טקסו - מחשבונים משפטיים
דיני עבודה - מחשבוני יחסי עובד מעביד
הוסף למועדפים חישוב דמי הבראה לעובדים לפי שעות שבועיות - עובדת משק בית מחשבונים משפטיים

דיני עבודה ושכר
כתב תביעה אוטומטי
כתב תביעה עם שמירת נתונים
תביעת חוב מפרק/נאמן
תביעת חוב לבדיקת מפרק
תביעת חוב לפי בל/5305
מחשבון פיצויי פיטורים
מחשבון ימי הודעה מוקדמת
מחשבון הודעה מוקדמת + פיצוי
מחשבון פיצויי הלנת שכר
מחשבון פיצויי הלנת פיצויים
מחשבון דמי הבראה
מחשבון דמי הבראה לפי שעות
מחשבון שעות עבודה נוספות
מחשבון דמי מחלה
מחשבון חופשת לידה
מחשבון פדיון חופשה מפורט
מחשבון פדיון חופשה 5
מחשבון פדיון חופשה 6
מחשבון שעות נוספות
מחשבון גמול שעות נוספות
מחשבון היוון זכויות פנסיה
מחשבון היוון זכויות קה"ל
מחשבון פיצויי פטירה
מחשבון גיל פרישה
מחשבון מס הכנסה חודשי
מחשבון מס הכנסה שנתי
בדיקה החזרי מס
מחשבון הוצאות נסיעה לחו"ל
מחשבון הוצאות השגחה על ילדים
מחשבון תביעת גילום נטו
מחשבון נקודות זיכוי במס
סימולטור פריסה - תכנון מס
מחשבון פריסה - חישוב שנים
מידע - שווי השימוש ברכב
מידע - דמי הבראה טבלת זכאות
מידע - שיעורי מס הכנסה
מידע - פנסיה במגזר הפרטי
מידע - הרפורמה במס
דיני עבודה
 
מחשבוני ריביות והצמדה
מחשבוני מיסוי מקרקעין
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין - פלת"ד
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה - ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים
שימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון יחסי עובד מעביד - דיני עבודה - חישוב דמי הבראה שנתית לעובדים לפי שעות עבודה מפורט
 
Day/Month/Year   תאריך תחילת עבודה
Day/Month/Year    תאריך שיערוך הזכאות
שעות עבודה שבועיות למשרה מלאה לפי הסכם עבודה
  שעות עבודה שבועיות
תעריף דמי הבראה ליום עבודה לפי שנים
 

הערות: מחשבון דמי הבראה עובדים במגזר הפרטי המשתכרים לפי שעת עבודה - מפורט
המחשבון מתאים במיוחד עבור חישוב דמי הבראה לעובדות משק בית , עובדי נקיון, מלצרים, סטודנטים, עובדי תחנות דלק המשתכרים לפי שעה בשכר שבועי, עובדים בסקטור הפרטי המועסקים לפי שעה בשכר שבועי, ושאר העובדים המשתכרים ומועסקים לפי שעות.
יש לזכור - מספר השעות המקסימליות המהווה משרה מלאה הינו 43 שעות שבועיות, ואילו לנוער מספר השעות השבועיות המקסימליות למשרה מלאה הינו 40 שעות.

טבלת זכאות לימי הבראה על פי צו הרחבה בסקטור הפרטי
ותק בשנים ימי זכאות
1 5
2-3 6
4-10 7
11-15 8
16-19 9
20 ואילך 10
 
המחשבון מחשב את סה"כ ימי הותק, סה"כ שנות עבודה - ותק בשנים, ימי זכאות לדמי הבראה, אחוז משרה - יחסיות משרה באחוזים, שווי דמי הבראה למשרה מלאה, שווי דמי הבראה מתואם לפי אחוז משרה. במקרים בהם העובד עבד פחות משנתיים המחשבון מציג גם את אופן חישוב הזכאות לדמי הבראה בשנה השניה וזאת באם לא שולמו דמי הבראה על חלק עבודה בשנה הראשונה לפי החלק היחסי של הזכאות. כל החישובים מפורטים כולל פירוט חישוב דמי ההבראה - בתוצאת החישוב תופיע טבלת הזכאות לימי הבראה על פי צו הרחבה בסקטור הפרטי.
דמי הבראה משולמים לאחר תום שנת עבודה מלאה לפי תעריף יומי קבוע המתעדכן אחת לשנה ולפי מספר שנות ותק במקום העבודה דמי ההבראה משולמים בחודשים יוני, יולי או אוגוסט. דמי ההבראה כאמור, משולמים לפי החלק היחסי למשרת העובד, דהיינו עובד שעובד חצי משרה (50% משרה) יהיה זכאי לקבל 50% מדמי ההבראה לפי הותק וימי הזכאות.
קישורים רלוונטים:
חישוב דמי הבראה שנתית במגזר הפרטי לפי משרה מלאה או אחוז משרה (משרה חלקית) - לחץ כאן
חישוב דמי הבראה שנתית במגזר הציבורי ולפי ענפים קיבוציים - לחץ כאן
טבלת דמי הבראה לסקטור לפי הסכמים קיבוציים ולסקטור הפרטי לפי צו הרחבה
האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il. ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

© All Right Reserved - Diogines Sharon Tal Advocate Copyrights (c) כל הזכויות שמורות טל שרון, עורך דין
שיווק והפצה - זולו