טקסו - מחשבונים משפטיים
דיני עבודה - מחשבוני יחסי עובד מעביד
הוסף למועדפים - מחשבון גילום מס נטו ברוטו מחשבונים משפטיים

דיני עבודה ושכר
כתב תביעה אוטומטי
כתב תביעה עם שמירת נתונים
תביעת חוב מפרק/נאמן
תביעת חוב לבדיקת מפרק
תביעת חוב לפי בל/5305
מחשבון פיצויי פיטורים
מחשבון ימי הודעה מוקדמת
מחשבון הודעה מוקדמת + פיצוי
מחשבון פיצויי הלנת שכר
מחשבון פיצויי הלנת פיצויים
מחשבון דמי הבראה
מחשבון דמי הבראה לפי שעות
מחשבון שעות עבודה נוספות
מחשבון דמי מחלה
מחשבון חופשת לידה
מחשבון פדיון חופשה מפורט
מחשבון פדיון חופשה 5
מחשבון פדיון חופשה 6
מחשבון שעות נוספות
מחשבון גמול שעות נוספות
מחשבון היוון זכויות פנסיה
מחשבון היוון זכויות קה"ל
מחשבון פיצויי פטירה
מחשבון גיל פרישה
מחשבון מס הכנסה חודשי
מחשבון מס הכנסה שנתי
בדיקה החזרי מס
מחשבון הוצאות נסיעה לחו"ל
מחשבון הוצאות השגחה על ילדים
מחשבון תביעת גילום נטו
מחשבון נקודות זיכוי במס
סימולטור פריסה - תכנון מס
מחשבון פריסה - חישוב שנים
מידע - שווי השימוש ברכב
מידע - דמי הבראה טבלת זכאות
מידע - שיעורי מס הכנסה
מידע - פנסיה במגזר הפרטי
מידע - הרפורמה במס
דיני עבודה
 
מחשבוני ריביות והצמדה
מחשבוני מיסוי מקרקעין
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין - פלת"ד
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה - ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים
שימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון תביעת גילום מס נטו לתשלום סכום ברוטו
 
אחוז המס השולי
 
אחוז מס לביטוח לאומי
 
  סכום נטו לגילום
 


הערות: מחשבון תחשיב גילום מס נטו - חישוב ברוטו לקבל - grossing up
גילום מס - הינו חישוב התוספת לברוטו בהתאם לסכום הנטו שרוצים לשלם לעובד תוך התחשבות בשכר. המחשבון מציג את את שווי הברוטו המגולם ואת סכום המס לניכוי מהגילום. המחשבון מיועד לצורך חישוב תביעת ברוטו על מנת לקבל את הנטו המבוקש.
גילום שנעשה בשנת המס יוכר כהוצאה מוכרת באותה שנת מס. אם נעשתה שומה סופית בשל שנת המס אליה מתייחסת הוצאת הגילום - יש לפנות לנציב מס הכנסה מכוח הוראות סעיף 147 לפקודה בבקשה לפתוח את השומות הסגורות ולכלול בהן את הוצאת הגילום הנוספת. באם לא יתקבל אישור נציב מס הכנסה לפתיחת השומה, יוכר הגילום כהוצאה מוכרת בשנה שבה הוא נתגלה וזאת רק באם נוכה מס במקור מהגילום והועבר לפקיד השומה. לעניין הגילום ראו ע"א 438/90 פקיד שומה חיפה נ הד הקריות בע"מ - הגילום מוכר בניכוי כהוצאה מוכרת. קישורים רלבנטים וחישובי מס שולי לשנים אחרות:
חישוב מס הכנסה משכר עבודה בגין שנת המס 2009
חישוב מס הכנסה משכר עבודה בגין שנת המס 2008
חישוב מס הכנסה משכר עבודה בגין שנת המס 2007
חישוב מס הכנסה משכר עבודה בגין שנת המס 2006
חישוב מס הכנסה משכר עבודה בגין שנת המס 2005
חישוב מס הכנסה משכר עבודה בגין שנת המס 2004
מדרגות מס
הרפורמה במס הכנסה
מציאת אחוז המס השולי ברמות שכר שונות ניתן לקבל במחשבון מס הכנסה - חישוב שכר חודשי נטו
האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il. ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
© All Right Reserved - Diogines Sharon Tal Advocate Copyrights (c) כל הזכויות שמורות טל שרון, עורך דין
שיווק והפצה - זולו