נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחולל חוזה שכר טרחת עורך דין בייצוג מוכר נכס מקרקעין
 
למסמכים אחרונים שלך (חוזה מכר, שכ"ט, ייפוי כוח, פרוטוקול מסירה וכו') לחץ כאן
הנתונים האחרונים שיוקלדו, ישמרו במחשב שממנו בוצעה הפעולה (במחשבים ששומרים קוקיז)
  מקום החתימה יום עריכת ההסכם
 
 
טלפון עוה"ד כתובת המשרד שם עורך הדין המייצג את המוכר/ים
חובה להקליד שם פרטי ושם משפחה של עורך הדין המייצג את המוכר/ים
 
פרטי המוכרים
מספר הזיהוי סוג הזיהוי שם משפחה ושם פרטי
 
מוכרים: מען למכתבים, טלפון ומייל
מייל טלפון מען המוכר למכתבים
 
מס' חדרים קומה אחרונה קומה סוג הנכס
 
פרטי הנכס - כתובת, גוש, חלקה
היישוב בו ממקום הנכס רחוב מספר גוש חלקה תת
 
התמורה - שווי המכירה
שכ"ט לעריכת השגה ודיון בהשגה לצורך הפחתת מס שבח שיעור שכר הטרחה התמורה
 
פרטי הסכמות נוספות:
*
 
יצירת חוזה שכ"ט עו"ד בוורד - למי שוורד מותקן במחשב
האם ליצור קובץ וורד - Word
(למי שמותקן וורד של חברת מיקרוסופט במחשב)


דברי הסבר: מחולל חוזה שכ"ט עו"ד בייצוג מכר נכס מקרקעין

בייצוג חברה בע"מ יש להחתים גם את מורשה החתימה מטעם החברה באופן אישי (בכפוף להצגת פרוטוקול מורשה חתימה) תוך מילוי פרטיו האישיים: שם פרטי משפחה ות.ז.

מחוללי הסכמי מכר דירת מגורים
מחוללי הסכמי מכר נכסי מקרקעין מסחריים
מחוללי הסכמי שכר טרחה במקרקעין
מחוללי ייפויי כוח במקרקעין
צ'ק ליסט
שימו לב! נכון להיום כל מחוללי המקרקעין ניתנים היום לכל עורך דין המצטרף כמנוי ללא תוספת תשלום מהמחירון הקיים.

המחולל מפיק חוזה שכר טרחת עורך דין המייצג מוכרים בעסקאות מכר נכס מקרקעין באופן אוטומטי מהיר לשימוש עורכי דין בעסקאות מקרקעין. טרם השימוש במחולל, מומלץ לקרוא את המאמר תכנוני מס במכירת דירה ומדריכים פרקטים בעסקאות מקרקעין. אחריות מילוי הפרטים והשימוש במחולל זה חלה על המשתמש בלבד. השירות ניתן ללא ייעוץ משפטי.


האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.