טקסו - מחשבונים משפטיים
מיסוי מקרקעין - מחשבוני מקרקעין
הוסף למועדפים מחשבון מס רכישה מחשבונים משפטיים

מיסוי מקרקעין
מחשבון - שכ"ט מינימלי
מחשבון - מס רכישה
מחשבון - מס רכישה הלכת פלם
מחשבון - מס שבח מקרקעין
מחשבון - מס שבח מורחב
מחשבון - מס שבח הוראת השעה
מחשבון - מס שבח גילום מלא
מחשבון - פטור חד פעמי
סימולטור מס שבח בדיקת פטור
מחשבון קנסות מס שבח
מחשבון קנס גרעון
מחשבון - פריסת מס שבח
מחשבון - פחת מקרקעין
מחשבון - פחת דירה שהושכרה
מחשבון - איחוד וחלוקה
מחשבון - תמ"א 38
מחשבון - היטל השבחה
ריבית פיגורים היטל השבחה
מחשבון - תיאום מס רכוש
מחשבון יום הרכישה בניה עצמית
מחשבון - היוון בניה רוויה
מסלולי מיסוי דירה מושכרת
מיסוי שכ"ד פטור מלא/חלקי
מחשבון - פטור זכויות בניה 49ז
מחשבון - הלכת בטאט 49ז
מחשבון הגנת הדייר מגורים
מחשבון הגנת הדייר בתי עסק
מחשבון - ארנונה פיגורים
מחשבון - ארנונה החזרים
מחשבון - ריבוי תאומים
מחשבון - תכנון משכנתא
מחשבון חוק המים
מידע - טבלת מס רכישה
מידע - ביטול מס מכירה
מידע - הכל על משכנתא
מס שבח - טפסים
מס שבח - טלפונים
מיסוי מקרקעין קבלת קהל
חוק מיסוי מקרקעין
 
מחשבוני ריבית והצמדה
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין
מחשבוני חישובי שכר
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה - ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים
שימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מיסוי מקרקעין - מחשבון מס רכישה
 
תאריך רכישה
קטגורית העסקה
סכום הרכישה בש"ח
שכר טרחת עורך דין + מע''מ באחוזים
שכר טרחת מתווך + מע''מ באחוזים
 הערות - מחשבון מס רכישה
המחשבון מעודכן עד ליום 15/01/2015
ראו טבלת מדרגות מס רכישה היסטוריים

חריגים - מס רכישה מופחת - מי זכאי למס רכישה מופחת?
הזכאים לתשלום מס רכישה מופחת על דירת מגורים (‎0.5%)הם:
א. נכים - איזה נכה יהיה זכאי למס רכישה מופחת?
1. נכה בעל דרגת נכות רפואית לצמיתות בשיעור של 100%, או נכות של 90% בשל צבירת נכויות באיברים שונים.
2. נכה כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי, שנקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר בשיעור של 75% לפחות, לצמיתות.
3. נכה בעל דרגת נכות לצמיתות של 50% לפחות, שהוא קטוע יד או רגל או משותק.
4. נכה עקב תאונת דרכים, שנקבעה לו בעטיה דרגת נכות לצמיתות של 50% לפחות.
5. נכה על פי חוק הנכים או חוק נכי המלחמה בנאצים,שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות של 19% לפחות.
6. נכה על פי חוק נכי רדיפות הנאצים, בעל 50% נכות לפחות לצמיתות.
7. נפגע פעולות איבה, על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות של 19% לפחות.
בני זוג שרוכשים דירה למגוריהם ורק אחד מהם נכה, זכאים שניהם למס מופחת.

ב.בני משפחות שכולות ונפגעי פעולות איבה - זכאים למס רכישה מופחת לפי התנאים הבאים:
1. הורה, אלמנה ויתום עד גיל 40 של חייל שנספה במערכה הזכאים לתגמולים.
2. שאיריו של נפגע, הזכאים לקצבה על-פי החוק.
3. נכים ובני משפחות שכולות כאמור זכאים להקלה בתשלום מס רכישה בשל רכישת דירה למגוריהם בשיעור 0.5% משווי הדירה הנרכשת. זכאות זו ניתן לנצלה פעמיים בלבד.

ג. עולים - מי יחשב כעולה אשר זכאי למס רכישה מופחת?
1. בעל אשרה או תעודת עולה לפי חוק השבות.
2. בעל אשרה או רשיון לישיבת ארעי מסוג א1 לפי תקנות הכניסה לישראל.
כל אלה על סמך תעודות רישום של משרד הפנים.
עולה זכאי למס רכישה מופחת בשיעור של 0.5% עד לתקרה המתעדכנת אחת לשנה. מעל סכום התקרה ישולם מס בשיעור של 5% כאמור לעיל.

עולה זכאי להקלה כאמור ממס רכישה בשני מקרים:
1. פעם ברכישת דירה למגוריו או ברכישת קרקע פנויה להקמת דירת מגורים שתשמש למגוריו.
2. פעם נוספת, ברכישת בית עסק או קרקע פנויה להקמת בית עסק שהעולה עצמו ו/או קרובו יעבדו בו. בית עסק לעניין זה - לרבות משק חלקאי.
הקלה זו ניתנת לעולה בתנאי שהדירה נרכשה תוך 7 שנים מיום עלייתו לישראל לראשונה, או שנה לפני עלייתו.
זכויות אלה אינן ניתנות להארכה. תקופת שירות חובה בצה"ל אינן נלקחות בחשבון במנין 7 השנים.
בני זוג שרוכשים דירה, ורק אחד מהם עולה, זכאים שניהם להקלה במס. כמו כן בני זוג שרק אחד מהם עולה ושרכשו את הדירה קודם נישואיהם, יקבלו את ההקלה אם נישאו תוך שנה מיום הרכישה.
חשוב לדעת! בכל המקרים הנ"ל התנאי למס מופחת הוא כי הדירה תשמש למגוריו של הרוכש.
כדי לקבל את ההקלה של מס רכישה מופחת - רצוי מאוד להיות מיוצג ע"י עורך דין המנוסה בכך.
מס רכישה מופחת לא ינתן לדירת מגורים להשקעה.

חישוב במחשבון זה אינו בא במקום השומה הנקבעת ע''פ החוק
האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il
ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר
השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי
© All Right Reserved - Diogines Sharon Tal Advocate Copyrights (c) כל הזכויות שמורות טל שרון, עורך דין
שיווק והפצה - זולו