נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
חישוב קנסות בגין איחור בדיווח לרשות מיסוי מקרקעין
מחשבון קנס על אי הגשת הצהרה או הודעה בגין עסקת מקרקעין
 
תאריך הפעולה במקרקעין
עסקה / מכירה / מתנה / העברה / נאמנות
הקצאת מניות באיגוד מקרקעין
 
תאריך הדיווח בפועל
 
סוג הדיווח
 
דברי הסבר: קנס על אי הגשת הצהרה או הודעה - קנסות איחור דיווח לרשות מיסוי מקרקעין

המחשבון מעודכן עד ליום 15/1/2023
בתוצאות החישוב יוצגו הנתונים הבאים: תאריך הפעולה במקרקעין, תאריך הדיווח בפועל, בדיקת מהות הקנס אי הצהרה או אי הודעה, תאריך חובת הדיווח מיום הפעולה במקרקעין, במקרים הרלוונטיים - סה"כ ימים בין הפעולה במקרקעין לבין הדיווח בפועלה, סה"כ שבועות, איחור בימים, יחס הפיגור היחסי - כל שבועים או חלק מהם, יחס הפיגור המלא , כל שבועיים מלאים, בסיס הקנס לכל שבועיים בהתאם לתאריך הדיווח בפועל, סה"כ גובה הקנס בגין אי דיווח בזמן. בסיס הקנס מעודכן מתחולת הקנס בחוק משנת 2011, ויוצג בהתאמה לתאריך הדיווח בפועל, כך שבמחשבון זה ניתן לבדוק קנסות היסטורים קודמים, בגין אי הצהרה או אי הודעה בזמן.
סעיף 94א(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג – 1963 , קובע כי אדם, שלא הגיש הצהרה או הודעה במועד שנקבע בחוק כמפורט להלן, יוטל עליו קנס בעד כל שבועיים של פיגור.
הצהרה - אי הגשת הצהרה כאמור בסעיפים 73 ו- 76.
הודעה - אי הגשת הודעה כאמור בסעיפים 74 ו- 75.

ראו גם מחשבון קנס איחור בתשלום מס רכישה או מס שבח

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
מיסוי מקרקעין
מדריך תיקון 76
שכ"ט מינימלי במקרקעין
מחשבון מס רכישה
מס רכישה הלכת פלם
מחשבון מס שבח מקרקעין
מחשבון מס שבח מורחב
מס שבח הוראת השעה
מחשבון מס שבח גילום מלא
מחשבון פטור חד פעמי
סימולטור מס שבח בדיקת פטור
מחשבון קנסות מס שבח
מחשבון קנס גרעון
מחשבון פריסת מס שבח
מחשבון פחת מקרקעין
מחשבון פחת דירה שהושכרה
מחשבון איחוד וחלוקה
מחשבון תמ"א 38
מחשבון היטל השבחה
ריבית פיגורים היטל השבחה
מחשבון תיאום מס רכוש
מחשבון יום הרכישה בניה עצמית
מחשבון היוון בניה רוויה
מסלולי מיסוי דירה מושכרת
מיסוי שכ"ד פטור מלא/חלקי
מחשבון פטור זכויות בניה 49ז
מחשבון הלכת בטאט 49ז
מחשבון הגנת הדייר מגורים
מחשבון הגנת הדייר בתי עסק
מחשבון ארנונה פיגורים
מחשבון ארנונה החזרים
מחשבון ריבוי תאומים
מחשבון תכנון משכנתא
טבלת מס רכישה
ביטול מס מכירה
הכל על משכנתא
מס שבח - טפסים
מס שבח - טלפונים
מיסוי מקרקעין קבלת קהל
חוק מיסוי מקרקעין
 
מחשבוני ריבית והצמדה
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין
מחשבוני חישובי שכר
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו