טקסו - מחשבונים משפטיים
דיני עבודה - מחשבוני יחסי עובד מעביד
הוסף למועדפים מחשבון דמי הבראה לפי אחוז משרה בענף קיבוצי מחשבונים משפטיים

דיני עבודה ושכר
כתב תביעה אוטומטי
כתב תביעה עם שמירת נתונים
תביעת חוב מפרק/נאמן
תביעת חוב לבדיקת מפרק
תביעת חוב לפי בל/5305
מחשבון פיצויי פיטורים
מחשבון ימי הודעה מוקדמת
מחשבון הודעה מוקדמת + פיצוי
מחשבון פיצויי הלנת שכר
מחשבון פיצויי הלנת פיצויים
מחשבון דמי הבראה
מחשבון דמי הבראה לפי שעות
מחשבון שעות עבודה נוספות
מחשבון דמי מחלה
מחשבון חופשת לידה
מחשבון פדיון חופשה מפורט
מחשבון פדיון חופשה 5
מחשבון פדיון חופשה 6
מחשבון שעות נוספות
מחשבון גמול שעות נוספות
מחשבון היוון זכויות פנסיה
מחשבון היוון זכויות קה"ל
מחשבון פיצויי פטירה
מחשבון גיל פרישה
מחשבון מס הכנסה חודשי
מחשבון מס הכנסה שנתי
בדיקה החזרי מס
מחשבון הוצאות נסיעה לחו"ל
מחשבון הוצאות השגחה על ילדים
מחשבון תביעת גילום נטו
מחשבון נקודות זיכוי במס
סימולטור פריסה - תכנון מס
מחשבון פריסה - חישוב שנים
מידע - שווי השימוש ברכב
מידע - דמי הבראה טבלת זכאות
מידע - שיעורי מס הכנסה
מידע - פנסיה במגזר הפרטי
מידע - הרפורמה במס
דיני עבודה
 
מחשבוני ריביות והצמדה
מחשבוני מיסוי מקרקעין
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין - פלת"ד
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה - ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים
שימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון יחסי עובד מעביד - חישוב דמי הבראה שנתית על הסכמים קיבוציים ענפיים - חישוב מפורט
 
Day/Month/Year   תאריך תחילת עבודה
Day/Month/Year    תאריך שיערוך הזכאות
  אחוז משרה
  ענף לפי הסכם קיבוצי
תעריף דמי הבראה ליום עבודה לפי שנים
 


הערות: מחשבון דמי הבראה לפי אחוז משרה - חישוב דמי הבראה על הסכמים קיבוציים ענפיים - חישוב מפורט
המחשבון מחשב את סה"כ ימי הותק, סה"כ שנות עבודה - ותק בשנים, ימי זכאות לדמי הבראה, שווי דמי הבראה למשרה מלאה, שווי דמי הבראה מתואם לפי אחוז משרה. במקרים בהם העובד עבד פחות משנתיים המחשבון מציג גם את אופן חישוב הזכאות לדמי הבראה בשנה השניה וזאת באם לא שולמו דמי הבראה על חלק עבודה בשנה הראשונה לפי החלק היחסי של הזכאות. כל החישובים מפורטים כולל פירוט חישוב דמי ההבראה - בתוצאת החישוב תופיע טבלת הזכאות לימי הבראה על פי הסכמים קיבוציים ענפיים בסקטור הציבורי.
זכויות עובדי המגזר הפרטי נחותות יותר מעובדי המגזרים האחרים הן בתעריף דמי הבראה ליום עבודה והן במספר ימי הזכאות.
 
טבלת זכאות לימי הבראה על הסכמים קיבוציים ענפיים
ותק בשנים ימי זכאות
לעובדים במגזר
הציבורי
ימי זכאות
עובדי מוסדות
ההסתדרות
השוואה לעובדי
המגזר הפרטי
ימי זכאות
עובדי מדינה
תקשי"ר
ימי זכאות
עובדי המרכז
לשלטון מקומי
1 7 9 5 7 9
2-3 7 11 6 7 9
4 9 11 7 9 9
5-10 9 12 7 9 9
11-15 10 13 8 10 10
16-19 11 14 9 11 11
20 12 14 10 12 12
21-24 12 15 10 12 12
25 ואילך 13 15 10 13 13
 
דמי הבראה משולמים לאחר תום שנת עבודה מלאה לפי תעריף יומי קבוע המתעדכן אחת לשנה ולפי מספר שנות ותק במקום העבודה דמי ההבראה ענפיים משולמים בחודשים יוני או יולי . דמי ההבראה כאמור, משולמים לפי החלק היחסי למשרת העובד, דהיינו עובד שעובד חצי משרה (50% משרה) יהיה זכאי לקבל 50% מדמי ההבראה לפי הותק וימי הזכאות.
קישורים רלוונטיים:
חישוב דמי הבראה שנתית לפי אחוז משרה בסקטור הפרטי - לחץ כאן
חישוב דמי הבראה שנתית לפי שעות בסקטור הפרטי - לחץ כאן
טבלת דמי הבראה והסברים מפורטים (תשלום מפוצל, מיסוי ועוד) - לחץ כאן
האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il. ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
© All Right Reserved - Diogines Sharon Tal Advocate Copyrights (c) כל הזכויות שמורות טל שרון, עורך דין
שיווק והפצה - זולו