נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםמידע מקצועי למייצגים: קבצי שינויים במערך הניכויים לשנים 2003 - 2021
לכל שנת מס קובץ נפרד - בפורמט PDF


קובץ שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2022 - בתחילת שנת 2022

קובץ שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2021

קובץ שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2020

קובץ שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2019

קובץ שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2018

קובץ שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2017

קובץ שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2016

קובץ שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2015

קובץ שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2014

קובץ שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2013

קובץ שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012

קובץ שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2011

קובץ שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2010

קובץ שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2009

קובץ שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2008

קובץ שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2007

קובץ שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2006

קובץ שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2005

קובץ שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2004

קובץ שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2003
 
הערות - שינויים במערך הניכויים
האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו