נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחולל מכתב הזמנה לשימוע
אשף ליצירת מכתב זימון לשיחת שימוע בעניין המשך העסקה או פיטורין
 
למסמכים אחרונים שלך (חוזה עבודה, הזמנה לשימוע, מכתב סיום העסקה/מכתב פיטורין) לחץ כאן
מכל מכתב שימוע שהופק, ניתן לייצר מכתב סיום העסקה עם אותם נתוני העובד והמעסיק
הנתונים האחרונים שיוקלדו, ישמרו במחשב שממנו בוצעה הפעולה (במחשבים ששומרים קוקיז)
 
יום עריכת מכתב הזימון לשימוע
פרטי העובד
  ת.ז. שם פרטי שם משפחה
 
מיקוד מס רחוב עיר
  מין דואר אלקטרוני טלפון העובד
 

פרטי המעסיק
שם המעסיק / שם החברה ע.מ/ח.פ
המקום בו יתבצע השימוע
שם עורך מכתב הזימון לשימוע
אצל מי השימוע יערך
כתובת המעסיק למכתבים
עיר רחוב מס מיקוד
דואר אלקטרוני טלפון המעסיק  
 
 
מועד השימוע
 
שעת השימוע
 
 
פירוט הסיבות לשימוע:
*
*
*
 
אופן מסירת מכתב השימוע
אופן מסירת מכתב הזימון לשימוע
 
יצירת מכתב זימון לשימוע בוורד - למי שוורד מותקן במחשב
האם ליצור קובץ וורד
(למי שמותקן וורד במחשב)


דברי הסבר: מחולל מכתב זימון לשימוע

המחולל מפיק מכתב זימון לשימוע באופן אוטומטי. מחולל זה מיועד במיוחד לעו"ד המייצגים חברות או לשימוש עורכי דין, משפטנים, המועסקים במחלקות המשפטיות בעסקים ובחברות. אחריות השימוש במחולל זה חלה על המשתמש בלבד. השירות ניתן ללא ייעוץ משפטי.


האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.