נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון שכר טרחה עו"ד כונס נכסים מפרק חברות
לפי תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם)
 
שם התיק
 
מספר תיק
 
לתקופה שמתחילה ביום
 
לתקופה שמסתיימת ביום
 
שיעור המע"מ
 
בסיס החישוב לשנת
 
סך הכנסות שוטפות לתקופה
שאינן כוללת מימוש נכסים
 
סך הכנסות ממימוש נכסים
לתקופה הנדונה
 
הערות לתיק
 

דברי הסבר: שכר טרחת עורך דין מפרק חברה - שכ"ט כונס נכסים

המחשבון מייצר דו"ח מפורט לבית המשפט לפי תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), תשמ"א - 1981. המחשבון מציג ומפרט את משך התקופה הנדונה שבגינה נדרש שכר הטרחה, מפרט באופן מדורג את שכר הטרחה בגין ניהול שוטף עד לשבע רמות שכר טרחה ומפרט את שכר הטרחה בגין מימוש נכסים לתקופה - עד ארבע מדרגות, לפי האמור בתקנות. החישובים כאמור מפורטים לפי המדרגות , מציגים את מרכיב המע"מ ואת סה"כ לתשלום שכר הטרחה.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח