נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחולל כתב ערבות עבור הסכם שכירות
מחולל זה מייצר כתב ערבות און ליין.
למסמכים אחרונים שלך (כתב ערבות, כתב ערבות, שטר חוב) לחץ כאן
הנתונים האחרונים שיוקלדו, ישמרו במחשב שממנו בוצעה הפעולה (במחשבים ששומרים קוקיז)
מקום החתימה/יישוב מועד החתימה על הערבות
 
מועד חתימה על הסכם השכירות
 
פרטי המשכיר
שם משפחה ושם פרטי מספר הזיהוי
 
פרטי המשכיר 2
שם משפחה ושם פרטי מספר הזיהוי
 
פרטי השוכר
שם משפחה ושם פרטי מספר הזיהוי
 
פרטי השוכר 2
שם משפחה ושם פרטי מספר הזיהוי
 
פרטי ערב מספר 1
שם ערב 1 ת.ז. ערב 1
 
כתובת ערב 1 טלפון נייד ערב 1
 
שם ערב 2 ת.ז. ערב 2
 
כתובת ערב 2 טלפון נייד ערב 2
 
איזור שיפוט מוסכם על הצדדים
 
יצירת כתב ערבות בוורד - למי שוורד מותקן במחשב
האם ליצור קובץ וורד - Word
(למי שמותקן וורד של חברת מיקרוסופט במחשב)


דברי הסבר: מחולל כתב ערבות בגין הסכם שכירות


אחריות מילוי הפרטים והשימוש במחולל זה חלה על המשתמש בלבד. השירות ניתן ללא ייעוץ משפטי.


כלים מקצועיים נוספים לעורכי דין בתחום הלוואות / חובות:
 1. מחולל הסכם הלוואה
 2. מחולל כתב ערבות להסכם הלוואה
 3. מחולל שטר חוב
 4. מחולל מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים בעניין גבייה - חישוב ריבית והצמדה אוטומטי

חישובים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה - בית משפט
 1. מחשבון ריבית צמודה ריבית משפטית - פסק דין
 2. מחשבון ריבית צמודה - ריבוי חיובים ריבית משפטית
 3. מחשבון ריבית פיגורים פסיקת ריבית - הוצל"פ
 4. מחשבון ריבית שיקלית לא צמודה פסיקת ריבית
 5. מחשבון ריבית במטבע חוץ פסיקת ריבית
 6. מחשבון שיבוב ריבית פיגורים המוסד לביטוח לאומי
 7. מחשבון ריבוי חיובים מצטברים לפי ריבית פיגורים
חישוב ריבית לפי פקודת מס הכנסה
 1. מחשבון הצמדה וריבית מוצמדת - ריבית מס הכנסה
חישוב ריבית והצמדה לפי פקודת פשיטת רגל
 1. מחשבון ריבית והצמדה לפי פקודת פשיטת רגל
חישובי ריביות לפי החשב הכללי
 1. מחשבון ריבית חשכ"ל
 2. מחשבון ריבית פיגורים חשכ"ל
 3. מחשבון ריבית פיגורים למשכנתאות - חשכ"ל
 4. מחשבון ריבית בגין איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית - חשכ"ל
חישוב ריבית מוניציפלית - חוק הרשויות
 1. מחשבון ארנונה - החזר תשלומי יתר
 2. מחשבון ארנונה - תשלומי פיגורים
חישוב ריבית היטל השבחה
 1. מחשבון ריבית היטל השבחה
חישוב פיצויים לפי חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור
 1. מחשבון פיצויים לפי חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור
חישוב ריבית הפריים/משכנתא
 1. מחשבון ריבית הפריים - ריבית בנק ישראל
 2. מחשבון בדיקת משכנתא צמודה למדד
 3. מחשבון בדיקת הלוואות צמודות מדד
חישוב אינפלציה והמרות
 1. מחשבון אינפלציה ידועה בין שתי תקופות
 2. מחשבון אינפלציה + המרות לירה/שקל/ש"ח
 3. מחשבון מדד תשומה בניה למגורים
 4. מחשבון מדד מחירי הדירות
 5. מחשבון השוואה בין מדדים
 6. מחשבון המרה בין לירה/שקל ישן לש"ח
חישוב ריבית נומינלית/אפקטיבית
 1. מחשבון המרת ריביות אפקטיבית/נומינלית
חישובי ריביות שונות
 1. מחשבון הצמדה וריבית ללא מדדים שליליים
 2. מחשבון הצמדה וריבית רגילה לא מוצמדת למדד
 3. מחשבון הצמדה וריבית שנתית או חודשית
 4. מחשבון ריבית דריבית לא צמודה כולל שיערוך עתידי
 5. מחשבון ריבית נכיון שיק - נכיון שטר


האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח