נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחולל מכתב התראה און ליין טרם נקיטת הליכים משפטיים

מכתב דרישה - גביית המחאות / שקים ללא כיסוי
ניסוח מכתב התראה - מחשב אוטומטית את גובה הריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה. פלט מנוסח בפורמט כתב התראה המוכן להדפסה ומשלוח לחייב/ערב לפני נקיטת הליכי הוצל"פ לייצוג באמצעות עו"ד.
 
פרטי תובע תשלום השיק/השקים
שם מין
 
פרטי מייצג התובע/ ב"כ עוה"ד
אם העו"ד רק עורך את מכתב ההתראה הנדון ואינו מייצג יש להשאיר את פרטי העו"ד ריקים
שם המשרד שם פרטי עו"ד שם משפחה עו"ד
 
המען להחזרת מכתבים
אם העו"ד רק מסייע במכתב יש לכתוב את כתובת התובע
עיר רחוב/ת.ד מס מיקוד
 
פרטי החייב / הערב
שם ת.ז./ח.פ סוג ערב/חייב
 
כתובת הנתבע החייב/ הערב למסירת מכתב ההתראה
עיר רחוב/ת.ד מס מיקוד
 
פרטי המחאה שחוללה / המחאות שחוללו
ניתן לרשום פרטי שיק 1 עד 15 שיקים לגבייה
חישוב החוב יתבצע על כל המחאה ועבור החוב המצטבר לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה
ניתן ליום סכום בש"ח מספר המחאה/שטר/צ'ק מס
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 
ימי התראה לתשלום
מספר ימי התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים
 
שכר טרחת עורך דין בגין מכתב ההתראה
שכר טרחת עו"ד - יתאפשר רק במקרים שמולאו פרטי עורך הדין
 
יצירת כתב תביעה בוורד - למי שוורד מותקן במחשב
האם ליצור קובץ וורד - Word
(למי שמותקן וורד של חברת מיקרוסופט במחשב)

דברי הסבר: מכתב התראה לפני הליכים משפטיים - גביית חוב
החוק מחייב משלוח מכתב התראה לחייב או לערב טרם התחלת הליכי גבייה בהוצאה לפועל. מחולל זה יוצר כתב התראה כנדרש ומיועד להקל על העבודה השוטפת של עורכי הדין העוסקים בדיני שטרות, גביית חובות, הוצאה לפועל - המחולל מפיק כתב התראה באופן אוטומטי מהיר ומתאים במיוחד למקרים השכיחים של תביעת חוב בגין שיק או שיקים שלא כובדו כהודעת חילול על פי דרישת החוק טרם פתיחת תיק בהוצאה לפועל. היתרון של המחולל בא לידי ביטוי לא רק ע"י ניסוח והפקת כתב ההתראה אלא בעיקר בחישוב תוספת הריבית לפי חוק ריבית והצמדה לסכום חוב הנתבע - די בכך כדי לחסוך זמן עבודה משפטי ניכר. יש לציין כי כתב ההתראה המופק באופן אוטומטי אינו בגדר יעוץ מיועד לשימוש עבור עורכי דין, מחלקות משפטיות בעלי נסיון בתחום ואחריות השימוש בו ומילוי הפרטים תחול בכל מקרה על העושה בו שימוש.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח