נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון בדיקת שחיקת שכר לצורך הפחתת מזונות
 
שם / מספר התיק
 
תאריך שכר ביום הסכם המזונות
 
שכר במועד פס"ד למזונות
 
תאריך שכר נוכחי
 
שכר נוכחי
 
שיעור השינוי בשכר הממוצע במשקמחושב אוטומטי
 
הערות לתיק
 

דברי הסבר: בדיקת שחיקת שכר לצורך הפחתת דמי מזונות - חישוב מפורט

המחשבון מחשב את השינוי בשכר שהוקלד ביחס לשינוי השכר הממוצע במשק. אם למשל העובד עבד בהיקף משרה מלאה במועד פס"ד למזונות וכן גם במועד השיערוך והתוצאה מראה שחלה שחיקת שכר גדולה וממשית, יש מקום לראות זאת כשינוי נסיבות מהותי ולשקול הגשת תביעה להפחתת דמי המזונות.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח