נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון נזיקין פיצוי מקסימלי לפי חוק פיצוי לנפגעי גזזת, התשנ"ד-1994 - תביעה ראשונה. חישוב גובה מענק חד פעמי מקסימלי וחישוב הקצבה החודשית לפי הנוסחה האמורה בחוק
 
תאריך השערוך
 
אחוזי נכות
 
השכר הממוצע במשק
 
הפיצוי המקסימלי מחושב ומוצמד למדד אוטומטית
 הערות: חישוב פיצוי מקסימלי לנפגעי גזזת
על–פי החוק לפיצוי נפגעי גזזת, מיום 1 בינואר 1995 זכאים לתשלום מי שנפגעו מטיפול בהקרנות נגד גזזת (או שאיריהם), שנעשו בתקופה מ–1.1.46 עד 31.12.60 על–ידי גוף המוגדר בחוק. לנפגע ייחשב מי שחולה באחת המחלות המפורטות בחוק, כגון סרטן באזור הראש והצוואר או סרטן הדם, והוא נמצא בישראל.
הפיצויים ניתנים בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו, בתביעה רגילה כמפורט:
א. 0-4% - הנפגע לא יקבל כל תשלום עבור אחוזים אלה.
ב. 5-39% - הנפגע יקבל מענק חד פעמי על-פי הנוסחה הקבועה בחוק.
ג. 40-74% - הנפגע יקבל מענק חד פעמי בגובה 50% ממקסימום המענק ובנוסף קצבה חודשית, על-פי הנוסחה הקבועה בחוק.
ד. 75-100% - הנפגע יקבל את המענק החד פעמי במלואו ובנוסף יקבל קצבה חודשית, על-פי הנוסחה הקבועה בחוק.
לחישוב פיצוי לנפגעי גזזת עבור תביעת שארים - לחץ כאן

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח