נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטיים
שכר מינימום לשנים 1997-2024


החל מיום 01/04/2015 יעמוד שכר המינימום לחודש על סך של 4,650 ש"ח
החל מיום 01/08/2016 יעמוד שכר המינימום לחודש על סך של 4,825 ש"ח
החל מיום 01/01/2017 יעמוד שכר המינימום לחודש על סך של 5,000 ש"ח
החל מיום 01/12/2017 יעמוד שכר המינימום לחודש על סך של 5,300 ש"ח
החל מיום 01/04/2023 יעמוד שכר המינימום לחודש על סך של 5,571.75 ש"ח
החל מיום 01/04/2024 יעמוד שכר המינימום לחודש על סך של 5,880.02 ש"ח


שכר מינימום לעובד בגיר החל מאפריל 2024

חודש שעה יומי (6 ימים בשבוע) יומי (5 ימים בשבוע)
5,880.02 32.30 235.2 271.39
ובלבד שהשכר לא יפחת משכר המינימום אילו חושב על בסיס שכר לשעה


שכר מינימום לנוער מאפריל 2024

שכר מינימום נוער מאפריל 2024 - 173 שעות בחודש
גיל אחוז משכר מינימום חודש (עד 40 שעות שבועיות) שעה
עד 16 70% 4,166.014 24.08
עד 17 75% 4,410.01 25.49
עד 18 83% 4,880.56 28.21
חניך 60% 3,528.01 20.39
שכר מינימום לעובד בגיר החל מאפריל 2023

חודש שעה יומי (6 ימים בשבוע) יומי (5 ימים בשבוע)
5,571.75 30.61 222.87 257.16
ובלבד שהשכר לא יפחת משכר המינימום אילו חושב על בסיס שכר לשעה
עד חודש מרץ 2023 שכר המינימום לשעה היה 29.12 ש"ח. החל מאפריל 2023 עמדת משרד העבודה, ההסתדרות ונשיאות הארגונים העסקיים היא ששכר המינימום לשעה עומד על 30.61 ש"ח
שכר המינימום לשעה הוא עדיין שכר המינימום החודשי חלקי 186, כלומר 29.95 ש"ח לשעה. עם זאת, עד לשינוי חוק שכר המינימום או פסיקת בית הדין לעבודה, לא יינקטו צעדים פליליים/מנהליים נגד מעסיקים שימשיכו לשלם 29.95 ש"ח.


שכר מינימום לנוער מאפריל 2023

שכר מינימום נוער מאפריל 2023 - 173 שעות בחודש
גיל אחוז משכר מינימום חודש(עד 40 שעות שבועיות) שעה
עד 16 70% 3,900.225 22.54
עד 17 75% 4,178.8125 24.15
עד 18 83% 4,624.5525 26.73
חניך 60% 3,343.05 19.32שכר מינימום לעובד בגיר החל מאפריל 2017

חודש שעה יומי (6 ימים בשבוע) יומי (5 ימים בשבוע)
5,300 29.12 212 244.62
ובלבד שהשכר לא יפחת משכר המינימום אילו חושב על בסיס שכר לשעה
עד חודש מרץ 2018 שכר המינימום לשעה היה 28.49 ש"ח. החל מאפריל 2018 עמדת משרד העבודה, ההסתדרות ונשיאות הארגונים העסקיים היא ששכר המינימום לשעה עומד על 29.12 ש"ח
שכר המינימום לשעה הוא עדיין שכר המינימום החודשי חלקי 186, כלומר 28.49 ש"ח לשעה. עם זאת, עד לשינוי חוק שכר המינימום או פסיקת בית הדין לעבודה, לא יינקטו צעדים פליליים/מנהליים נגד מעסיקים שימשיכו לשלם 28.49 ש"ח.


שכר מינימום לנוער מדצמבר 2017

שכר מינימום נוער מדצמבר 2017 - 173 שעות בחודש
גיל אחוז משכר מינימום חודש(עד 40 שעות שבועיות) שעה
עד 16 70% 3,710 21.44
עד 17 75% 3,975 22.97
עד 18 83% 4,399 25.42
חניך 60% 3180 18.38שכר מינימום לעובד בגיר החל מינואר 2017

חודש שעה יומי (6 ימים בשבוע) יומי (5 ימים בשבוע)
5,000 26.88 200 230.77
ובלבד שהשכר לא יפחת משכר המינימום אילו חושב על בסיס שכר לשעה


שכר מינימום לנוער מינואר 2017

שכר מינימום נוער מינואר 2017 - 173 שעות בחודש
גיל אחוז משכר מינימום חודש(עד 40 שעות שבועיות) שעה
עד 16 70% 3,500 20.23
עד 17 75% 3,750 21.67
עד 18 83% 4,150 23.99
חניך 60% 3000 17.34

שכר מינימום לבעלי יכולת עבודה מופחתת החל מינואר 2017
(בכפוף לאישור בהתאם לתקנות שכר מינימום עובדים בעלי יכולת עבודה מופחתת)
שיעור יכולת עבודה ב % אחוז משכר המינימום שכר חודשי שכר שעתי
19 עד 30 30 1,500.00 ₪ 8.06 ₪
30 עד 40 40 2,000.00 ₪ 10.75 ₪
40 עד 50 50 2,500.00 ₪ 13.44 ₪
50 עד 60 60 3,000.00 ₪ 16.13 ₪
60 עד 70 70 3,500.00 ₪ 18.81 ₪
70 עד 80 80 4,000.00 ₪ 21.50 ₪
שכר מינימום לעובד בגיר החל מיולי 2016

חודש שעה יומי (6 ימים בשבוע) יומי (5 ימים בשבוע)
4,825 25.94 193.00 222.692
ובלבד שהשכר לא יפחת משכר המינימום אילו חושב על בסיס שכר לשעה


שכר מינימום לנוער 2016

שכר מינימום נוער מ יולי 2016 - 173 שעות בחודש
גיל אחוז משכר מינימום חודש(עד 40 שעות שבועיות) שעה
עד 16 70% 3,377.5 19.52
עד 17 75% 3,618.75 20.92
עד 18 83% 4,004.74 23.154
חניך 60% 2,895.00 16.734

שכר מינימום לבעלי יכולת עבודה מופחתת החל מיולי 2016
(בכפוף לאישור בהתאם לתקנות שכר מינימום עובדים בעלי יכולת עבודה מופחתת)
שיעור יכולת עבודה ב % אחוז משכר המינימום שכר חודשי שכר שעתי
19 עד 30 30 1,447.50 ₪ 7.78 ₪
30 עד 40 40 1,930.00 ₪ 10.38 ₪
40 עד 50 50 2,412.00 ₪ 12.79 ₪
50 עד 60 60 2,895.00 ₪ 15.564 ₪
60 עד 70 70 3,377.50 ₪ 18.165 ₪
70 עד 80 80 3,860.00 ₪ 20.75 ₪
שכר מינימום החל מאפריל שנת 2015

חודש שעה יומי (6 ימים בשבוע) יומי (5 ימים בשבוע)
4,650 25.00 186.00 214.16
ובלבד שהשכר לא יפחת משכר המינימום אילו חושב על בסיס שכר לשעה

שכר מינימום נוער מאפריל 2015 173 שעות בחודש
גיל אחוז משכר מינימום חודש(עד 40 שעות שבועיות) שעה
עד 16 70% 3255 18.81
עד 17 75% 3,487.50 20.15
עד 18 83% 3,859.00 22.30
חניך 60% 2,790.00 16.12

שכר מינימום לבעלי יכולת עבודה מופחתת החל מאפריל 2015
(בכפוף לאישור בהתאם לתקנות שכר מינימום עובדים בעלי יכולת עבודה מופחתת)
שיעור יכולת עבודה ב % אחוז משכר המינימום שכר חודשי שכר שעתי
19 עד 30 30 1,395.00 ₪ 7.50 ₪
30 עד 40 40 1,860.00 ₪ 10.00 ₪
40 עד 50 50 2,325.00 ₪ 12.50 ₪
50 עד 60 60 2,790.00 ₪ 15.00 ₪
60 עד 70 70 3,255.00 ₪ 17.50 ₪
70 עד 80 80 3,720.00 ₪ 20.00 ₪שכר מינימום החל מאוקטובר 2012

חודש שעה יומי (6 ימים בשבוע) יומי (5 ימים בשבוע)
4,300 23.12 172.00 198.46
ובלבד שהשכר לא יפחת משכר המינימום אילו חושב על בסיס שכר לשעה

שכר מינימום נוער 173 שעות בחודש
גיל אחוז משכר מינימום חודש(עד 40 שעות שבועיות) שעה
עד 16 70% 3010 17.40
עד 17 75% 3,225.00 18.64
עד 18 83% 3,569.00 20.63
חניך 60% 2,580.00 14.91

שכר מינימום לבעלי יכולת עבודה מופחתת
(בכפוף לאישור בהתאם לתקנות שכר מינימום עובדים בעלי יכולת עבודה מופחתת)
שיעור יכולת עבודה ב % אחוז משכר המינימום שכר חודשי
19 עד 30 30 1,290.00 ₪
30 עד 40 40 1,720.00 ₪
40 עד 50 50 2,150.00 ₪
50 עד 60 60 2,580.00 ₪
60 עד 70 70 3,010.00 ₪
70 עד 80 80 3,440.00 ₪


שכר מינימום למבוגר החל מ יולי 2011


חודש שעה יומי (6 ימים בשבוע) יומי (5 ימים בשבוע)
4,100 22.04 164.00 189.23
ובלבד שהשכר לא יפחת משכר המינימום אילו חושב על בסיס שכר לשעה

שכר מינימום נוער 173 שעות בחודש
גיל אחוז משכר מינימום חודש(עד 40 שעות שבועיות) שעה
עד 16 70% 2870.00 16.59
עד 17 75% 3,075.00 17.77
עד 18 83% 3,403.00 19.67
חניך 60% 2,460.00 14.22

שכר מינימום לבעלי יכולת עבודה מופחתת
(בכפוף לאישור בהתאם לתקנות שכר מינימום עובדים בעלי יכולת עבודה מופחתת)
שיעור יכולת עבודה ב % אחוז משכר המינימום שכר חודשי
19 עד 30 30 1,230.00
30 עד 40 40 1,640.00
40 עד 50 50 2,050.00
50 עד 60 60 2,460.00
60 עד 70 70 2,870.00
70 עד 80 80 3,280.00

טבלת שכר המינימום ליום ולחודש
החל ביום שכר יומי למועסק 5 ימים בשבוע שכר יומי למועסק 6 ימים בשבוע שכר לשעה
ש"ח
שכר חודשי
ש"ח
01/04/2023 257.16 222.87 30.61 5,571.75
01/04/2018 244.62 212.00 29.12 5,300.00
01/12/2017 244.62 212.00 28.49 5,300.00
01/01/2017 230.77 200.00 26.88 5,000.00
01/07/2016 222.692 193.00 25.94 4,825.00
01/04/2015 214.16 186.00 25.00 4,650.00
01/10/2012 198.46 172.00 23.12 4,300.00
01/07/2011 189.23 164.00 22.04 4,100.00
01/04/2011 179.55 155.61 20.92 3,890.25
01/01/2011 177.70 154.01 20.70 3,850.18
01/01/2010 177.70 154.01 20.70 3,850.18
01/07/2008 177.70 154.01 20.70 3,850.18
01/04/2007 171.24 148.41 19.95 3,710.18
01/01/2007 165.47 143.41 19.28 3,585.18
01/06/2006 165.47 143.41 19.28 3,585.18
01/04/2006 159.53 138.26 18.58 3,456.58
01/01/2003 153.93 133.41 17.93 3,335.18
01/04/2002 150.77 130.66 17.56 3,266.58
01/01/2002 150.77 130.66 17.56 3,266.58
01/04/2001 150.77 130.66 17.56 3,266.58
01/04/2000 136.84 118.60 15.94 2,964.95
01/04/1999 129.13 111.91 15.04 2,797.75
01/01/1999 121.33 105.15 14.13 2,628.79
10/08/1998 121.03 104.89 14.10 2,622.23
01/04/1998 120.42 104.37 14.03 2,609.18
01/08/1997 111.01 96.21 12.93 2,405.25
01/07/1997 108.41 93.96 12.63 2,348.88
01/04/1997 108.41 93.96 12.30 2,348.88


הערות - טבלת שכר מינימום

שכר מינימום
לחודש - 47.5 אחוזים מהשכר הממוצע כפי שהוא ב-1 באפריל של כל שנה וכפי שהוא מוגדל לפי חוק שכר מינימום;

שכר מינימום יומי
החלק ה-25 של שכר המינימום לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בן שישה ימים, והחלק ה-2/3 21 של שכר המינימום לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בן חמישה ימים;

שכר מינימום לשעה
החלק ה- 186 של שכר המינימום (לנוער עובד: החלק ה- 173 של שכר המינימום החודשי לנוער).

חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987

השכר הממוצע במשק
השכר הבסיסי לחישוב קצבאות
שכר מינימום משנת 1984

כמה שעות צריך לעבוד בחודש בשביל משרה מלאה גלובלית ?


ע"ע 664/08 אשרף עבאסי נ' חברת החשמל המזרח ירושלמית בע"מ קבע כבוד השופט עמירם רבינוביץ כי "מכסה זו של 186 שעות אינה קובעת מהי משרה מלאה לעובד בשכר חודשי במקום עבודה פלוני או אלמוני, וזו תקבע על פי הנהוג במקום העבודה". למשל, היקף משרה מלאה עבור רופאים בהסכם קיבוצי הוא 45 שעות שבועיות, היקף משרה של מורים במשרה מלאה הוא נע בין 30 - 24 שעות שבועיות.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח