נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון ביטוח לאומי ומס בריאות - ניכויי עובד ומעסיק
 
הכנסה חודשית חייבת
 
שנת מס
 
סטטוס
 
הערות: מחשבון ביטוח לאומי ומס בריאות - ניכויי עובד מעסיק

המחשבון מחשב דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור:
1. שכיר שמלאו לו 18 וטרם הגיע לגיל פרישה
2. בעל שליטה שמלאו לו 18 וטרם הגיע לגיל פרישה
3. עצמאי שמלאו לו 18 וטרם הגיע לגיל פרישה

טבלת השכר הממוצע במשק של ביטוח לאומי
חישוב במחשבון זה אינו בא במקום השומה הנקבעת ע''פ החוק.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח