נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון חוק פסיקת ריבית והצמדה - ריבית שיקלית
 
תאריך תחילת תקופה
 
תאריך סוף תקופה
 
הסכום לשיערוך
 
ריבית שיקלית הריבית השנתית מחושבת אוטומטית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה - ריבית שיקלית
 
הערות - מחשבון לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה - ריבית שיקלית
המחשבון מעודכן אחת לרבעון - לפי נתוני אגף החשב הכללי - משרד האוצר. כל הריביות המחושבות מכוח תקנה ריבית והצמדה מחושבות אחת לרבעון על ידי החשב הכללי ומפורסמות עד העשירי לחודש כל רבעון. בעבר שימשו הריביות לחישוב הריבית בגין תשלומים הנפסקים, בהליך משפטי בלבד. כיום משמשות ריביות אלה כבסיס לחישוב הריבית בהסכמים שונים.
בכל תחילת רבעון מעביר בנק ישראל נתונים לחשב הכללי לפיהם מחושבת הריבית על פי חוק ובאין נתונים אלו - בתחילת כל רבעון - הריבית תחושב לפי ריבית ידועה עד עדכון החשב מדד המחירים לצרכן נלקח בדיוק עד 6 ספרות אחרי הנקודה ומוצג עד 2 ספרות אחרי הנקודה

מחשבוני ריבית החשב הכללי לפי חוק פסיקת ריבית:
  1. מחשבון ריבית החשב כללי לפי חוק פסיקת ריבית
  2. מחשבון ריבית פיגורים לפי חוק פסיקת ריבית
  3. מחשבון ריבית שקלית לא צמודה לפי חוק פסיקת ריבית
  4. מחשבון ריבית מטבע חוץ לפי פסיקת ריבית

מחשבוני ריבית החשב הכללי נוספים:
  1. מחשבון ריבית החשב כללי
  2. מחשבון ריבית פיגורים החשב כללי
  3. מחשבון ריבית פיגורים למשכנתאות
  4. מחשבון ריבית בגין איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית


ריבית שיקליתתקופה
2.3%מיום 01/04/2022 עד 30/06/2022
2.01%מיום 01/01/2022 עד 31/03/2022
2.01%מיום 01/10/2021 עד 31/12/2021
2.02%מיום 01/07/2021 עד 30/09/2021
2.0%מיום 01/04/2021 עד 30/06/2021
2.0%מיום 01/01/2021 עד 31/03/2021
2.0%מיום 01/10/2020 עד 31/12/2020
2.03%מיום 01/07/2020 עד 30/09/2020
2.2%מיום 01/04/2020 עד 30/06/2020
2.2%מיום 01/01/2020 עד 31/03/2020
2.2%מיום 01/10/2019 עד 31/12/2019
2.3%מיום 01/07/2019 עד 30/09/2019
2.3%מיום 01/04/2019 עד 30/06/2019
2.4%מיום 01/01/2019 עד 31/03/2019
2.1%מיום 01/10/2018 עד 31/12/2018
2.1%מיום 01/07/2018 עד 30/09/2018
2.1%מיום 01/04/2018 עד 30/06/2018
2.1%מיום 01/01/2018 עד 31/03/2018
2.1%מיום 01/10/2017 עד 31/12/2017
2.1%מיום 01/07/2017 עד 30/09/2017
2.1%מיום 01/04/2017 עד 30/06/2017
2.2%מיום 01/01/2017 עד 31/03/2017
2.1%מיום 01/10/2016 עד 31/12/2016
2.1%מיום 01/07/2016 עד 30/09/2016
2.1%מיום 01/04/2016 עד 30/06/2016
2.1%מיום 01/01/2016 עד 31/03/2016
2.1%מיום 01/10/2015 עד 31/12/2015
2.1%מיום 01/07/2015 עד 30/09/2015
2.1%מיום 01/07/2015 עד 30/09/2015
2.1%מיום 01/04/2015 עד 30/06/2015
2.2%מיום 01/01/2015 עד 31/03/2015
2.2%מיום 01/10/2014 עד 31/12/2014
2.7%מיום 01/07/2014 עד 30/09/2014
2.7%מיום 01/04/2014 עד 30/06/2014
2.9%מיום 01/01/2014 עד 31/03/2014
3.2%מיום 01/10/2013 עד 31/12/2013
3.2%מיום 01/07/2013 עד 30/09/2013
3.7%מיום 01/04/2013 עד 30/06/2013
3.8%מיום 01/01/2013 עד 31/03/2013
4.2%מיום 01/10/2012 עד 31/12/2012
4.2%מיום 01/07/2012 עד 30/09/2012
4.6%מיום 01/04/2012 עד 30/06/2012
4.6%מיום 01/01/2012 עד 31/03/2012
4.9%מיום 01/10/2011 עד 31/12/2011
5.4%מיום 01/07/2011 עד 30/09/2011
5.1%מיום 01/04/2011 עד 30/06/2011
4.4%מיום 01/01/2011 עד 31/03/2011
4.2%מיום 01/10/2010 עד 31/12/2010
4.0%מיום 01/07/2010 עד 30/09/2010
3.8%מיום 01/04/2010 עד 30/06/2010
3.6%מיום 01/01/2010 עד 31/03/2010
3.3%מיום 01/10/2009 עד 31/12/2009
2.8%מיום 01/07/2009 עד 30/09/2009
2.9%מיום 01/04/2009 עד 30/06/2009
3.8%מיום 01/01/2009 עד 31/03/2009
6.3%מיום 01/10/2008 עד 31/12/2008
6.2%מיום 01/07/2008 עד 30/09/2008
5.5%מיום 01/04/2008 עד 30/06/2008
6.7%מיום 01/01/2008 עד 31/03/2008
6.4%מיום 01/10/2007 עד 31/12/2007
5.9%מיום 01/07/2007 עד 30/09/2007
6.4%מיום 01/04/2007 עד 30/06/2007
7.0%מיום 01/01/2007 עד 31/03/2007
7.8%מיום 01/10/2006 עד 31/12/2006
7.8%מיום 01/07/2006 עד 30/09/2006
7.6%מיום 01/04/2006 עד 30/06/2006
7.1%מיום 01/01/2006 עד 31/03/2006
6.2%מיום 01/10/2005 עד 31/12/2005
5.9%מיום 01/07/2005 עד 30/09/2005
5.8%מיום 01/04/2005 עד 30/06/2005
6.0%מיום 01/01/2005 עד 31/03/2005
6.5%מיום 01/10/2004 עד 31/12/2004
6.6%מיום 01/07/2004 עד 30/09/2004
6.5%מיום 01/04/2004 עד 30/06/2004
6.8%מיום 01/01/2004 עד 31/03/2004
8.1%מיום 01/10/2003 עד 31/12/2003
8.9%מיום 01/07/2003 עד 30/09/2003
10.3%מיום 01/04/2003 עד 30/06/2003


ההצמדה למדד ושיערוך ריבית הפיגורים - מפורטים בטבלה לכל תקופה בתוצאות החישוב מכוח סעיף 3א לחוק פסיקת ריבית והצמדה - לבית המשפט הסמכות להפחית את שיעור הריבית וההצמדה במלואה או במקצתה לפי שיקול דעתו.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו