טקסו - מחשבונים משפטיים
דיני עבודה - מחשבוני יחסי עובד מעביד
הוסף למועדפים מחשבון מס הכנסה - חישוב מס הכנסה שנתי מחשבונים משפטיים

דיני עבודה ושכר
כתב תביעה אוטומטי
תביעת חוב מפרק/נאמן
תביעת חוב לבדיקת מפרק
תביעת חוב לפי בל/5305
מחשבון פיצויי פיטורים
מחשבון ימי הודעה מוקדמת
מחשבון הודעה מוקדמת + פיצוי
מחשבון פיצויי הלנת שכר
מחשבון פיצויי הלנת פיצויים
מחשבון דמי הבראה
מחשבון דמי הבראה לפי שעות
מחשבון שעות עבודה נוספות
מחשבון דמי מחלה
מחשבון חופשת לידה
מחשבון פדיון חופשה מפורט
מחשבון פדיון חופשה 5
מחשבון פדיון חופשה 6
מחשבון שעות נוספות
מחשבון גמול שעות נוספות
מחשבון היוון זכויות פנסיה
מחשבון היוון זכויות קה"ל
מחשבון פיצויי פטירה
מחשבון גיל פרישה
מחשבון מס הכנסה חודשי
מחשבון מס הכנסה שנתי
בדיקה החזרי מס
מחשבון הוצאות נסיעה לחו"ל
מחשבון הוצאות השגחה על ילדים
מחשבון תביעת גילום נטו
מחשבון נקודות זיכוי במס
סימולטור פריסה - תכנון מס
מחשבון פריסה - חישוב שנים
מידע - שווי השימוש ברכב
מידע - דמי הבראה טבלת זכאות
מידע - שיעורי מס הכנסה
מידע - פנסיה במגזר הפרטי
מידע - הרפורמה במס
דיני עבודה
 
מחשבוני ריביות והצמדה
מחשבוני מיסוי מקרקעין
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין - פלת"ד
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה - ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים
שימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
חישוב החבות השנתית במס לשנת המס נבחרת
הכנסה שנתית חייבת
שנת מס
סטטוס


הערות: מחשבון מס הכנסה - בדיקת החבות במס - הכנסה שנתית
הכנסה שנתית חייבת - סה''כ הכנסות הנישום החייבות בשנת המס
שכיר - יש להקליד את סה''כ ההכנסה החייבת המופיעה בטופס 106
עצמאי - יש להקליד את סך ההכנסה לאחר ניכוי ההוצאות שהוצאו לייצורה ולאחר קיזוזים, הניכויים והפטורים
עצמאי שהוא גם שכיר, או כל בעל הכנסה אחרת - ראה עצמאי
סטטוס - לפי הסטטוס שלך מוקטנת החבות במס - נקודות זיכוי
מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2008   מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2007
מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2006   מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2005
מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2004   מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2003
מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2002
טבלת מדרגות מס הכנסה משכר עבודה / יגיעה אישית הרפורמה במס הכנסה 
האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

© All Right Reserved - Diogines Sharon Tal Advocate Copyrights (c) כל הזכויות שמורות טל שרון, עורך דין
שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח