נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון הצמדה למדד בתוספת ריבית קבועה לא צמודה
 
בעניין:
 
תאריך תחילת תקופה
 
תאריך סוף תקופה
 
שיעור הצמדה למדד
 
הסכום לשיערוך
 
שיעור ריבית שנתית באחוזים
 
דברי הסבר: חישוב הצמדה למדד בתוספת ריבית קבועה לא צמודה

מחשבון זה משמש כאחד ממחשבוני העזר לתחשיב פיצויים לפי חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור. לחץ כאן עבור דברי הסבר: איך מחשבים פיצויים לפי חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור

מחשבון זה יכול לשמש כמחשבון עזר לחישוב ריבית לא צמודה בשיעור 4% עד ליום 31/12/1993 לפי חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור כאמור בסייגים האמורים בחוק.

שימו לב כי אם נדרש חישוב הכולל את התקופות שבין אפריל 1974 לאפריל 1977, אזי נדרש להכניס חישובי ביניים ולתקופה האמורה יש לבחור שיעור הצמדה בגובה 70%.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח