נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטיים
שכר מינימום לשנת 2015

שכר מינימום למבוגר בתוקף החל מ-1 אפריל 2015
חודש שעה יומי (6 ימים בשבוע) יומי (5 ימים בשבוע)
4,650 25.00 186.00 214.16
ובלבד שהשכר לא יפחת משכר המינימום אילו חושב על בסיס שכר לשעה

שכר מינימום נוער החל מאפריל 2015 173 שעות בחודש
גיל אחוז משכר מינימום חודש(עד 40 שעות שבועיות) שעה
עד 16 70% 3255 18.81
עד 17 75% 3,487.50 20.15
עד 18 83% 3,859.00 22.30
חניך 60% 2,790.00 16.12

שכר מינימום לבעלי יכולת עבודה מופחתת החל מאפריל 2015
(בכפוף לאישור בהתאם לתקנות שכר מינימום עובדים בעלי יכולת עבודה מופחתת)
שיעור יכולת עבודה ב % אחוז משכר המינימום שכר חודשי שכר שעתי
19 עד 30 30 1,395.00 ₪ 7.50 ₪
30 עד 40 40 1,860.00 ₪ 10.00 ₪
40 עד 50 50 2,325.00 ₪ 12.50 ₪
50 עד 60 60 2,790.00 ₪ 15.00 ₪
60 עד 70 70 3,255.00 ₪ 17.50 ₪
70 עד 80 80 3,720.00 ₪ 20.00 ₪

טבלת שכר המינימום ליום ולחודש
החל ביום שכר יומי למועסק 5 ימים בשבוע שכר יומי למועסק 6 ימים בשבוע שכר לשעה
ש"ח
שכר חודשי
ש"ח
01/04/2015 214.16 186.00 25.00 4,650.00
01/10/2012 198.46 172.00 23.12 4,300.00
01/07/2011 189.23 164.00 22.04 4,100.00
01/04/2011 179.55 155.61 20.92 3,890.25
01/01/2011 177.70 154.01 20.70 3,850.18
01/01/2010 177.70 154.01 20.70 3,850.18


הערות - טבלת שכר מינימום

שכר מינימום
לחודש - 47.5 אחוזים מהשכר הממוצע כפי שהוא ב-1 באפריל של כל שנה וכפי שהוא מוגדל לפי חוק שכר מינימום;

שכר מינימום יומי
החלק ה-25 של שכר המינימום לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בן שישה ימים, והחלק ה-2/3 21 של שכר המינימום לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בן חמישה ימים;

שכר מינימום לשעה
החלק ה- 186 של שכר המינימום (לנוער עובד: החלק ה- 173 של שכר המינימום החודשי לנוער).

חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987

השכר הממוצע במשק
השכר הבסיסי לחישוב קצבאות
שכר מינימום משנת 1984

כמה שעות צריך לעבוד בחודש בשביל משרה מלאה גלובלית ?
ע"ע 664/08 אשרף עבאסי נ' חברת החשמל המזרח ירושלמית בע"מ קבע כבוד השופט עמירם רבינוביץ כי "מכסה זו של 186 שעות אינה קובעת מהי משרה מלאה לעובד בשכר חודשי במקום עבודה פלוני או אלמוני, וזו תקבע על פי הנהוג במקום העבודה". למשל, היקף משרה מלאה עבור רופאים בהסכם קיבוצי הוא 45 שעות שבועיות, היקף משרה של מורים במשרה מלאה הוא נע בין 30 - 24 שעות שבועיות.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו