נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטיים
שיעורי מס ערך מוסף

טבלת שיעורי מס ערך מוסף - ההסטוריה של שיעורי מע"מ
חוק מע"מ נכנס לתוקף בתאריך 1.7.76 מחשבון מע"מ
החל מיום שיעור מע"מ
01/07/1976 8%
01/11/1977 12%
01/08/1982 15%
01/06/1985 17%
01/07/1985 15%
01/03/1990 16%
01/01/1991 18%
01/01/1993 17%
15/06/2002 18%
01/03/2004 17%
01/09/2005 16.5%
01/07/2006 15.5%
01/07/2009 16.5%
01/01/2010 16.0%
01/01/2011 16.0%
01/01/2012 16.0%
01/09/2012 17.0%
02/06/2013 18.0%
01/10/2015 17.0%


שיעורי מס ערך מוסף - טבלת מע"מ

חוק מע"מ נכנס לתוקף בתאריך 1.7.76 - מס ערך מוסף הינו מס מחזור המסייע בין היתר למדוד את התוצר הלאומי הגולמי האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח