נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחולל פרוטוקול סיום עסקה במקרקעין
 
למסמכים אחרונים שלך (חוזה מכר, שכ"ט, ייפוי כוח, פרוטוקול סיום עסקה וכו') לחץ כאן
הנתונים האחרונים שיוקלדו, ישמרו במחשב שממנו בוצעה הפעולה (במחשבים ששומרים קוקיז)
הישוב בו נחתם הפרוטוקול יום החתימה על החוזה המכר יום החתימה על פרוטוקל
 
פרטי המוכרים
מספר הזיהוי סוג הזיהוי שם משפחה ושם פרטי
 
פרטי הקונים
מספר הזיהוי סוג הזיהוי שם משפחה ושם פרטי
 
סוג הנכס
 
היישוב בו ממקום הנכס רחוב מספר גוש חלקה תת
 
התייחסות לקריאת מונים ותשלום יחסי עבור ארנונה ותשלום ועד בית
ועד בית ארנונה גז מים חשמל
 
יצירת פרוטוקול סיום עסקה בוורד - למי שוורד מותקן במחשב
האם ליצור קובץ וורד - Word
(למי שמותקן וורד של חברת מיקרוסופט במחשב)


דברי הסבר: מחולל פרוטוקול סיום עסקה במקרקעין


מחוללי הסכמי מכר דירת מגורים
מחוללי הסכמי מכר נכסי מקרקעין מסחריים
מחוללי הסכמי שכר טרחה במקרקעין
מחוללי ייפויי כוח במקרקעין
צ'ק ליסט
שימו לב! נכון להיום כל מחוללי המקרקעין ניתנים היום לכל עורך דין המצטרף כמנוי ללא תוספת תשלום מהמחירון הקיים.

המחולל מפיק פרוטוקול סיום עסקה במקרקעין באופן אוטומטי מהיר לשימוש עורכי דין בעסקאות מקרקעין. אחריות מילוי הפרטים והשימוש במחולל פרוטוקול זה חלה על המשתמש בלבד. השירות ניתן ללא ייעוץ משפטי.


האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.