טקסו - מחשבונים משפטיים
דיני עבודה - מחשבוני יחסי עובד מעביד
הוסף למועדפים מחשבון החזר הוצאות נסיעה לחו"ל - הוצ' מוכרות למס הכנסה מחשבונים משפטיים

דיני עבודה ושכר
כתב תביעה אוטומטי
כתב תביעה עם שמירת נתונים
תביעת חוב מפרק/נאמן
תביעת חוב לבדיקת מפרק
תביעת חוב לפי בל/5305
מחשבון פיצויי פיטורים
מחשבון ימי הודעה מוקדמת
מחשבון הודעה מוקדמת + פיצוי
מחשבון פיצויי הלנת שכר
מחשבון פיצויי הלנת פיצויים
מחשבון דמי הבראה
מחשבון דמי הבראה לפי שעות
מחשבון שעות עבודה נוספות
מחשבון דמי מחלה
מחשבון חופשת לידה
מחשבון פדיון חופשה מפורט
מחשבון פדיון חופשה 5
מחשבון פדיון חופשה 6
מחשבון שעות נוספות
מחשבון גמול שעות נוספות
מחשבון היוון זכויות פנסיה
מחשבון היוון זכויות קה"ל
מחשבון פיצויי פטירה
מחשבון גיל פרישה
מחשבון מס הכנסה חודשי
מחשבון מס הכנסה שנתי
בדיקה החזרי מס
מחשבון הוצאות נסיעה לחו"ל
מחשבון הוצאות השגחה על ילדים
מחשבון תביעת גילום נטו
מחשבון נקודות זיכוי במס
סימולטור פריסה - תכנון מס
מחשבון פריסה - חישוב שנים
מידע - שווי השימוש ברכב
מידע - דמי הבראה טבלת זכאות
מידע - שיעורי מס הכנסה
מידע - פנסיה במגזר הפרטי
מידע - הרפורמה במס
דיני עבודה
 
מחשבוני ריביות והצמדה
מחשבוני מיסוי מקרקעין
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין - פלת"ד
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה - ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים
שימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון הוצאות נסיעה לחו"ל מוכרות למס הכנסה - החזר הוצאות לשנות המס 2015 - 2002
יש להקליד את הערכים בדולרים - $ דולר ארה"ב
שם פרטי ושם משפחה של הנוסע
מספר זהות הנוסע
שם העסק
שנת המס
מחיר הטיסה/טיסות בדולר ארה"ב
במחלקת תיירים/עסקים/מחלקה ראשונה
הוצאות לינה עם קבלות ב 7 לינות ראשונות ב $ ארה"ב
הוצאות לינה עם קבלות מהלינה השמינית ואילך ב $
מיום
עד יום (חישוב ימי הלינה יתבצע אוטומטית)
האם יש קבלות להוצאות הלינה?
*סך הוצאות שכירות רכב בדולר ארה"ב
*סך הוצאות שהייה אחרות בדולר ארה"ב
*סך הוצאות אחרות מותרות בניכוי בדולר ארה"ב
הוצאות חינוך ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים
לשוהים בחו"ל מעל 10 חודשים - בדולר ארה"ב
שער הדולר - בנק ישראל
תוספת של 25% מההוצאות המותרות בניכוי עד יום
30.9.2005 למדינות:

הונג קונג, טיוואן, יפן, סין , סינגפור, פיליפינים וקוריאה
תוספת של 25% מההוצאות המותרות בניכוי החל
מ 1.10.2005 למדינות:

אוסטרליה , אוסטריה, איטליה , איסלנד , אירלנד , אנגולה
בריטניה, בלגיה, גרמניה , דובאי , דנמרק , הולנד
הונג קונג , טיוואן , יוון , יפן , לוקסמבורג
נורבגיה , ספרד , עומאן, פינדלנד
צרפת, קאטר , קוריאה , קמרון , קנדה , שבדיה , שוויץ
 

הערות: מחשבון הוצאות נסיעה חו"ל מוכרות למס הכנסה
ההוצאות נסיעה לחו"ל מוכרות רק כשהן הכרחיות לייצור ההכנסה מכוח סעיף 2(2) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב- 1972 יש לצרף כל אסמכתא או מסמך המעיד כי מדובר בנסיעה עסקית וכן את פרטי זהותם של הנוסעים, מועדי הנסיעה, ארצות היעד וכל פירוט נוסף, כגון: פירוט המפגשים בחו"ל כרטיסי ביקור , כרטיסי כניסה לתערוכות , פרוט השתלמויות וכדומה.
הוצאות שכירות רכב - הסכום כולל את כל ההוצאות לרבות דלק , שירותים וכל הוצאה אחרת בגין אחזקת רכב בחו"ל. ההוצאה תותר על סמך קבלות נאותות בלבד.
הוצאות שהייה אחרות - נוסף להוצאות לינה יותרו הוצאות שהייה אחרות , אש"ל , עד תקרה לפי הקבוע בתקנות ליממה. במידה ואין קבלות בגין הוצאות לינה ו/או לא נדרשות הוצאות לינה - יש להקליד בשדות (עד 7 ימים ומעבר ל 7 ימים) 0 , ובשדה הוצאות שהייה אחרות להקליד את הוצאות הלינה וארוחות ללא קבלות והמחשבון ידע לחשב באופן אוטומטי הכרה בהוצאות שהייה גבוהות יותר. כמו כן, ניתן להוסיף הוצאות אש"ל בנוסף להוצאות לינה כפי שמולאו לעיל, לגבי הוצאות אש"ל אלה אין צורך בקבלות.
הוצאות אחרות - הוצאות שהוציא הנישום בחו"ל בגין נסיעות בתחבורה ציבורית כולל טיסה או טיסות פנים ארציות או שיחות טלפון לארץ לצורכי עבודה - יותרו בניכוי בהתאם לתקנות מס הכנסה כאילו הוצאו בארץ על כל המשתמע מכך.
בהתאם להנחיות רשות המס - בשום מקרה לא תותר הוצאה מעל לסכום ששולם בפועל.
המחשבון יוצר דו"ח מפורט ומסכם את סך ההוצאות שניתן לדרוש בניכוי על פי תקנות מס הכנסה - תוך פירוט מלא של סכומי ההוצאות שיותרו בניכוי בטבלת סיכום הכוללת את סוג ההוצאה (טיסות, לינות , שכירות רכב, שהייה אחרות - אש"ל, אחרות מותרות , תוספת ניכוי 25% באם קיימת, וסיכום כללי) וכן חלוקה לסכומים בש"ח סכומים בדולר ארצות הברית, החלק שיוכר למס בדולרים , בש"ח והחלק שלא יוכר - הוצאות עודפות. חישוב במחשבון זה אינו בא במקום השומה הנקבעת על פי חוק.
האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il
ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר
השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי
© All Right Reserved - Diogines Sharon Tal Advocate Copyrights (c) כל הזכויות שמורות טל שרון, עורך דין
שיווק והפצה - זולו