נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחולל ייפוי כוח בלתי חוזר - מוכר
 
למסמכים אחרונים שלך (חוזה מכר, שכ"ט, ייפוי כוח, פרוטוקול מסירה וכו') לחץ כאן
הנתונים האחרונים שיוקלדו, ישמרו במחשב שממנו בוצעה הפעולה (במחשבים ששומרים קוקיז)
  יום החתימה על ייפוי הכוח
 
 
שם עורך הדין המייצג את הקונה/ים שם עורך הדין המייצג את המוכר/ים
חובה להקליד שם פרטי ושם משפחה של עורך הדין המייצג את המוכר/ים
 
פרטי המוכרים
מספר הזיהוי סוג הזיהוי שם משפחה ושם פרטי
 
פרטי הקונים
מספר הזיהוי סוג הזיהוי שם משפחה ושם פרטי
 
היישוב בו ממקום הנכס רחוב מספר גוש חלקה תת
 
יצירת ייפוי כוח בלתי חוזר עבור מוכר בוורד - למי שוורד מותקן במחשב
האם ליצור קובץ וורד - Word
(למי שמותקן וורד של חברת מיקרוסופט במחשב)


דברי הסבר: מחולל ייפוי כוח בלתי חוזר מוכר


מחוללי הסכמי מכר דירת מגורים
מחוללי הסכמי מכר נכסי מקרקעין מסחריים
מחוללי הסכמי שכר טרחה במקרקעין
מחוללי ייפויי כוח במקרקעין
צ'ק ליסט
שימו לב! נכון להיום כל מחוללי המקרקעין ניתנים היום לכל עורך דין המצטרף כמנוי ללא תוספת תשלום מהמחירון הקיים.

המחולל מפיק ייפוי כוח לייצוג מוכר דירה על ידי עורך דין באופן אוטומטי מהיר לשימוש עורכי דין בעסקאות מקרקעין. אחריות מילוי הפרטים והשימוש במחולל ייפוי כוח זה חלה על המשתמש בלבד. השירות ניתן ללא ייעוץ משפטי.


האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.