טקסו - מחשבונים משפטיים
חישובי ריביות - הצמדה - שיערוך סכומים - בדיקת יתרת חובות
הוסף למועדפים מחשבון ריבית בנק ישראל - ריבית הפריים מחשבונים משפטיים

חישובי ריביות והצמדה
מכתב התראה אוטומטי
חוק פסיקת ריבית והצמדה
תקנות פסיקת ריבית
ריבית פקודת פשיטת רגל
מחשבון ריבית רגילה
מחשבון חוק פסיקת ריבית
מחשבון פסיקת ריבית ריבוי חיובים
מחשבון פסיקת ריבית פיגורים
פסיקת ריבית שיקלית
פסיקת ריבית במטבע חוץ
מחשבון ריבית חשכ"ל
מחשבון ריבית פיגורים למשכנתאות
מחשבון ריבית פיגורים - חשכ"ל
מחשבון ריבית שיבוב מל"ל
מחשבון ריבית הפריים
מחשבון ריבית מס הכנסה
מחשבון ריבית חודשית/שנתית
מחשבון חוב צמוד + החזר חודשי
מחשבון הצמדה - לירה - ש"ח
מחשבון אינפלציה בישראל
מחשבון תשומות בניה
מחשבון מחירי הדירות
מחשבון השוואת מדדים
מחשבון ריבית אפקטיבית
מחשבון ארנונה ריבית פיגורים
מחשבון ארנונה ריבית החזרים
מחשבון נכיון שיק
בדיקת משכנתא צמודה למדד
 
מחשבוני מיסוי מקרקעין
מחשבוני נזיקין - פלת"ד
מחשבוני דיני עבודה - חישובי שכר
חישובי עסקים
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה - ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים
הודעה לעיתונות - ריבית בנק ישראל
27/05/2013
 
ריבית בנק ישראל לחודש יוני 2013 תרד ב-0.25 נקודות אחוז לרמה של 1.25%

הגורמים העיקריים להחלטה
ההחלטה להוריד את הריבית לחודש יוני ב- 0.25 נקודת אחוז לרמה של 1.25%, עקבית עם מדיניות ריבית שנועדה לבסס את האינפלציה בתוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ב-12 החודשים הקרובים, ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. תוואי הריבית בהמשך תלוי בהתפתחויות בסביבת האינפלציה, בצמיחה בישראל ובכלכלה העולמית, במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתפתחות שער החליפין.
בהמשך לצעדים עליהם הודיעה הוועדה לפני שבועיים, החליטה הוועדה להפחית את הריבית ובכך להקטין את הפערים בין ריבית בנק ישראל לריביות המשקים המרכזיים בעולם על מנת להחליש את הגורמים להתחזקות השקל.
במהלך החודשיים האחרונים נמשכה המדיניות המרחיבה של הבנקים המרכזיים המובילים ואף הואצה בחודש האחרון. ה-ECB הוריד את הריבית לרמת שפל של 0.5% ונשיא הבנק ציין כי אינו שולל הורדת ריבית נוספת; בארה"ב תכניות ההקלה הכמותית נמשכות; הבנק המרכזי של יפן הודיע בתחילת אפריל על הכפלת קצב רכישות האג"ח. המדיניות המרחיבה של הבנקים המרכזיים במדינות המפותחות הגדולות צפויה להימשך, על פי הודעותיהם, גם בהמשך השנה. סביבת האינפלציה המשתקפת מעליית המחירים בפועל ומהצפיות לה היא מתונה. ב- 12 החודשים האחרונים עלה המדד ב- 0.8%, מתחת לגבול התחתון של יעד האינפלציה. הצפיות לאינפלציה לשנה הקרובה מהמקורות השונים נמצאות מעט מתחת למרכז יעד האינפלציה.
האינדיקטורים המעודכנים לפעילות המשק שפורסמו עד כה מצביעים על המשך צמיחה בשיעור מתון ברביע הראשון ועל מגמה מעורבת בחודש אפריל. מדדי האקלים הנגזרים מסקר מגמות בעסקים של הלמ"ס והמדד המשולב למצב המשק מצביעים על עלייה בקצב הצמיחה ביחס לרביע הקודם. מנגד, תכניתה התקציבית של הממשלה, תעמיד את יעד הגרעון לשנת 2013 על 4.65 אחוזי תוצר וב- 2014 יפחת הגרעון ל- 3 אחוזי תוצר. ירידה זו צפויה למתן את קצב התרחבות הביקושים.
נתונים מקרו כלכליים שהתפרסמו על משקים מובילים בעולם היו מעורבים. נמשכת ההתאוששות המתונה בכלכלת ארה"ב ואילו באירופה נמשכת ההאטה. קרן המטבע העולמית הורידה באפריל את תחזית הצמיחה ל – 2013 עבור מרבית המשקים המרכזיים.
קצב עליית מחירי הדירות ממשיך לעלות, וב-12 החודשים שהסתיימו במארס מחירי הדירות עלו ב-10.5%. יישום צעדי המיסוי בתחום הדיור שאושרו על ידי הממשלה, צפויים למתן את הביקושים בשוק הדיור.


מחשבונים רלוונטיים:
מחשבון ריבית בנק ישראל + מחשבון ריבית הפריים
מחשבון מדד המחירים לצרכן
מחשבון מדד מחירי הדירות בישראל
מחשבון מדד תשומות הבניה למגורים בישראל
מחשבון השוואה בין שלושה מדדים: מדד תשומות הבניה - מדד המחירים לצרכן ומדד מחירי הדירות

החלטות אחרונות של נגיד בנק ישראל - פרופסור קרנית פלוג
החלטת בנק ישראל - ריבית בנק ישראל לחודש מרץ 2015 - תרד ב 0.15 לרמה של 0.1%
החלטת בנק ישראל - ריבית בנק ישראל לחודש ספטמבר 2014 - תרד ב 0.25 לרמה של 0.25%
החלטת בנק ישראל - ריבית בנק ישראל לחודש אוגוסט 2014 - תרד ב 0.25 לרמה של 0.50%
החלטת בנק ישראל - ריבית בנק ישראל לחודש מרץ 2014 - תרד ב 0.25 לרמה של 0.75%
הועדה המוניטרית של בנק ישראל
החלטת בנק ישראל - ריבית בנק ישראל לחודש אוקטובר 2013 - תרד ב 0.25 לרמה של 1.00%
החלטות אחרונות של נגיד בנק ישראל - פרופסור סטנלי פישר
החלטת בנק ישראל - ריבית בנק ישראל לחודש יוני 2013 - תרד ב 0.25 לרמה של 1.25%
החלטת בנק ישראל - ריבית בנק ישראל לחודש מאי 2013 - תרד ב 0.25 לרמה של 1.50%
החלטת בנק ישראל - ריבית בנק ישראל לחודש ינואר 2013 - תרד ב 0.25 לרמה של 1.75%
החלטת בנק ישראל - ריבית בנק ישראל לחודש נובמבר 2012 - תרד ב 0.25 לרמה של 2.00%
החלטת בנק ישראל - ריבית בנק ישראל לחודש יולי 2012 - תרד ב 0.25 לרמה של 2.25%
החלטת בנק ישראל - ריבית בנק ישראל לחודש פברואר 2012 - תרד ב 0.25 לרמה של 2.50%
החלטת בנק ישראל - ריבית בנק ישראל לחודש דצמבר 2011 - תרד ב 0.25 לרמה של 2.75%
החלטת בנק ישראל - ריבית בנק ישראל לחודש אוקטובר 2011 - תרד ב 0.25 לרמה של 3.00%
החלטת בנק ישראל - ריבית בנק ישראל לחודש יוני 2011 - תרד ב 0.25 לרמה של 3.25%
האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
© All Right Reserved - Diogines Sharon Tal Advocate Copyrights (c) כל הזכויות שמורות טל שרון, עורך דין
שיווק והפצה - זולו