נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון שכר טרחה מינימלי בעסקת מקרקעין לפי כללי לשכת עורכי הדין
בעסקאות מכר, חליפין, מתנה ורישום זכות חכירה או חכירת משנה והעברה מחברה לבעלי הזכויות בה
 
שווי המקרקעין
 
סכום המשכנתא
 
רישום הערת אזהרה
 
העברת משכנתא קיימת / ביטול רישום משכנתא קיימת
 
האם נדרש לבצע חלוקה ופיצול
 
חישוב בסיס שכ"ט מינימלי לשנת
 

דברי הסבר: שכר טרחה מינימלי בעסקת מקרקעין לפי כללי לשכת עורכי הדין

המחשבון מעודכן לשנת 2021
המחשבון מבצע חישוב שכר טרחת עורך דין בגין ייצוג בפעולת מכר, חליפין, מתנה, רישום זכויות חכירה, העברה מחברה לבעלי זכויות בה. החישוב מבוצע באופן מדורג שכ"ט א' עד התקרה הקבועה בכללי הלשכה, שכ"ט ב' מעבר לתקרה, תוך התחשבות בפעולות רישום הערת אזהרה, רישום משכנתא , ביטול רישום משכנתא קיימת או העברת משכנתא וביצוע חלוקה ופיצול באם בוצעו. החישוב הינו מפורט ובסופו יוצגו כל המרכיבים הרלבנטים לרבות סכום כולל של שכר הטרחה , סכום המע"מ וסה"כ שכר טרחת עורך דין כולל מס ערך מוסף.

החישוב מתבצע לפי כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ) עבור דירות יד שניה ונכסי מקרקעין שאינם מקבלן. שכר הטרחה אינו כולל אגרות רישום הערת אזהרה, הוצאת נסח מקרקעין, אגרת רישום משכנתא, אגרת רישום עסקה, נסח משכון, תשריטים, תקנון הבית המשותף, שליחויות, הליכים משפטיים בבתי משפט, בית הדין, רשם הירושה, הוצל"פ, נאמנויות, כינוס נכסים, שמאות, הוצאות מהנדס/אדריכל עבור בדיקת חריגות בנייה, הוצאות חריגות וכדומה. כלומר, שכ"ט הינו עבור בדיקה, עריכת הסכם, משח, דיווח לרשויות המס, רישום הערת אזהרה, רישום העסקה אצל רשם המקרקעין (בייצוג קונה), אימות המסמכים המשפטיים / התצהירים ע"י עורך הדין המייצג.

שווי המקרקעין - שווי המקרקעין הינו שווי הנכס שבו מתבצעת עסקת המכר.

הערה מיוחדת לשכר טרחת עורך דין קבלן בייצוג קונה
החל מיום 10/1/2015 שכ"ט עורך דין לרכישה מקבלן הוגבל ל 5000 ש"ח או לחצי אחוז ממחיר הדירה הנמוך מבינהם. הוחרגו מהוראת החוק (תיקון 7 לחוק המכר התשע"ד 2014) דירות יוקרה שמחירן מעל 4,642,750 ש"ח (לפי מדרגת מס הרכישה השלישית). החוק אינו מגביל שכר טרחת עורך דין שמייצג את האינטרסים של הרוכש ושאינו מייצג את הקבלן.
ראו מדריך רכישת דירה.

הערה מיוחדת לקביעת שווי מקרקעין בעסקת מתנה או עסקה ללא תמורה
עסקת מתנה או העברה ללא תמורה הינה עסקה לכל דבר מבחינת האחריות המשפטית ואופן ביצועה (יש למלא מש"ח, לדווח לרשויות המס, לערוך מסמכים, תצהירים, שטרות מכר, לדאוג לאישור הרשות המקומית, לבצע רישום העסקה אצל רשם המקרקעין וכדומה). לפיכך, בעסקאות מתנה או עסקאות ללא תמורה שווי המקרקעין יקבע לפי שווי עסקאות דומות בנכסים שנערכו סמוך לביצוע עסקה זו וכפי שמופיעים בנתוני רשות המיסים. בהעדר עסקאות סמוך לתקופת עסקה זו, דרך אפשרית לשיערוך הינה באמצעות מחשבון מדד מחירי הדירות בישראל (שווי הרכישה כפול מדד מחירי הדירות) או ע"י הערכת שמאי. כך או כך, יש להציג את מסמך השיערוך המפורט לרשות המיסים.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
מיסוי מקרקעין
מדריך תיקון 76
שכ"ט מינימלי במקרקעין
מחשבון מס רכישה
מס רכישה הלכת פלם
מחשבון מס שבח מקרקעין
מחשבון מס שבח מורחב
מס שבח הוראת השעה
מחשבון מס שבח גילום מלא
מחשבון פטור חד פעמי
סימולטור מס שבח בדיקת פטור
מחשבון קנסות מס שבח
מחשבון קנס גרעון
מחשבון פריסת מס שבח
מחשבון פחת מקרקעין
מחשבון פחת דירה שהושכרה
מחשבון איחוד וחלוקה
מחשבון תמ"א 38
מחשבון היטל השבחה
ריבית פיגורים היטל השבחה
מחשבון תיאום מס רכוש
מחשבון יום הרכישה בניה עצמית
מחשבון היוון בניה רוויה
מסלולי מיסוי דירה מושכרת
מיסוי שכ"ד פטור מלא/חלקי
מחשבון פטור זכויות בניה 49ז
מחשבון הלכת בטאט 49ז
מחשבון הגנת הדייר מגורים
מחשבון הגנת הדייר בתי עסק
מחשבון ארנונה פיגורים
מחשבון ארנונה החזרים
מחשבון ריבוי תאומים
מחשבון תכנון משכנתא
טבלת מס רכישה
ביטול מס מכירה
הכל על משכנתא
מס שבח - טפסים
מס שבח - טלפונים
מיסוי מקרקעין קבלת קהל
חוק מיסוי מקרקעין
 
מחשבוני ריבית והצמדה
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין
מחשבוני חישובי שכר
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו