נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשוק ההון - מחשבון פיבוט - חישוב אוטומטי לנקודות ציר ונקודות תמיכה יומיות - Pivot Calculator
 
שער יומי גבוה - High    
שער יומי נמוך - Low    
שער יומי סגירה - Close    
 
  פיבונאצ'י פיבוט
 
סוג הנקודה ערך אחוז מפיבוט אחוז מסגירה פיבונצ'י ערך פיבונצ'י
רמת התנגדות חזקה - R3 Fib R3
רמת התנגדות גבוהה - R2 Fib R2
רמת התנגדות קרובה - R1 Fib R1
נקודת ציר - Pivot
רמת תמיכה קרובה - S1 Fib S1
רמת תמיכה נמוכה - S2 Fib S2
רמת תמיכה חזקה - S3 Fib S3
   דברי הסבר: מחשבון פיבוט - ניתוח טכני

אחת הדרכים להעריך קווי התנגדות או קווי תמיכה היא באמצעות נקודות ציר (Pivot points נקודות פיבוט). מחשבון פיבוט זה הוא אחד השיטות הנפוצות לביצוע החישובים וקבלת חמשת הנקודות הקריטיות בניתוח הטכני למסחר יומי והן: רמת התנגדות גבוהה, רמת התנגדות קרובה, נקודת הציר בקירוב, רמת תמיכה קרובה, רמת תמיכה נמוכה. רמות תמיכה ו/או התנגדות אלו מבוססות על חישוב מתמטי פשוט, שהינו ממוצע הערכי תנודת נייר הערך (גבוה/נמוך/סגירה) של יום המסחר הקודם.
אנליסטים המבססים בין היתר את החלטת הרכישה על בסיס מדדי הפיבוט יבצעו רכישות כאשר המחיר חוצה את נקודת הפיבוט כלפי מעלה, וכאשר המחיר נסחר מתחת לנקודת הפיבוט אזי התחום הוא למכירה .

Fibonacci Pivots - פיבונאצ'י פיבוט - פיבונאצ'י היא סדרה מתמטית שבה כל מספר הוא סכום של שני המספרים שקדמו לו. פיבונאצי פיבוט הינו שכלול מתמטי של נקודות הפיבוט להערכת עוצמת המגמה בעת החישוב בכדי לנסות לקבוע יעד לרמות תמיכה והתנגדות נוספים. יש לזכור שמדובר בניתוח טכני בלבד - וככל מדד טכני לבדו, יהיה אשר יהיה, אינו יכול לשמש כערובה להצלחה בניבוי או הערכת התנהגות ערך המניה.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח