה שאין מניעה בתקנון או במסמכי החברה מניעה לבצע את הפעולה.
3. לא מדובר בחברת המוגדרת על פי דין כאיגוד מקרקעין.
4. מדובר בחברה פרטית.

צעדים משלימים נוספים הנדרשים לביצוע הפעולה כאשר בעל המניות הוא תאגיד
1. יש לצרף להסכם נספח פרוטוקול החלטת דירקטוריון התאגיד המאשר את ביצוע הפעולה.
2. יש לצרף אישור מורשה חתימה לביצוע הפעולה (הפרוטוקול ואישור מורשה יכולים להיות באותו המסמך).
3. במעמד החתימה יש להגיע עם חותמת החברה ותעודת זהות מורשה החתימה.
4. יש לחתום על שטר מכר המניות בנוכחות שני עדים שזוהו באמצעות תעודת זהות.
5. יש לדווח על עסקת המכר לרשם החברות.
6. בדיווח על העסקה לרשם החברות יש לגרוע את מניות המוכר ולהוסיפן לחברה בהתאמה.
7. על המוכר להוציא חשבונית מס קבלה לחברה (ללא מע"מ ככל שלא מדובר בעסקת נדל"ן ו/או בסוחר מניות שזהו עיסוקו העיקרי).
8. ככל שנוצר רווח הון למוכר - עליו לשם מס על רווח ההון.
9. ככל שנוצר הפסד הון למוכר - הוא יוכל לבחון הפחתת המס שהוא חייב כנגד רווח הון על פי דין.
10. עותק מהסכם המכר ונספחיו ישמרו בתיק החברה.

כמו כן, ניתן להעזר במחוללים משלימים לעסקה זו, בפרוטוקול החלטת הדירקטוריון ובשטר מכר מניות / שטר העברת מניות.

אחריות מילוי הפרטים והשימוש במחולל זה חלה על המשתמש בלבד. השירות ניתן ללא ייעוץ משפטי. המחולל מפיק הסכם מכירת מניות בחברה פרטית דינמי ומשתנה בהתאם למילוי הנתונים. ניתן לערוך סעיפים בהסכם ולשנות את הקובץ - לאחר הפקתו באמצעות המחולל.


כלים מקצועיים נוספים לעורכי דין העוסקים בדיני חברות / עסקים:
 1. מחולל הסכם מכירת מניות בחברה פרטית בין שני בעלי מניות באותה החברה
 2. מחולל הסכם מכירת מניות בחברה פרטית בין בעל מניות לחברה
 3. פרוטוקול מורשה חתימה ואישור דירקטוריון מכר מניות
 4. פרוטוקול מורשה חתימה ואישור פתיחת חשבון בנק לחברה
 5. שטר העברת מניות בחברה

דיני עסקים - יחסים פיננסים - חברה בע"מ/עוסק מורשה
 1. ניתוח דוחות כספיים - מאזן , דוח רווח והפסד - יחסים פיננסים
 2. בדיקת סיכויי השרדות חברה - חדלות פרעון - מדד אלטמן
 3. בדיקת כדאיות עוסק מורשה או חברה בע"מ
 4. בדיקת כדאיות ושילוב בין משיכת דיבידנד לבין שכר
 5. מחשבון מימוש רווח הון - מכירת מניות בחברה - עסקת נטו
 6. מחשבון ימי + דמי הודעה מוקדמת בהסכם התקשרות בין סוכן מסחרי לספק

השקעות באפיקים סולידיים לצורך נאמנויות - תשואה סולידית
 1. מחשבון השקעה במק"מ
 2. מחשבון השוואה בין מק"מים
 3. מחשבון השקעה באג"ח קופון 0 - חישוב תשואה לפדיון
 4. מחשבון השוואה בין אג"ח קופון 0 - השוואה בין שתי איגרות חוב
 5. בדיקת סיכון אג"ח - סיכויי קריסת חברה

הסכמי מקרקעין
 1. מחולל הסכם מכר מקרקעין

הסכמי הלוואות, כתב ערבות, שטר חוב
 1. מחולל הסכם הלוואה
 2. מחולל כתב ערבות להסכם הלוואה
 3. מחולל שטר חוב
 4. מחולל מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים בעניין גבייה - חישוב ריבית והצמדה אוטומטי

מחוללי הסכמי שכירות דירות מגורים
 1. מחולל הסכם שכירות דירה
 2. מחולל הסכם שכירות דירת גן
 3. מחולל הסכם שכירות דירת גג
 4. מחולל הסכם שכירות יחידת דיור
 5. מחולל הסכם שכירות קוטג'
 6. מחולל הסכם שכירות בית פרטי
 7. מחולל הסכם שכירות פנטהאוז
 8. מחולל הסכם שכירות דופלקס
 9. מחולל הסכם שכירות טריפלקס

מחוללי הסכמי שכירות נכסים מסחריים
 1. מחולל הסכם שכירות חנות
 2. מחולל הסכם שכירות קליניקה
 3. מחולל הסכם שכירות משרד
 4. מחולל הסכם שכירות מחסן
 5. מחולל הסכם שכירות אולם
 6. מחולל הסכם שכירות מבנה תעשייה
 7. מחולל הסכם שכירות בית מלאכה
 8. מחולל הסכם שכירות סטודיו
 9. מחולל הסכם שכירות מרתף

מסמכים נלווים להסכמי שכירות - כתב ערבות ושטר חוב
 1. מחולל שטר חוב לשכירות דירה
 2. מחולל כתב ערבות לשכירות דירה

מחוללי תביעת פינוי מושכר
 1. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי מושכר
 2. מחולל ייפוי כוח לייצוג בפינוי מושכר
 3. מחולל מכתב התראה לפני תביעה לפינוי מושכר
 4. מחולל כתב תביעה לפינוי מושכר
 5. מחולל תצהיר לפינוי מושכר
 6. מחולל בקשה לפסק דין בהעדר הגנה
 7. מחולל פסיקתא להחזר הוצאות שכ"ט ואגרת משפט


האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח