נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון תוחלת חיים בישראל לפי לוחות תמותה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 
בעניין:
 
תאריך לידה
 
מועד השיערוך
 
סוג אוכלוסיה
 
מין
 
האם להציג לוח תמותה מלא
 


דברי הסבר: מחשבון תוחלת חיים בישראל לפי לוחות תמותה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

תוחלת חיים
תוחלת החיים היא מדד סטטיסטי לממוצע, או לתוחלת המתמטית, של משך החיים הנותר לפרט בקבוצה נתונה. בשימוש הנפוץ במושג "תוחלת חיים", הכוונה היא לתוחלת החיים בלידה. קיימות שתי שיטות לבניית לוחות תמותה המשמשים לחישוב תוחלת החיים: לוח תמותה קוהורטי (דורי) ולוח תמותה שוטף.

לוח תמותה דורי
משמש לחישוב תוחלת החיים של ילידי שנה מסוימת. ניתן לחשב לוח כזה על בסיס הנתונים שנצברו בעבר ולמצוא את תוחלת החיים של אנשים בדורות קודמים. קיימת נוסחה לחישוב תוחלת החיים של יילוד על פי לוח התמותה. לוח התמותה נקבע לאנשים עם מאפיינים כגון מין, דת, ארץ ועוד. לפי נוסחה זו נמדדת תוחלת החיים של בני האדם החיים כיום בכל ארצות העולם. אם רוצים לחשב את תוחלת החיים (אורך החיים הממוצע) הצפויה לאנשים החיים כיום - יש לערוך תחזיות לגבי הסתברויות התמותה הצפויות בעתיד ולבנות לוחות תמותה קוהורטיים עתידיים. חישובים כאלה נערכים כיום גם בחברות ביטוח ובקרנות פנסיה לפי נתונים ופרמטרים בד"כ סובייקטיבים על מנת להבטיח את רווחיותם, ובמידת מה בקריצת עיין סמוייה של משרדי האוצר - על מנת להבטיח שיהיה כסף בקופה ושחברות פנסיה אלו לא יכנסו לגרעונות אקטואריים. נציין כי מחשבון זה מבוסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שאמורה להיות נטולת אינטרסים זרים.

לוח תמותה שוטף
הוא לוח תמותה סינתטי ובו הסתברויות תמותה כפי שנמדדו בשנה מסוימת (או במספר קטן של שנים) והמתאר בקירוב את הסתברויות התמותה הנוכחיות (בפיגור מסוים). ניתן לחשב בעזרת לוח זה "תוחלת חיים שוטפת" שהיא מוצר סינתטי המשקף את אורך החיים הממוצע, שהיה צפוי אילו שיעורי התמותה הנוכחיים היו נמשכים לכל אורך החיים בעתיד. לוח זה אינו מאפשר לדעת את אורך החיים (תוחלת החיים) האמיתי הצפוי ליילודים הנולדים כיום אלא את תוחלת החיים בהנחה התאורטית-היפותטית, שלא יחול כל שינוי בהסתברויות התמותה בעתיד (דבר שהוא מופרך בעליל, על פי נסיון של מאות שנים).

השוואה בין תוחלות חיים אמיתיות מתקופות שונות, מחייבת שימוש בתוחלת חיים דוֹרית, המבוססת על לוח תמותה דורי. השוואה אפשרית אחרת היא בין תוחלות חיים שוטפות, המבוססות על לוחות תמותה שוטפים מתקופות שונות. זוהי השוואה בין מדדים סינתטיים שאינם משקפים אורך חיים צפוי אמיתי. היתרון של השוואה כזו הוא בכך שאינה תלויה בתחזיות לגבי התמותה הצפויה בעתיד. עובדת קיומן של שתי שיטות חישוב שונות מקשה על השוואה מדויקת בין התוצאות של תוחלת החיים.

מחשבון מבצע חישוב תוחלת החיים - הנתונים מבוססים על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיטיקה - לוחות תמותה שלמים של מדינת ישראל, 2013 - 2017 הידועים בינואר 2020. בתוצאות החישוב יופיע נתוני הבסיס: תאריך לידה נתון , מועד השיערוך, דת: יהודי, ערבי מין: זכר, נקבה ובנוסף חישוב מפורט לתוחלת החיים, גיל ביום השיערוך הנבחר, תוספת שנים נוספות למחיה מגיל השיערוך, תוחלת חיים, וסך תוחלת החיים בשנים המבוקשת לנבדק. כמוכן, אפשרות לקבלת פירוט מלא של לוח התמותה המלא.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח