נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון שכר טרחת כונס נכסים בגין חוב פיגור משכנתא דירת מגורים - הוצל"פ
 
תיק תביעה
 
התמורה בגין הדירה
 
סכום החוב שבפיגור
 
שיעור המע"מ
 
מצב החייב

דברי הסבר: שכ"ט כונס נכסים במכירת דירת מגורים לפי תקנות הוצאה לפועל

המחשבון מבצע חישוב שכר טרחת כונס הנכסים לצורך הסדרת חוב פיגורי משכנתא בגין דירת המגורים, לפי תקנות הוצאה לפועל (שכר טרחת עורכי דין וכונסי נכסים) תשס"ב - 2002.

המחשבון מאפשר לבצע תחשיב שכ"ט כונס הנכסים לפי שלושה מצבים:
1. מצב א': החייב פרע את החוב תוך 90 יום מיום מינוי כונס הנכסים
2. מצב ב': החייב פרע את החוב לאחר 90 יום מיום מינוי כונס הנכסים
3. מצב ג': החייב לא פרע את החוב שבפיגור והדירה נמכרת בידי כונס הנכסים

כונס נכסים
כונס נכסים שמונה לצורך ביצוע משכנתא.

החוב שבפיגור
כל התשלומים שלא שולמו במועד שנקבע לפירעונם על פי הסכם ההלוואה, למעט חוב הנובע מהעמדת ההלוואה לפירעון מוקדם.

שכרו של כונס הנכסים בא בגדר הוצאות שמוטלות על החייב ושנחשבות לחלק מהחוב הפסוק, לשכר הטרחה יתווסף מע"מ.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
מיסוי מקרקעין
מדריך תיקון 76
שכ"ט מינימלי במקרקעין
מחשבון מס רכישה
מס רכישה הלכת פלם
מחשבון מס שבח מקרקעין
מחשבון מס שבח מורחב
מס שבח הוראת השעה
מחשבון מס שבח גילום מלא
מחשבון פטור חד פעמי
סימולטור מס שבח בדיקת פטור
מחשבון קנסות מס שבח
מחשבון קנס גרעון
מחשבון פריסת מס שבח
מחשבון פחת מקרקעין
מחשבון פחת דירה שהושכרה
מחשבון איחוד וחלוקה
מחשבון תמ"א 38
מחשבון היטל השבחה
ריבית פיגורים היטל השבחה
מחשבון תיאום מס רכוש
מחשבון יום הרכישה בניה עצמית
מחשבון היוון בניה רוויה
מסלולי מיסוי דירה מושכרת
מיסוי שכ"ד פטור מלא/חלקי
מחשבון פטור זכויות בניה 49ז
מחשבון הלכת בטאט 49ז
מחשבון הגנת הדייר מגורים
מחשבון הגנת הדייר בתי עסק
מחשבון ארנונה פיגורים
מחשבון ארנונה החזרים
מחשבון ריבוי תאומים
מחשבון תכנון משכנתא
טבלת מס רכישה
ביטול מס מכירה
הכל על משכנתא
מס שבח - טפסים
מס שבח - טלפונים
מיסוי מקרקעין קבלת קהל
חוק מיסוי מקרקעין
 
מחשבוני ריבית והצמדה
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין
מחשבוני חישובי שכר
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו